Amigo Plant BV

Amigo Plant teelt Succulenten (Latijnse naam voor vetplanten) op 9 locaties. Waarvan 7 locaties gevestigd zijn in Heerhugowaard, 1 in Rijsenhout en 1 in Portugal.

Op 8 jarige leeftijd is de passie voor Succulenten ontstaan bij eigenaar Gerard van Langen op een klein hoekje in de kwekerij van zijn vader. Kweken, kruizen en ontdekken. Na de opleiding van de Hogere Tuinbouwschool ging hij werken op het ouderlijk bedrijf waar tomaten geteeld werden, waarna hij samen met zijn vrouw Miranda en later ook met compagnon Koen Beemsterboer het om- en uitbouwde tot de grootste Succulentenkwekerij ter wereld. Tegenwoordig  wordt het kruizen van nieuwe soorten, tot het leveren bij de groothandel, Retail en tuincentra in eigen beheer gedaan.

Amigo Plant zorgt het hele jaar door voor een zuidelijke sfeer op vele vensterbanken in huis en kantoor en voor een mediterraan gevoel op eigen terras of patio. De missie van Amigo plant is dan ook om trendy vetplanten van hoge kwaliteit op de markt te zetten – tegen een betaalbare consumentenprijs.

Amigo Plant loopt voorop in ontwikkelingen van nieuwe planten en plant concepten. Doordat Amigo continu met nieuwe artikelen op de markt komt is het voor haar eigen medewerkers, hun klanten en de consumenten iedere keer weer leuk om het te maken, te verkopen of het te kopen. De diversiteit zorgt er voor dat medewerkers iedere dag weer met alle liefde de Succulenten zo goed en mooi mogelijk kunnen maken.

Duurzaamheid

De planten die Amigo Plant teelt komen oorspronkelijk allemaal uit het botanische rijkdom van moeder aarde. De groei van klein stekje tot volwassen plant is alleen mogelijk door de omstandigheden die de natuurlijke processen ons geven.

Vanuit deze filosofie vinden wij duurzaam ondernemen zeer belangrijk. Amigo Plant gaat in haar onderneming dan ook respectvol om met de omgeving voor mens en milieu.

In de schema’s hieronder staan grafieken van ons verbruik van gewasbescherming, energie en meststoffen. De zwarte strepen zijn de gestelde normeringen. De grenzen die zijn aangegeven zijn de toegestane wettelijke grenzen voor belasting van het milieu. Zo kunt u goed zien, dat er alles aan gedaan wordt om hier onder te blijven.

Waterbronnen
Succulenten hebben de eigenschap, dat ze water opslaan in hun bladeren. Daardoor hebben ze ook maar weinig water nodig.

Regenwater wat op de kassen valt wordt opgevangen en opgeslagen in bassins totdat het nodig is om te gebruiken. De stoffen die in het regenwater zitten, worden door de planten opgenomen en verbruikt. Planten hebben sowieso een zuiverende werking. Ze nemen ook CO2 op en geven zuurstof terug.

Substraten (potgronden)

Succulenten worden in potgrond geteeld. Er worden regelmatig testen gedaan om te bekijken hoe en of er andere grondstoffen dan fossiele grondstoffen gebruikt kunnen worden. Een groot deel van de samenstelling van de gebruikte grond bestaat nu uit kokos, wat normaal gesproken een afval product zou zijn. Zo wordt er geholpen met recyclen en zijn er minder grondstoffen uit de aarde nodig. Kokos is een natuurlijk product wat ook door de consument gerecycled kan worden.

De planten zitten in kunststof potten, deze potten kunnen door middel van plastic scheiden heel goed gerecycled worden. De potten worden dan ook weer van gerecycled materiaal gemaakt. Dit geldt ook voor de transport trays.

Amigo Plant probeert zoveel mogelijk te recyclen. Er staat een speciale papier- en kartonpers. Plastic en het groenafval wordt apart ingezameld.

