Kwekerij Amarantis B.V.

Kwekerij Amarantis is gevestigd in Middelburg (Zeeland) en is gespecialiseerd in de teelt van gevulde/dubbelbloemige kalanchoë’s.

Familie van der Houwen is al generaties lang actief in de tuinbouw. Na jarenlange groente gekweekt te hebben is er in de jaren ’60 overgeschakeld naar de teelt van bloemen en planten. In 1983 is er door P.M. van der Houwen een start gemaakt met de teelt van kalanchoë’s op een kwekerij in Hooge Zwaluwe. In 2007 werd er in Middelburg een tweede kwekerij aangekocht, die in 2013 overgenomen is door de zoon J.P. van der Houwen, die de naam in 2017 veranderde in Kwekerij Amarantis.

 

Het bedrijf heeft een oppervlakte van 45.000 m2. Jaarlijks worden er 6.000.000 kalanchoë’s geteeld, verpakt, getransporteerd en verhandeld. Al het benodigde stek van de kalanchoë’s wordt door 2 bedrijven geproduceerd in Tanzania.

Jaren geleden is vanuit economische motieven gestart met het duurzaam telen. Inmiddels zijn daar de ecologische motieven bijgekomen. Het zorg dragen voor het behoud van de planeet wordt steeds belangrijker.

De plantkwaliteit optimaal houden, met minder verbruik van fossiele brandstoffen, gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen, is de grootste uitdaging bij het duurzaam telen.

Duurzaamheid

Water
Er wordt 100% gebruik gemaakt van regenwater dat wordt opgevangen in een groot waterbassin. Het bassin is groot genoeg om langdurige perioden van droogte te kunnen overbruggen. Er wordt dus geen gebruik gemaakt van leidingwater, waardoor het waterverbruik geen invloed heeft op de drinkwatervoorzieningen in de regio.

Kwekerij Amarantis maakt gebruik van bevloeiingsmatten waarbij het water dat niet door de plant wordt opgenomen, wordt opgevangen in goten en daarna uitkomt in een silo. Vanuit deze silo wordt dit recirculatiewater gemengd met regenwater uit het bassin en opnieuw aangeboden aan de planten. Al het water wordt dus voor 100% gerecirculeerd.

 

Biodiversiteit

Om Kwekerij Amarantis ligt nog vijf hectare land. Dit land wordt gebruikt voor niet intensieve veeteelt . Daar is genoeg leven voor wilde dieren zoals hazen, konijnen, vogels etc. Rondom de kwekerij worden geen chemicaliën gebruikt. Er wordt geschoffeld en gemaaid in plaats van gespoten. Ongedierte op de kwekerij wordt zoveel mogelijk onder controle gehouden door natuurlijke vijanden en een goede klimaatcontrole.

 

Klimaat
Al het groenafval wordt verwerkt tot groenafval. Dit reduceert ook gasuitstoot. Het gebruik van fossiele brandstoffen zoals aardgas, aardolie en turf wordt gereduceerd door de inzet van goede energie doeken die ervoor zorgen dat er minder energie verloren gaat, door de inzet van een warmte kracht koppeling en door het gebruik maken van de hedendaagse kennis van het duurzamer telen.

Momenteel wordt er gewerkt aan een plan om op 3 hectare zonnepanelen te plaatsen op een naastgelegen stuk grond. Met opwekking van deze energie zou de kwekerij volledig zelfvoorzienend zijn in het verbruik van stroom

Gewasbescherming Kg werkzame stof: 
Geeft inzicht in het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Rood staat voor stoffen die erg belastend zijn voor het milieu, oranje staat voor licht belastende stoffen voor het milieu, groen staat voor minimaal belastende voor het milieu (Bron MPS-A)

Energie (GJ): 
Geeft inzicht in het gebruik van de hoeveelheid energie. (Bron MPS-A)

Meststoffen (KG) Stikstof en fosfor gebruik:
Geeft inzicht in het gebruik van Stikstof en Fosfor. (Bron MPS-A)

Mensen

Bij kwekerij Amarantis werken 20 medewerkers. De letterlijke betekenis van Amarantis is “eeuwige groei en bloei”. Een van de speerpunten van het bedrijf is naast het laten groeien en bloeien van de planten ook de medewerkers te laten groeien en bloeien middels van het investeren in hun ontwikkeling.

Dit wordt gedaan door coaching en door medewerkers de ruimte te geven om externe cursussen en scholing te laten volgen.

Wanneer een medewerker aangeeft voornemens te zijn om zijn of haar carrière elders voort te willen zetten, wordt er de mogelijkheid gegeven om, op kosten van Amarantis, deze medewerker om te laten scholen in de door hem of haar gewenste richting. Eigenaar J.P. van der Houwen is van mening dat wanneer iemand stopt met “groeien” ook stopt met ontwikkelen. Als bedrijf wil Amarantis ontwikkelen, maar dat kan alleen met de inzet en ontwikkeling van al hun medewerkers.

Buitenlandse medewerkers wordt ook scholing in de Nederlandse taal aangeboden.

 

Seizoenswerknemers krijgen huisvesting aangeboden in een chalet, zodat deze medewerkers zich dicht bij de kwekerij toch op een comfortabele en voordelige manier kunnen huisvesten. Voor mensen die niet over een auto beschikken is woon-werkafstand altijd moeilijk. Dat is middels deze mogelijkheid opgelost.

