JUB Holland

JUB Holland is een echt familiebedrijf uit Noordwijkerhout dat is opgericht in 1910 en sindsdien uitgegroeid tot een internationaal opererend bloembollenbedrijf. Inmiddels wordt de directie gevormd door de vierde generatie van de familie Uittenbogaard. Mede vanwege de bijzondere plaats die JUB Holland vervult in de regio en branche, heeft het bedrijf tijdens de viering van het 100-jarige bestaan het predicaat Hofleverancier mogen ontvangen.

Als één van de weinige bedrijven in de sector beheerst JUB Holland alle facetten van het bloembollenvak, van het veredelen van tulpen tot het kweken van bloembollen, telen van snijtulpen en verhandelen van bloembollen voor de retail en landscape. Op die manier is de volledige keten van kweek tot levering inzichtelijk, hetgeen een volledige controleerbaarheid en optimale kwaliteit garandeert. De soorten bloembollen die niet gekweekt worden op eigen kwekerij, worden door JUB Holland ingekocht bij bekende leveranciers.

Mede vanwege dit brede scala aan activiteiten in de keten als ook onze maatschappelijke betrokkenheid door bloembollen een plaats te geven in de samenleving, is JUB Holland in januari 2017 de trotse winnaar geworden van de Tuinbouwondernemersprijs, een prestigieuze prijs in de tuinbouwsector.

JUB Holland is aangesloten bij Stichting Keurmerk Bloembollen Holland (SKBH), hét keurmerk dat staat voor de beste kwaliteit bloembollen en te herkennen aan het logo op de verpakking. Door de controlerende instantie wordt JUB regelmatig (onaangekondigd) gecontroleerd op onder andere maatvoering, ziekten, plagen en soortechtheid. Ook worden monsters genomen die tijdens de bloei worden beoordeeld op groei- en bloeikracht. Met de aankoop van bloembollen koopt u een 100% bloeigarantie en mocht dit ondanks alle inspanningen toch tegenvallen kunt u dit kenbaar maken aan SKBH waarna wij uw klacht naar tevredenheid zullen afhandelen.

Duurzaamheid

In 2017 heeft JUB Holland met 16 andere bloembollenhandelsbedrijven een manifest getekend waarin de ambities op het gebied van duurzaamheid en kwaliteit zijn vastgelegd. De ondertekenaars hebben zich verenigd in een platform om er voor te zorgen dat (I) de ingekochte en verhandelde bloembollen en vaste planten duurzaam zijn geproduceerd en verwerkt, (II) de kwaliteit van de in te kopen en te verhandelen producten wordt geborgd en (III) duurzaamheid en kwaliteit voortdurend aandacht hebben in de bedrijfsvoering van de deelnemende bedrijven.

JUB Holland hecht veel waarde aan duurzaamheid en het milieu. Het milieu, alsmede het welzijn, de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers, maken integraal onderdeel uit van de bedrijfsvoering van JUB Holland. Grofweg worden bij JUB Holland op het gebied van milieubeleid vijf thema´s door JUB onderscheiden: (I) Energie, (II) Afval, (III) Water, (IV) Gewasbescherming en (V) Natuurbeheer.

 

Energie

JUB Holland gebruikt 100% groene stroom en is steeds op zoek naar manieren om het energieverbruik te beperken en uit de energie die gebruikt wordt een zo hoog mogelijk rendement te halen. Daarom maken wij gebruik van warmtewisselaars bij onze koelinstallaties, waarbij de warmte die vrijkomt wordt gebruikt voor de verwarming van bewaarcellen en werkruimtes (via vloerverwarming). Om onnodig energieverbruik te voorkomen, worden de temperatuur en luchtvochtigheid in de bewaarcellen en werkruimtes gereguleerd en gecontroleerd door klimaatcomputers. Ook zijn de buitenwanden en daken van het moderne bedrijfspand volledig geïsoleerd en zijn de kassen voorzien van schermdoeken en hijsverwarming om de warmte optimaal te benutten voor de gewassen en warmte-uitstoot tegen te gaan. JUB Holland streeft ernaar jaarlijks te investeren in energiebesparende maatregelen. Zo zijn afgelopen jaar de werkruimtes van het bedrijf voorzien van LED verlichting.