Amigo plant is samen met een groep andere kwekers in een ver gevorderd stadium om warmte en CO2 van de vuilverbranding in Alkmaar af te nemen. Dit geeft reductie op het aardgasverbruik van Amigo en de CO2 en warmte uitstoot van de huisvuilcentrale.

De planten worden vervoerd van de kwekerij naar de veiling met moderne vrachtauto’s met de hoogste normeringen (Euro6). Doordat Amigo haar eigen transport organiseert kan het logistieke proces flexibel en efficiënt ingericht worden. Voorbeelden zoals buiten de spits rijden, alleen rijden met volle auto’s, en de chauffeurs rijden volgens “het nieuwe rijden” om zo veilig en zo zuinig mogelijk de planten naar hun bestemming te brengen.

Voor export naar Zuid Europa gaat een deel van de planten met de trein. (Rotterdam – Milaan)

Gewasbescherming Kg werkzame stof: 
Geeft inzicht in het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Rood staat voor stoffen die erg belastend zijn voor het milieu, oranje staat voor licht belastende stoffen voor het milieu, groen staat voor minimaal belastende voor het milieu (Bron MPS-A)

Energie (GJ): 
Geeft inzicht in het gebruik van de hoeveelheid energie. (Bron MPS-A)

Meststoffen (KG) Stikstof en fosfor gebruik:
Geeft inzicht in het gebruik van Stikstof en Fosfor. (Bron MPS-A)

Mensen

Amigo Plant is een werkgever waar de meeste personeelsleden al lang werken. Amigo geeft een aantrekkelijk werkklimaat met veel ruimte voor eigen inzicht, ideeën en ontwikkelingen. Er wordt weinig werk extern uitbesteed. Transport, techniek, verkoop worden allemaal intern georganiseerd. Dit zorgt voor efficiëntie, snelheid en plezier op de werkvloer.

Bij Amigo Plant worden er geen onderscheid gemaakt tussen mensen. Iedereen telt mee. Er werken veel mensen met een andere nationaliteit dan de Nederlandse. Daarnaast zijn er verschillen in religie, werken er mensen met intellectuele uitdagingen en handicaps. Voor de laatste groepen zijn er zelfs speciale plaatsen ingericht zodat ze veilig en rustig kunnen werken.

Amigo Plant wil dat al het personeel uit de regio komt. Dit om betrokkenheid met de omgeving te stimuleren. In Portugal werken ook geen Nederlanders en wordt het bedrijf door een Portugese vrouw (Teresa) geleid. Plaatselijk worden ook sportevenementen, charismatische instellingen en andere initiatieven ondersteund.

Gezondheid

Verzorging

Innovatie

De Nederlandse glastuinbouw staat wereldwijd bekend om zijn innovatiekracht. Om de concurrentie vanuit andere delen van de wereld een stap voor te zijn is men continue op zoek naar betere efficiëntie van gebruik van grondstoffen en ruimte. Dit uiteraard zonder op de (top)kwaliteit van het Nederlands product te besparen.

De glastuinbouw in Nederland kan dit hoge tempo van innovatie aan door een sterke relatie tussen onderzoek en praktijk. Daarnaast wordt er veel kennis uitgewisseld tussen de ondernemers om samen vooruitgang te boeken. Zelfs de bloemenveilingen zijn hier een voorbeeld van als één van de grootste coöperaties ter wereld.
Hieronder beschrijven wij enkele voorbeelden van deze innovatiekracht.

 

Biologische bestrijding en geïntegreerde bestrijding
Om het gebruik van bestrijdingsmiddelen te minimaliseren en een betere balans te vinden tussen plaagdieren en hun natuurlijke vijanden worden in de kassen natuurlijke vijanden van de plaaginsecten ingezet. Door de intensieve kennisuitwisseling van de kwekers en hun leveranciers zijn kwekers steeds meer in staat om met biologische oplossingen een top kwaliteit product te produceren.

