Fa Freek van der Velden

Nadat er vanaf 1920 door twee generaties van de familie Van der Velden verschillende soorten groenten is gekweekt, is Freek van der Velden halverwege de jaren 70 over gegaan van het kweken van groente naar het kweken van rozen.  Sinds 1995 worden er geen rozen meer gekweekt maar potgerbera’s.

Het bedrijf is sinds 2003 gevestigd in Delfgauw en heeft zich sindsdien verder gespecialiseerd in de teelt van potgerbera’s. De gerbera’s worden jaarrond in vele soorten en kleuren gekweekt, voor zowel binnen als buiten. Afgelopen jaren is het assortiment in de winter uitgebreid met Poinsettia’s (kerststerren) en Helleborus (kerstroos).

Met het oog op het milieu heeft Freek zich als doel gesteld om de planten zo milieuvriendelijk mogelijk te gaan produceren. Het bedrijf is dan ook in het bezit van de belangrijkste certificaten, uitgegeven door de internationale certificeringsorganisatie MPS, waaruit blijkt dat de producten op een verantwoorde manier en met respect voor mens en milieu zijn geteeld.

Duurzaamheid

Water
Er wordt door Fa Freek vd Velden gebruik gemaakt van regenwater en osmosewater. Osmosewater is water welk door omgekeerde osmose ontdaan is van alle daar in ophopende vervuiling.

Al het water wordt eerst gezuiverd en daarna aan de planten gegeven. Dit gebeurd middels een eb- en vloedsysteem. Er wordt heel zuinig met het water omgegaan. Het water wat niet door de planten wordt opgenomen wordt weer opgevangen, gezuiverd en weer hergebruikt.

Het waterverbruik heeft geen invloed op de drinkwatervoorzieningen in de regio.

 

Natuurbehoud

Om de natuur te behouden wordt het gras en onkruid langs de slootkanten gemaaid of handmatig verwijderd en wordt er met niet schadelijke middelen gespoten. Bij het maaien van de slootkanten worden er bijvoorbeeld broedplaatsen van vogels ontzien. Tevens worden er geen onnatuurlijke of schadelijke stoffen in de sloten geloosd. Het systeem is geheel gesloten. Het restwater wordt eerst gereinigd voordat het in het riool geloosd wordt.

Medewerkers zijn bijzonder alert op de aanwezigheid van ziekten en plagen in de planten. Er worden ook steekproeven gedaan om de planten te testen. Indien er wat geconstateerd wordt zal er eerst geprobeerd worden het op een biologische manier te bestrijden. Dat wil zeggen door de inzet van natuurlijke vijanden. Mocht dit niet lukken dan zullen er met beperkte mate gewasbeschermingsmiddelen worden ingezet. Deze middelen moet goed te combineren zijn met biologische middelen

 

Klimaat

De kas is voorzien van een modern klimaatregelingssyteem. Deze is zo ingesteld dat er een optimaal gebruik kan worden behaald uit de gewonnen warmte. Door met energie zuinige schermen (3-dubbelen doeken) en verduisteringsdoeken te werken, blijft de warmte binnen en wordt lichtuitstoot tegen gehouden. Hierdoor wordt het gebruik van fossiele brandstoffen (aardgas, aardolie etc) gereduceerd. Het klimaat kan per afdeling geregeld worden naar de behoefte van de daar aanwezige planten.

Energie wordt mede opgewekt door een WKK (warmtekrachtkoppeling). Het teveel aan opgewekte energie wordt terug geleverd aan het net.

Afvalstoffen als plastic en papier worden gescheiden verzameld binnen het bedrijf en zo spoedig mogelijk afgevoerd. Kortom, alles wordt zo netjes en natuurlijk mogelijk gehouden. Degene die het groen afval ophaalt verwerkt het weer tot compost wat uiteindelijk zorgt voor de reductie van gas uitstoot. Dit alles om het milieu te behouden.

Gewasbescherming Kg werkzame stof:
Geeft inzicht in het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Rood staat voor stoffen die erg belastend zijn voor het milieu, oranje staat voor licht belastende stoffen voor het milieu, groen staat voor minimaal belastende voor het milieu (Bron MPS-A)

Energie (GJ):
Geeft inzicht in het gebruik van de hoeveelheid energie. (Bron MPS-A)

Meststoffen (KG) Stikstof en Fosfor verbruik:
Geeft inzicht in het gebruik van Stikstof en Fosfor. (Bron MPS-A)

Mensen

Er zijn 12 medewerkers in vaste dienst en er wordt jaarlijks gebruik gemaakt van 20 tot 40 uitzendkrachten. Fa Freek vd Velden hanteert mbt arbeidsovereenkomsten, arbeidsuren, verlofdagen etc  de wettelijke bepalingen vanuit de CAO Glastuinbouw. Elke medewerker heeft dus inkomenszekerheid waardoor ze in staat gesteld worden zich van een fatsoenlijk onderkomen te kunnen voorzien. Er is ook een veiligheids – en hygiëne protocol aanwezig wat de veiligheid en de gezondheid tijdens de werkzaamheden binnen het bedrijf moet kunnen waarborgen

Veel winkelketens focussen zich niet alleen op het milieu, maar ook steeds vaker op de sociale aspecten in de bedrijfsvoering. Vandaar dat Fa Freek vd Velden ook op het gebied van omgang met medewerkers de juiste benodigde certificaten (MPS-SQ) behaald heeft.

