Holla Roses BV

De basis van Holla Roses BV werd gelegd door Peter Holla, die sinds 1986 de passie doorgaf aan zijn zoons Paul, Marc en Bart. Na jarenlange ervaring in Nederland heeft Holla Roses haar grenzen verlegd en is in 2005 een rozenkwekerij in Ethiopie gestart. Gelegen aan het Lake Ziway, zo’n 160 km ten zuiden van de hoofdstad Addis Abeba. Het bedrijf begon met de productie van rozenbloemen in de stad Ziway op 27 hectare land en groeide vervolgens uit naar 42 hectare. De visie van Holla Roses is dat het belang van een duurzame en sociaal aanvaardbare productie van rozen voorop wordt gesteld.

Het assortiment van Holla Roses bestaat uit 17 verschillende soorten. Sommige van de rozen variëteiten hebben de meest voorkomende kleuren; roze, wit, geel en rood. Er is ook veel vraag naar gemengde bossen, zogenaamde mix bossen en gezien deze trend wordt er ook in verschillende kleurlijnen en bi-colour rozen voorzien. Op nauwkeurige wijze wordt het assortiment voor de groothandel en retail-afzet bepaald.

Holla Roses voert haar producten aan via bloemenveilingen zoals RoyalFlora Holland Aalsmeer en Plantion Ede, waar dagelijks alle producten vers gekocht kunnen worden.

Duurzaamheid

Het team van Holla Roses richt zich sterk op duurzaamheid. Het is de verantwoordelijkheid van Holla om op de hoogte te blijven van de impact die de rozenfarm met zich mee brengt op het milieu. Er wordt gewerkt aan het verbeteren van vruchtbare gebieden, het bewustzijn van de gezondheid van onze medewerkers etc. Om inspanningen met betrekking tot duurzaamheid en klimaatverandering tegen te gaan, wordt er samengewerkt met IDH- en ISLA- met hen zijn er bomen aangeplant in de omgeving. Zowel binnen – tussen de lijnen- als buiten de kwekerij zijn er wetlands aangelegd met daarin diverse planten die het water filteren.

 

Certificeringen:

Een duurzame en sociaal verantwoordelijke rozenproductie is erg belangrijk voor Holla Roses. Zeker in een land als Ethiopië dienen sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheden gedragen te worden. Keurmerken maken de wijze waarop er geteeld wordt inzichtelijk, namelijk dat de rozen op een verantwoorde manier en met respect voor mens en milieu geproduceerd worden. Onafhankelijke organisaties toetsen Holla Roses op milieuprestaties en zien erop toe dat de sociale omstandigheden van werknemers in orde zijn.

Met trots wil Holla Roses u informeren dat ze is bekroond met veel certificeringen. Deze worden dan ook volop uitgedragen:

 

– Fairtrade

Het Fairtrade certicaat betekent dat de rozenkwekerij voldoet aan allerlei criteria op het gebied van milieuvriendelijk productie en goede leef- en arbeidsomstandigheden voor werknemers. De Fairtrade premie ontvangt Holla / Ziway Roses voor gemeenschapsprojecten op en rond de kwekerij in Ethiopië. Een aantal medewerkers van Holla Roses vormen een onafhankelijk comité en zij zetten projecten op waaraan de Fairtrade premie kan worden voldaan. Zo kunnen levensomstandigheden van de medewerkers nog meer verbeterd worden.

Aan elke bos zit een labeltje met het Fairtrade keurmerk en ID nr dat de bloemen zodanig traceerbaar maakt. Niet alle rozen worden in de winkels als Fairtrade-rozen verkocht. Op het moment dat er een Fairtrade label aan zit worden zij wel zo verkocht dat de consument ook een bijdrage levert aan de betere levensomstandigheden voor de mensen op de kwekerij.

 

– A – Certificaat wat aangeeft dat de aanwezigheid van de farm het milieu minimaal belast

Dit betekent concreet dat we de milieubelasting op onze farm tot een minimum weten te beperken. Er heeft een milieu-standaard ontwikkeld gebaseerd op de registratie van een viertal milieu thema’s: gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, energie en wijze van afvalscheiding. Door middel van registratie behalen de deelnemers een bepaald puntenaantal. Naar aanleiding van dit puntentotaal ontvangt de deelnemer een kwalificatie: Holla Roses heeft de best mogelijke kwalificatie wat staat voor de meest milieubewuste teelt.