 

Warmtekrachtkoppeling (WKK)
Een warmtekrachtkoppeling is een grote motor, afkomstig uit de scheepvaart. Alleen is deze omgebouwd om op aardgas te draaien. Het rendement van deze motor is hoger dan het gebruik van traditionele gasketels. Deze motoren drijven namelijk een generator aan die elektriciteit opwekt. Deze elektriciteit wordt gebruikt in de eigen kwekerij of terug geleverd aan het openbare elektriciteitsnet. De ‘restwarmte’ die de motor produceert wordt gebruikt om de kassen te verwarmen. De uitlaatgassen kunnen na reiniging zelfs gebruikt worden om de planten te voorzien van CO2. Alles bij elkaar leveren deze motoren een rendement wat wel 20% hoger kan liggen als de traditionele manier van verwarmen (gasketels).

 

Aardwarmte (Geothermie)
Bij Geothermie wordt gebruikt gemaakt van aardwarmte. Met een boortoren wordt een bron geboord naar een diepte van 2-3 km. Op deze diepte kan water worden ‘geoogst’ van meer dan 80 graden. Deze warmte wordt gebruikt om de kassen te verwarmen en vervolgens wordt het afgekoelde water weer terug gebracht in de bodem via een 2e bron. De verwachting is dat deze bronnen voldoende warmte kunnen blijven produceren, zelfs langer dan de levensduur van een kas.

Het boren van de bron is een enorm kostbare investering. Daarnaast is er een groot risico op het ‘mislukken’ van de boring. Door samen te werken met elkaar en met overheden zijn we in Nederland in staat om ervaring op te doen met deze manier van duurzame verwarming van kassen.

 

Waterzuivering
Planten hebben water en voedingsstoffen nodig om te groeien. Op steeds meer kwekerijen wordt gebruikt gemaakt van hergebruik van drainage water. Dit is water wat opgevangen wordt voordat het naar de ondergrond verdwijnt. In dit ‘drainage water’ zitten nog veel voedingsstoffen die bruikbaar zijn voor de planten.
Door dit water opnieuw te gebruiken en te mengen met schoon water worden er minder meststoffen gebruikt.
Het drainage water bevat echter ook de ‘verkeerde stoffen’. De hoogte van deze verkeerde stoffen bepaald hoeveel water hergebruikt kan worden. Door het toepassen van nieuwe technieken ontstaan er mogelijkheden om deze ‘verkeerde stoffen’ uit het water te filteren.

 

Diffuus glas
Bij nieuwbouw kiezen steeds meer kwekers ervoor om hun kassen te bedekken met diffuus glas. Diffuus glas zorgt ervoor dat licht zich veel gelijkmatiger over het gewas verdeelt zonder schaduw of lichtvlekken. Dit leidt tot een gelijkmatiger kasklimaat.
Temperatuur en vochthuishouding kunnen zo nauwkeuriger beheerst worden, waardoor bv. het openen van de luchtramen beperkt kan worden, hetgeen leidt tot een lagere CO2 uitstoot.

 

LED –verlichting in de glastuinbouw
Een nieuwe innovatie in de tuinbouw is het gebruik van LED-belichting. Niet te vergelijken met LED verlichting welke wordt toegepast bij consumentengebruik. In de tuinbouw is sprake van ‘power-LED’s’ die een veel hogere lichtopbrengst hebben. Het grote voordeel van deze ‘power-LED’s heeft alles te maken met duurzaam ondernemen: energiebesparing ten opzichte van hogedruknatriumlampen (oranjekleurig verlichting). Hierdoor kan meer dan de helft aan energie worden bespaard.
Nog een groot voordeel is dat bij gebruikmaking van LED’s de gewassen beter te sturen zijn met behulp van de verschillende kleuren in het licht. Dit ten gunste van een betere groei en een hogere kwaliteit van het product.

error: Content is protected!