 

Afval

JUB onderzoekt continue de mogelijkheden om het afval dat zij produceert te reduceren en gescheiden aan te leveren bij de afvalverwerker ter recycling. Onze afvalverwerker is dicht bij huis gevestigd met minder km en CO2 uitstoot tot gevolg. Momenteel worden verschillende afvalstromen onderscheiden, waaronder hout, plastic, papier, karton, rest- en organisch afval. Het organisch afval van onze snijtulpenteelt wordt ter vergisting aangeboden en omgezet tot biogas. Bij de kwekerij wordt het afval dat ontstaat bij het ‘bollenpellen’ na bewerking als compost over het land gestrooid in het najaar.

 

Water

Onze snijtulpen worden in kassen met betonnen vloeren geteeld op potgrond in kisten. Voor deze teelt wordt bronwater gebruikt, waarvan de hoeveelheid nauwkeurig wordt afgestemd op de behoefte van de tulpen om onnodig watergeven te voorkomen. Het te veel aan water dat niet wordt opgenomen door het gewas wanneer de bollen voor het eerst (uit de bewaarcel) naar de kas gaan, wordt opgevangen en hergebruikt. Aangezien wij bewust geen putten hebben aangelegd in de vloeren, verdampt het overtollige water in de kassen waardoor er bij de teelt van onze snijtulpen niet geloosd wordt in oppervlaktewater of riolering.

 

Gewasbescherming

Duurzaamheid betekent voor JUB Holland ook proberen met zo min mogelijk gewasbeschermingsmiddelen de bloembollen en snijtulpen te telen. Vandaar dat JUB Holland in 2015 het initiatief heeft genomen om een PlanetProof certificaat voor de teelt van bloembollen te ontwikkelen. PlanetProof staat voor een gegarandeerde duurzame kwaliteit, waarbij de producten worden geteeld met respect voor mens, natuur en milieu. De eisen die worden gesteld op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen zijn strenger dan de wettelijk toegestane normen (bovenwettelijk) en het certificaat voldoet aan de ‘Milieucriteria voor het maatschappelijk verantwoord inkopen van Groenvoorzieningen’ voor overheden. Sinds 2016 zijn de door JUB Holland geteelde bloembollen PlanetProof gecertificeerd, waarmee JUB Holland tot de eerste telers in Nederland behoort die het certificaat behaald hebben. In navolging hierop is ook een PlanetProof certificaat ontwikkeld voor de teelt van snijtulpen en is JUB Holland sinds februari 2018 het eerste bedrijf dat PlanetProof snijtulpen aanbiedt.

Ook is JUB Holland SKAL gecertificeerd en hierdoor in staat om biologische bloembollen te leveren, te herkennen aan het SKAL logo op de verpakkingen. JUB Holland kan een ruim assortiment biologische bloembollen leveren die afkomstig zijn van betrouwbare biologische telers (die ook SKAL gecertificeerd zijn). SKAL zet zich in voor aantoonbare betrouwbaarheid van biologische producten in Nederland.

 

Natuurbeheer

JUB Holland is betrokken bij de Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging Geestgrond om de natuur en het landschap van de bollenstreek te behouden en te versterken. Rondom het bedrijfspand heeft JUB Holland diverse natuur-en landschapselementen gerealiseerd middels het aanplanten van streekeigen groen. Ook is een natuurvriendelijke slootkant gerealiseerd en hebben wij nestkasten opgehangen. Deze elementen bieden foerageer- en nest mogelijkheden voor kleine vogels. Ook wordt jaarlijks een perceel ingezaaid met graan dat dient als wintervoedselakker voor de bescherming van patrijzen en weidevogels. Naast deze elementen dragen onze bijen- en vlinder aantrekkende bloembollenmengsels voor verwildering bij aan het vergroten van de biodiversiteit in Nederland.

Gewasbescherming Kg werkzame stof:
Geeft inzicht in het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Rood staat voor stoffen die erg belastend zijn voor het milieu, oranje staat voor licht belastende stoffen voor het milieu, groen staat voor minimaal belastende voor het milieu (Bron MPS-A)

Energie (GJ):
Geeft inzicht in het gebruik van de hoeveelheid energie. (Bron MPS-A)

Meststoffen (KG) Stikstof en Fosfor verbruik:
Geeft inzicht in het gebruik van Stikstof en Fosfor. (Bron MPS-A)

Mensen

De medewerkers van JUB Holland werken gemiddeld meer dan 15 jaar bij het bedrijf en worden beschouwd als onderdeel van de familie. Momenteel zijn 32 vaste medewerkers in dienst en tijdens het hoogseizoen werken circa 25-40 flexibele medewerkers bij het bedrijf. De flexibele medewerkers worden uitsluitend ingehuurd van uitzendbureaus die hiervoor gecertificeerd zijn.