 

Alle medewerkers worden gelijk behandeld. Discriminatie wordt dan ook niet getolereerd.

Fa Freek vd Velden investeert graag in de ontwikkeling van haar personeel door middel van opleidingen en cursussen. Voorwaarde is wel dat de kwaliteit en de ambitie aanwezig moet zijn. Voor diegene is er uiteraard ook de mogelijkheid om door te groeien. Er is ook 1 “wajong” medewerker (iemand die van jongs af aan een arbeidsbeperking heeft) werkzaam binnen het bedrijf. In het verleden zijn er vaker speciale medewerkers begeleid. Sommige zijn doorgegroeid naar een ander baan.

Gezondheid

Wist u dat bloemen en planten een gezonde uitwerking hebben op de mens?

 • Planten zorgen voor zuivering van de lucht.
  Mensen ademen lucht in, halen zuurstof eruit en ademen kooldioxide uit. Bij planten is het net andersom. Planten halen bij de fotosynthese kooldioxide uit de lucht en zetten dat weer om in zuurstof. De hoeveelheid zuurstof in de lucht wordt door de aanwezigheid van planten groter en dat maakt het ademhalen makkelijker.
  Luchtzuiverende planten kunnen via hun bladeren schadelijke stoffen uit de lucht opnemen. Deze schadelijke stoffen worden vervolgens in de wortels van de plant opgeslagen en afgebroken. Ook kunnen deze planten vieze geurtjes afbreken, waardoor het dus eigenlijk gewoon natuurlijke luchtverfrissers zijn.
  Voor de duidelijkheid; elke (kamer)plant produceert zuurstof, maar niet elke plant zuivert ook de lucht. Luchtzuiverende planten zijn bv. de Spathiphyllum, Calathea, Hedera helix (klimop), Areca palm en de Ficus. Van veel planten is nog niet bekend in welke mate zij een luchtzuiverende werking hebben aangezien zij hierop nog niet zijn getest.
 • Planten zorgen voor een betere concentratie en vermindering van stress
  Planten zorgen voor een ontspannen en betere atmosfeer, ook op het werk. Door de aanwezigheid van planten wordt de werkplek als prettiger ervaren.
  Er blijkt zelfs een relatie te bestaan tussen de aanwezigheid van planten en de productiviteit van medewerk(st)ers.
  De aanwezigheid van planten heeft bovendien een positieve werking op de creativiteit en concentratie van mensen.
 • Planten zorgen voor een minder droge lucht
  Het stofgehalte en de luchtvochtigheid in huis hebben veel met elkaar te maken. Hoe droger de lucht, hoe meer stof er in de lucht zit. Dit kan klachten geven als kriebelhoest, droge huid, hoofdpijn en geïrriteerde ogen. Door planten water te geven, verdampt het uiteindelijk weer via de huidmondjes in de bladeren. Planten kunnen daarmee de luchtvochtigheid verhogen, wat de luchtkwaliteit dus ten goede komt.
 • Planten zorgen voor een aangenaam en warm gevoel
  Onderzoek heeft aangetoond dat planten op diverse (subtiele) manieren goed zijn voor mensen. Ze spelen nl. een essentiële rol bij het creëren van een aangename, natuurlijke en rustige omgeving waarin bewogen, gewerkt en/of ontspannen kan worden.
 • Wist u dat bloemen ook een positieve uitwerking hebben op de mens?
  Bloemen kunnen op een magische manier elke ruimte opfleuren. Ze geven een betekenis voor onze emoties als liefde, vreugde, troost, medeleven en verdriet. Bloemen zorgen voor een ontspannend effect op ons gestel. Ze zorgen voor positieve energie in huis en voor een warm gevoel. Kortom; daar wordt iedereen gewoon heel blij van!

Verzorging

Innovatie

De Nederlandse glastuinbouw staat wereldwijd bekend om zijn innovatiekracht. Om de concurrentie vanuit andere delen van de wereld een stap voor te zijn is men continue op zoek naar betere efficiëntie van gebruik van grondstoffen en ruimte. Dit uiteraard zonder op de (top)kwaliteit van het Nederlands product te besparen.