 

– SQ (socially Qualified) Certificaat dat aangeeft dat de bedrijfsvoering op sociaal vlak goed in orde is

Internationale supermarktketens gaan zich, naast milieueisen, steeds vaker focussen op de sociale aspecten van bedrijfsvoering. Het behalen van het dit certificaat doelt met name op de gecreëerde arbeidsomstandigheden als het werken met arbeidscontracten, het uitbetalen van een minimum loon (onze salarissen liggen boven het minimumloon van Ethiopië), een maximaal aantal uren per werkweek (48 uur), recht op zwangerschapsverlof etc, etc. De gewenste basis arbeidsomstandigheden zijn gebaseerd op de universele rechten van de mens, de gedragcodes (Codes of Conduct) van vertegenwoordigende lokale organisaties en de internationale afspraken van ILO (International Labour Organization).

 

– ETI

ETI staat voor ‘the Ethical Trading Initiative’ en dit certificaat hebben we al een tijd in ons bezit, betreft het zilveren certificaat dat staat voor een goede samenwerking en verbetering van de balans in het leven van arme, kwetsbare medewerkers op kwekerijen en in andere bedrijvigheden over de hele wereld.

 

– EHPEA

Sinds 2013 is Holla Roses  aangesloten bij de ‘Ethiopian Horticulture Producer Exporters Association’ en bundelt dus de krachten met meerdere groenten- en fruitbedrijven die hun oogst exporteren vanuit Ethiopië.

Gewasbescherming Kg werkzame stof:
Geeft inzicht in het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Rood staat voor stoffen die erg belastend zijn voor het milieu, oranje staat voor licht belastende stoffen voor het milieu, groen staat voor minimaal belastende voor het milieu (Bron MPS-A)

Energie (GJ):
Geeft inzicht in het gebruik van de hoeveelheid energie. (Bron MPS-A)

Meststoffen (KG) Stikstof en Fosfor verbruik:
Geeft inzicht in het gebruik van Stikstof en Fosfor. (Bron MPS-A)

Mensen

Holla Roses zorgt voor haar personeel!

Op dit moment heeft Holla Roses 1200 medewerkers in dienst, voornamelijk vrouwen, welke allemaal in het naastgelegen dorp Ziway wonen. Omdat gemotiveerde en gezonde werknemers belangrijk zijn voor het bedrijf, probeert Holla Roses hen zo goed mogelijk te betrekken in het bedrijf. Zo heeft Holla Roses in samenwerking met het personeel een werknemersraad opgericht, waarin de werknemers hun inbreng kunnen geven in het bedrijf.

 

Strikt beleid

Om de veiligheid van de werknemers te garanderen, heeft Holla Roses een zeer strikt beleid op het gebied van gewasbescherming. Tijdens het bestrijden dragen de werknemers verplicht spuitmaskers, handschoenen, waterdichte, regenpakken en laarzen om enig contact met gewasbeschermingsmiddelen te vermijden. Verder mogen de werknemers gedurende meerdere uren na de bespuiting het gewas niet betreden.

Holla Roses is zich bewust van het belang van een duurzame en sociaal aanvaardbare productie. Kweken van rozen in een land als Ethiopië is alleen mogelijk wanneer je sociale en ecologische verantwoordelijkheid neemt. Dus dat betekent ook zorg dragen voor de samenleving. Met een school voor kinderen van haar medewerkers, een ziekenhuis en een sportaccommodatie is de sociaal verantwoorde basis gelegd.

 

Ziekenhuis

Op het complex is een zeer modern en uitgebreid ziekenhuis gebouwd. Hier kunnen de medewerkers terecht voor o.a. Eerste Hulp, de zwangerschapskliniek en medicijnen. Ook is er een HIV/Aids-kliniek gevestigd in het ziekenhuis. Holla Roses probeert haar werknemers zo goed mogelijk voor te lichten voor de gevaren van deze ziekte. Op de kwekerij is een eigen dokter aanwezig met een spreekkamer en voor basis onderzoeken.

 

Tijd voor ontspanning

Naast het werk is er ook tijd voor ontspanning. Zo heeft Holla Roses voor haar personeel in samenwerking met het Sher Ethiopië project een stadion gebouwd waarin ze kunnen volleyballen en voetballen. Samenwerken aan conditie en team building.