Op de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers is de CAO Groothandel in Bloembollen van toepassing die ook gevolgd wordt door de uitzendbureaus. De flexibele medewerkers werken over het algemeen al vele jaren voor het bedrijf, komen elk jaar weer terug en worden inmiddels beschouwd als vaste medewerkers.

Daarnaast is JUB Holland een erkend leerbedrijf en zijn doorgaans een aantal stagiairs werkzaam bij het bedrijf. Vanzelfsprekend wordt medewerkers de mogelijkheid geboden om cursussen te volgen, zowel vaktechnisch als op het gebied van persoonlijke ontwikkeling.

Gezondheid

Wist u dat bloemen en planten een gezonde uitwerking hebben op de mens?

 • Planten zorgen voor zuivering van de lucht.
  Mensen ademen lucht in, halen zuurstof eruit en ademen kooldioxide uit. Bij planten is het net andersom. Planten halen bij de fotosynthese kooldioxide uit de lucht en zetten dat weer om in zuurstof. De hoeveelheid zuurstof in de lucht wordt door de aanwezigheid van planten groter en dat maakt het ademhalen makkelijker.
  Luchtzuiverende planten kunnen via hun bladeren schadelijke stoffen uit de lucht opnemen. Deze schadelijke stoffen worden vervolgens in de wortels van de plant opgeslagen en afgebroken. Ook kunnen deze planten vieze geurtjes afbreken, waardoor het dus eigenlijk gewoon natuurlijke luchtverfrissers zijn.
  Voor de duidelijkheid; elke (kamer)plant produceert zuurstof, maar niet elke plant zuivert ook de lucht. Luchtzuiverende planten zijn bv. de Spathiphyllum, Calathea, Hedera helix (klimop), Areca palm en de Ficus. Van veel planten is nog niet bekend in welke mate zij een luchtzuiverende werking hebben aangezien zij hierop nog niet zijn getest.
 • Planten zorgen voor een betere concentratie en vermindering van stress
  Planten zorgen voor een ontspannen en betere atmosfeer, ook op het werk. Door de aanwezigheid van planten wordt de werkplek als prettiger ervaren.
  Er blijkt zelfs een relatie te bestaan tussen de aanwezigheid van planten en de productiviteit van medewerk(st)ers.
  De aanwezigheid van planten heeft bovendien een positieve werking op de creativiteit en concentratie van mensen.
 • Planten zorgen voor een minder droge lucht
  Het stofgehalte en de luchtvochtigheid in huis hebben veel met elkaar te maken. Hoe droger de lucht, hoe meer stof er in de lucht zit. Dit kan klachten geven als kriebelhoest, droge huid, hoofdpijn en geïrriteerde ogen. Door planten water te geven, verdampt het uiteindelijk weer via de huidmondjes in de bladeren. Planten kunnen daarmee de luchtvochtigheid verhogen, wat de luchtkwaliteit dus ten goede komt.
 • Planten zorgen voor een aangenaam en warm gevoel
  Onderzoek heeft aangetoond dat planten op diverse (subtiele) manieren goed zijn voor mensen. Ze spelen nl. een essentiële rol bij het creëren van een aangename, natuurlijke en rustige omgeving waarin bewogen, gewerkt en/of ontspannen kan worden.
 • Wist u dat bloemen ook een positieve uitwerking hebben op de mens?
  Bloemen kunnen op een magische manier elke ruimte opfleuren. Ze geven een betekenis voor onze emoties als liefde, vreugde, troost, medeleven en verdriet. Bloemen zorgen voor een ontspannend effect op ons gestel. Ze zorgen voor positieve energie in huis en voor een warm gevoel. Kortom; daar wordt iedereen gewoon heel blij van!

Verzorging

Innovatie

De Nederlandse glastuinbouw staat wereldwijd bekend om zijn innovatiekracht. Om de concurrentie vanuit andere delen van de wereld een stap voor te zijn is men continue op zoek naar betere efficiëntie van gebruik van grondstoffen en ruimte. Dit uiteraard zonder op de (top)kwaliteit van het Nederlands product te besparen.

De glastuinbouw in Nederland kan dit hoge tempo van innovatie aan door een sterke relatie tussen onderzoek en praktijk. Daarnaast wordt er veel kennis uitgewisseld tussen de ondernemers om samen vooruitgang te boeken. Zelfs de bloemenveilingen zijn hier een voorbeeld van als één van de grootste coöperaties ter wereld.
Hieronder beschrijven wij enkele voorbeelden van deze innovatiekracht.