De glastuinbouw in Nederland kan dit hoge tempo van innovatie aan door een sterke relatie tussen onderzoek en praktijk. Daarnaast wordt er veel kennis uitgewisseld tussen de ondernemers om samen vooruitgang te boeken. Zelfs de bloemenveilingen zijn hier een voorbeeld van als één van de grootste coöperaties ter wereld.
Hieronder beschrijven wij enkele voorbeelden van deze innovatiekracht.

 

Biologische bestrijding en geïntegreerde bestrijding
Om het gebruik van bestrijdingsmiddelen te minimaliseren en een betere balans te vinden tussen plaagdieren en hun natuurlijke vijanden worden in de kassen natuurlijke vijanden van de plaaginsecten ingezet. Door de intensieve kennisuitwisseling van de kwekers en hun leveranciers zijn kwekers steeds meer in staat om met biologische oplossingen een top kwaliteit product te produceren.

 

Warmtekrachtkoppeling (WKK)
Een warmtekrachtkoppeling is een grote motor, afkomstig uit de scheepvaart. Alleen is deze omgebouwd om op aardgas te draaien. Het rendement van deze motor is hoger dan het gebruik van traditionele gasketels. Deze motoren drijven namelijk een generator aan die elektriciteit opwekt. Deze elektriciteit wordt gebruikt in de eigen kwekerij of terug geleverd aan het openbare elektriciteitsnet. De ‘restwarmte’ die de motor produceert wordt gebruikt om de kassen te verwarmen. De uitlaatgassen kunnen na reiniging zelfs gebruikt worden om de planten te voorzien van CO2. Alles bij elkaar leveren deze motoren een rendement wat wel 20% hoger kan liggen als de traditionele manier van verwarmen (gasketels).

 

Aardwarmte (Geothermie)
Bij Geothermie wordt gebruikt gemaakt van aardwarmte. Met een boortoren wordt een bron geboord naar een diepte van 2-3 km. Op deze diepte kan water worden ‘geoogst’ van meer dan 80 graden. Deze warmte wordt gebruikt om de kassen te verwarmen en vervolgens wordt het afgekoelde water weer terug gebracht in de bodem via een 2e bron. De verwachting is dat deze bronnen voldoende warmte kunnen blijven produceren, zelfs langer dan de levensduur van een kas.

Het boren van de bron is een enorm kostbare investering. Daarnaast is er een groot risico op het ‘mislukken’ van de boring. Door samen te werken met elkaar en met overheden zijn we in Nederland in staat om ervaring op te doen met deze manier van duurzame verwarming van kassen.

 

Waterzuivering
Planten hebben water en voedingsstoffen nodig om te groeien. Op steeds meer kwekerijen wordt gebruikt gemaakt van hergebruik van drainage water. Dit is water wat opgevangen wordt voordat het naar de ondergrond verdwijnt. In dit ‘drainage water’ zitten nog veel voedingsstoffen die bruikbaar zijn voor de planten.
Door dit water opnieuw te gebruiken en te mengen met schoon water worden er minder meststoffen gebruikt.
Het drainage water bevat echter ook de ‘verkeerde stoffen’. De hoogte van deze verkeerde stoffen bepaald hoeveel water hergebruikt kan worden. Door het toepassen van nieuwe technieken ontstaan er mogelijkheden om deze ‘verkeerde stoffen’ uit het water te filteren.

 

Diffuus glas
Bij nieuwbouw kiezen steeds meer kwekers ervoor om hun kassen te bedekken met diffuus glas. Diffuus glas zorgt ervoor dat licht zich veel gelijkmatiger over het gewas verdeelt zonder schaduw of lichtvlekken. Dit leidt tot een gelijkmatiger kasklimaat.
Temperatuur en vochthuishouding kunnen zo nauwkeuriger beheerst worden, waardoor bv. het openen van de luchtramen beperkt kan worden, hetgeen leidt tot een lagere CO2 uitstoot.

 

LED –verlichting in de glastuinbouw
Een nieuwe innovatie in de tuinbouw is het gebruik van LED-belichting. Niet te vergelijken met LED verlichting welke wordt toegepast bij consumentengebruik. In de tuinbouw is sprake van ‘power-LED’s’ die een veel hogere lichtopbrengst hebben. Het grote voordeel van deze ‘power-LED’s heeft alles te maken met duurzaam ondernemen: energiebesparing ten opzichte van hogedruknatriumlampen (oranjekleurig verlichting). Hierdoor kan meer dan de helft aan energie worden bespaard.
Nog een groot voordeel is dat bij gebruikmaking van LED’s de gewassen beter te sturen zijn met behulp van de verschillende kleuren in het licht. Dit ten gunste van een betere groei en een hogere kwaliteit van het product.

error: Content is protected!