 

Onderwijs heeft de toekomst

Kinderen van de werknemers kunnen terecht in de gezamenlijke kleuter- en basisschool en tevens een volwaardige school voor kinderen tot 18 jaar. Een supervisor of hoger managementpersoneel kan binnen Holla Roses groeien door Engelse lessen te volgen. School wordt aangeboden en betaald door het bedrijf. Er zijn altijd carrière mogelijkheden voor elk departement van de kwekerij en het kantoor. Via EPHEA (Ethiopian Horticulture Producer Exporters Association) geven we training aan alle mensen. Met hulp van het Rode Kruis zal informatie worden gegeven aan werknemers over hygiëne, HIV & gezinsplanning. Naast het werk is er ook tijd voor ontspanning; medewerkers kunnen veel sporten beoefenen.

 

Maak er een feest van

Rozen moeten elke dag geknipt worden, dus ook op feestdagen zoals Kerst en Pasen. In samenwerking met de werknemers organiseert Holla Roses op deze dagen na het afronden van de werkzaamheden een feest met eten, drinken en muziek.

Gezondheid

Wist u dat bloemen en planten een gezonde uitwerking hebben op de mens?

 • Planten zorgen voor zuivering van de lucht.
  Mensen ademen lucht in, halen zuurstof eruit en ademen kooldioxide uit. Bij planten is het net andersom. Planten halen bij de fotosynthese kooldioxide uit de lucht en zetten dat weer om in zuurstof. De hoeveelheid zuurstof in de lucht wordt door de aanwezigheid van planten groter en dat maakt het ademhalen makkelijker.
  Luchtzuiverende planten kunnen via hun bladeren schadelijke stoffen uit de lucht opnemen. Deze schadelijke stoffen worden vervolgens in de wortels van de plant opgeslagen en afgebroken. Ook kunnen deze planten vieze geurtjes afbreken, waardoor het dus eigenlijk gewoon natuurlijke luchtverfrissers zijn.
  Voor de duidelijkheid; elke (kamer)plant produceert zuurstof, maar niet elke plant zuivert ook de lucht. Luchtzuiverende planten zijn bv. de Spathiphyllum, Calathea, Hedera helix (klimop), Areca palm en de Ficus. Van veel planten is nog niet bekend in welke mate zij een luchtzuiverende werking hebben aangezien zij hierop nog niet zijn getest.
 • Planten zorgen voor een betere concentratie en vermindering van stress
  Planten zorgen voor een ontspannen en betere atmosfeer, ook op het werk. Door de aanwezigheid van planten wordt de werkplek als prettiger ervaren.
  Er blijkt zelfs een relatie te bestaan tussen de aanwezigheid van planten en de productiviteit van medewerk(st)ers.
  De aanwezigheid van planten heeft bovendien een positieve werking op de creativiteit en concentratie van mensen.
 • Planten zorgen voor een minder droge lucht
  Het stofgehalte en de luchtvochtigheid in huis hebben veel met elkaar te maken. Hoe droger de lucht, hoe meer stof er in de lucht zit. Dit kan klachten geven als kriebelhoest, droge huid, hoofdpijn en geïrriteerde ogen. Door planten water te geven, verdampt het uiteindelijk weer via de huidmondjes in de bladeren. Planten kunnen daarmee de luchtvochtigheid verhogen, wat de luchtkwaliteit dus ten goede komt.
 • Planten zorgen voor een aangenaam en warm gevoel
  Onderzoek heeft aangetoond dat planten op diverse (subtiele) manieren goed zijn voor mensen. Ze spelen nl. een essentiële rol bij het creëren van een aangename, natuurlijke en rustige omgeving waarin bewogen, gewerkt en/of ontspannen kan worden.
 • Wist u dat bloemen ook een positieve uitwerking hebben op de mens?
  Bloemen kunnen op een magische manier elke ruimte opfleuren. Ze geven een betekenis voor onze emoties als liefde, vreugde, troost, medeleven en verdriet. Bloemen zorgen voor een ontspannend effect op ons gestel. Ze zorgen voor positieve energie in huis en voor een warm gevoel. Kortom; daar wordt iedereen gewoon heel blij van!

Verzorging

Innovatie

De Nederlandse glastuinbouw staat wereldwijd bekend om zijn innovatiekracht. Om de concurrentie vanuit andere delen van de wereld een stap voor te zijn is men continue op zoek naar betere efficiëntie van gebruik van grondstoffen en ruimte. Dit uiteraard zonder op de (top)kwaliteit van het Nederlands product te besparen.

De glastuinbouw in Nederland kan dit hoge tempo van innovatie aan door een sterke relatie tussen onderzoek en praktijk. Daarnaast wordt er veel kennis uitgewisseld tussen de ondernemers om samen vooruitgang te boeken. Zelfs de bloemenveilingen zijn hier een voorbeeld van als één van de grootste coöperaties ter wereld.
Hieronder beschrijven wij enkele voorbeelden van deze innovatiekracht.