 

Biologische bestrijding en geïntegreerde bestrijding
Om het gebruik van bestrijdingsmiddelen te minimaliseren en een betere balans te vinden tussen plaagdieren en hun natuurlijke vijanden worden in de kassen natuurlijke vijanden van de plaaginsecten ingezet. Door de intensieve kennisuitwisseling van de kwekers en hun leveranciers zijn kwekers steeds meer in staat om met biologische oplossingen een top kwaliteit product te produceren.

 

Warmtekrachtkoppeling (WKK)
Een warmtekrachtkoppeling is een grote motor, afkomstig uit de scheepvaart. Alleen is deze omgebouwd om op aardgas te draaien. Het rendement van deze motor is hoger dan het gebruik van traditionele gasketels. Deze motoren drijven namelijk een generator aan die elektriciteit opwekt. Deze elektriciteit wordt gebruikt in de eigen kwekerij of terug geleverd aan het openbare elektriciteitsnet. De ‘restwarmte’ die de motor produceert wordt gebruikt om de kassen te verwarmen. De uitlaatgassen kunnen na reiniging zelfs gebruikt worden om de planten te voorzien van CO2. Alles bij elkaar leveren deze motoren een rendement wat wel 20% hoger kan liggen als de traditionele manier van verwarmen (gasketels).

 

Aardwarmte (Geothermie)
Bij Geothermie wordt gebruikt gemaakt van aardwarmte. Met een boortoren wordt een bron geboord naar een diepte van 2-3 km. Op deze diepte kan water worden ‘geoogst’ van meer dan 80 graden. Deze warmte wordt gebruikt om de kassen te verwarmen en vervolgens wordt het afgekoelde water weer terug gebracht in de bodem via een 2e bron. De verwachting is dat deze bronnen voldoende warmte kunnen blijven produceren, zelfs langer dan de levensduur van een kas.

Het boren van de bron is een enorm kostbare investering. Daarnaast is er een groot risico op het ‘mislukken’ van de boring. Door samen te werken met elkaar en met overheden zijn we in Nederland in staat om ervaring op te doen met deze manier van duurzame verwarming van kassen.

 

Waterzuivering
Planten hebben water en voedingsstoffen nodig om te groeien. Op steeds meer kwekerijen wordt gebruikt gemaakt van hergebruik van drainage water. Dit is water wat opgevangen wordt voordat het naar de ondergrond verdwijnt. In dit ‘drainage water’ zitten nog veel voedingsstoffen die bruikbaar zijn voor de planten.
Door dit water opnieuw te gebruiken en te mengen met schoon water worden er minder meststoffen gebruikt.
Het drainage water bevat echter ook de ‘verkeerde stoffen’. De hoogte van deze verkeerde stoffen bepaald hoeveel water hergebruikt kan worden. Door het toepassen van nieuwe technieken ontstaan er mogelijkheden om deze ‘verkeerde stoffen’ uit het water te filteren.

 

Diffuus glas
Bij nieuwbouw kiezen steeds meer kwekers ervoor om hun kassen te bedekken met diffuus glas. Diffuus glas zorgt ervoor dat licht zich veel gelijkmatiger over het gewas verdeelt zonder schaduw of lichtvlekken. Dit leidt tot een gelijkmatiger kasklimaat.
Temperatuur en vochthuishouding kunnen zo nauwkeuriger beheerst worden, waardoor bv. het openen van de luchtramen beperkt kan worden, hetgeen leidt tot een lagere CO2 uitstoot.

 

LED –verlichting in de glastuinbouw
Een nieuwe innovatie in de tuinbouw is het gebruik van LED-belichting. Niet te vergelijken met LED verlichting welke wordt toegepast bij consumentengebruik. In de tuinbouw is sprake van ‘power-LED’s’ die een veel hogere lichtopbrengst hebben. Het grote voordeel van deze ‘power-LED’s heeft alles te maken met duurzaam ondernemen: energiebesparing ten opzichte van hogedruknatriumlampen (oranjekleurig verlichting). Hierdoor kan meer dan de helft aan energie worden bespaard.
Nog een groot voordeel is dat bij gebruikmaking van LED’s de gewassen beter te sturen zijn met behulp van de verschillende kleuren in het licht. Dit ten gunste van een betere groei en een hogere kwaliteit van het product.

error: Content is protected!