 

Biologische bestrijding en geïntegreerde bestrijding
Om het gebruik van bestrijdingsmiddelen te minimaliseren en een betere balans te vinden tussen plaagdieren en hun natuurlijke vijanden worden in de kassen natuurlijke vijanden van de plaaginsecten ingezet. Door de intensieve kennisuitwisseling van de kwekers en hun leveranciers zijn kwekers steeds meer in staat om met biologische oplossingen een top kwaliteit product te produceren.

 

Warmtekrachtkoppeling (WKK)
Een warmtekrachtkoppeling is een grote motor, afkomstig uit de scheepvaart. Alleen is deze omgebouwd om op aardgas te draaien. Het rendement van deze motor is hoger dan het gebruik van traditionele gasketels. Deze motoren drijven namelijk een generator aan die elektriciteit opwekt. Deze elektriciteit wordt gebruikt in de eigen kwekerij of terug geleverd aan het openbare elektriciteitsnet. De ‘restwarmte’ die de motor produceert wordt gebruikt om de kassen te verwarmen. De uitlaatgassen kunnen na reiniging zelfs gebruikt worden om de planten te voorzien van CO2. Alles bij elkaar leveren deze motoren een rendement wat wel 20% hoger kan liggen als de traditionele manier van verwarmen (gasketels).

 

Aardwarmte (Geothermie)
Bij Geothermie wordt gebruikt gemaakt van aardwarmte. Met een boortoren wordt een bron geboord naar een diepte van 2-3 km. Op deze diepte kan water worden ‘geoogst’ van meer dan 80 graden. Deze warmte wordt gebruikt om de kassen te verwarmen en vervolgens wordt het afgekoelde water weer terug gebracht in de bodem via een 2e bron. De verwachting is dat deze bronnen voldoende warmte kunnen blijven produceren, zelfs langer dan de levensduur van een kas.

Het boren van de bron is een enorm kostbare investering. Daarnaast is er een groot risico op het ‘mislukken’ van de boring. Door samen te werken met elkaar en met overheden zijn we in Nederland in staat om ervaring op te doen met deze manier van duurzame verwarming van kassen.

 

Waterzuivering
Planten hebben water en voedingsstoffen nodig om te groeien. Op steeds meer kwekerijen wordt gebruikt gemaakt van hergebruik van drainage water. Dit is water wat opgevangen wordt voordat het naar de ondergrond verdwijnt. In dit ‘drainage water’ zitten nog veel voedingsstoffen die bruikbaar zijn voor de planten.
Door dit water opnieuw te gebruiken en te mengen met schoon water worden er minder meststoffen gebruikt.
Het drainage water bevat echter ook de ‘verkeerde stoffen’. De hoogte van deze verkeerde stoffen bepaald hoeveel water hergebruikt kan worden. Door het toepassen van nieuwe technieken ontstaan er mogelijkheden om deze ‘verkeerde stoffen’ uit het water te filteren.

 

Diffuus glas
Bij nieuwbouw kiezen steeds meer kwekers ervoor om hun kassen te bedekken met diffuus glas. Diffuus glas zorgt ervoor dat licht zich veel gelijkmatiger over het gewas verdeelt zonder schaduw of lichtvlekken. Dit leidt tot een gelijkmatiger kasklimaat.
Temperatuur en vochthuishouding kunnen zo nauwkeuriger beheerst worden, waardoor bv. het openen van de luchtramen beperkt kan worden, hetgeen leidt tot een lagere CO2 uitstoot.

 

LED –verlichting in de glastuinbouw
Een nieuwe innovatie in de tuinbouw is het gebruik van LED-belichting. Niet te vergelijken met LED verlichting welke wordt toegepast bij consumentengebruik. In de tuinbouw is sprake van ‘power-LED’s’ die een veel hogere lichtopbrengst hebben. Het grote voordeel van deze ‘power-LED’s heeft alles te maken met duurzaam ondernemen: energiebesparing ten opzichte van hogedruknatriumlampen (oranjekleurig verlichting). Hierdoor kan meer dan de helft aan energie worden bespaard.
Nog een groot voordeel is dat bij gebruikmaking van LED’s de gewassen beter te sturen zijn met behulp van de verschillende kleuren in het licht. Dit ten gunste van een betere groei en een hogere kwaliteit van het product.

error: Content is protected!