Kwekerij Amarantis hanteert m.b.t. arbeidsovereenkomsten, arbeidsuren, verlof etc  de wettelijke bepalingen vanuit de CAO Glastuinbouw. Er is dus ook een veiligheids- en hygiëne protocol (RIE) aanwezig wat de veiligheid en de gezondheid tijdens de werkzaamheden binnen het bedrijf moet kunnen waarborgen.

Kortom, de medewerker staat centraal!!

Gezondheid

Wist u dat bloemen en planten een gezonde uitwerking hebben op de mens?

 • Planten zorgen voor zuivering van de lucht.
  Mensen ademen lucht in, halen zuurstof eruit en ademen kooldioxide uit. Bij planten is het net andersom. Planten halen bij de fotosynthese kooldioxide uit de lucht en zetten dat weer om in zuurstof. De hoeveelheid zuurstof in de lucht wordt door de aanwezigheid van planten groter en dat maakt het ademhalen makkelijker.
  Luchtzuiverende planten kunnen via hun bladeren schadelijke stoffen uit de lucht opnemen. Deze schadelijke stoffen worden vervolgens in de wortels van de plant opgeslagen en afgebroken. Ook kunnen deze planten vieze geurtjes afbreken, waardoor het dus eigenlijk gewoon natuurlijke luchtverfrissers zijn.
  Voor de duidelijkheid; elke (kamer)plant produceert zuurstof, maar niet elke plant zuivert ook de lucht. Luchtzuiverende planten zijn bv. de Spathiphyllum, Calathea, Hedera helix (klimop), Areca palm en de Ficus. Van veel planten is nog niet bekend in welke mate zij een luchtzuiverende werking hebben aangezien zij hierop nog niet zijn getest.
 • Planten zorgen voor een betere concentratie en vermindering van stress
  Planten zorgen voor een ontspannen en betere atmosfeer, ook op het werk. Door de aanwezigheid van planten wordt de werkplek als prettiger ervaren.
  Er blijkt zelfs een relatie te bestaan tussen de aanwezigheid van planten en de productiviteit van medewerk(st)ers.
  De aanwezigheid van planten heeft bovendien een positieve werking op de creativiteit en concentratie van mensen.
 • Planten zorgen voor een minder droge lucht
  Het stofgehalte en de luchtvochtigheid in huis hebben veel met elkaar te maken. Hoe droger de lucht, hoe meer stof er in de lucht zit. Dit kan klachten geven als kriebelhoest, droge huid, hoofdpijn en geïrriteerde ogen. Door planten water te geven, verdampt het uiteindelijk weer via de huidmondjes in de bladeren. Planten kunnen daarmee de luchtvochtigheid verhogen, wat de luchtkwaliteit dus ten goede komt.
 • Planten zorgen voor een aangenaam en warm gevoel
  Onderzoek heeft aangetoond dat planten op diverse (subtiele) manieren goed zijn voor mensen. Ze spelen nl. een essentiële rol bij het creëren van een aangename, natuurlijke en rustige omgeving waarin bewogen, gewerkt en/of ontspannen kan worden.
 • Wist u dat bloemen ook een positieve uitwerking hebben op de mens?
  Bloemen kunnen op een magische manier elke ruimte opfleuren. Ze geven een betekenis voor onze emoties als liefde, vreugde, troost, medeleven en verdriet. Bloemen zorgen voor een ontspannend effect op ons gestel. Ze zorgen voor positieve energie in huis en voor een warm gevoel. Kortom; daar wordt iedereen gewoon heel blij van!

Verzorging

Innovatie

De Nederlandse glastuinbouw staat wereldwijd bekend om zijn innovatiekracht. Om de concurrentie vanuit andere delen van de wereld een stap voor te zijn is men continue op zoek naar betere efficiëntie van gebruik van grondstoffen en ruimte. Dit uiteraard zonder op de (top)kwaliteit van het Nederlands product te besparen.

De glastuinbouw in Nederland kan dit hoge tempo van innovatie aan door een sterke relatie tussen onderzoek en praktijk. Daarnaast wordt er veel kennis uitgewisseld tussen de ondernemers om samen vooruitgang te boeken. Zelfs de bloemenveilingen zijn hier een voorbeeld van als één van de grootste coöperaties ter wereld.
Hieronder beschrijven wij enkele voorbeelden van deze innovatiekracht.

 

Biologische bestrijding en geïntegreerde bestrijding
Om het gebruik van bestrijdingsmiddelen te minimaliseren en een betere balans te vinden tussen plaagdieren en hun natuurlijke vijanden worden in de kassen natuurlijke vijanden van de plaaginsecten ingezet. Door de intensieve kennisuitwisseling van de kwekers en hun leveranciers zijn kwekers steeds meer in staat om met biologische oplossingen een top kwaliteit product te produceren.

 

Warmtekrachtkoppeling (WKK)
Een warmtekrachtkoppeling is een grote motor, afkomstig uit de scheepvaart. Alleen is deze omgebouwd om op aardgas te draaien. Het rendement van deze motor is hoger dan het gebruik van traditionele gasketels. Deze motoren drijven namelijk een generator aan die elektriciteit opwekt. Deze elektriciteit wordt gebruikt in de eigen kwekerij of terug geleverd aan het openbare elektriciteitsnet. De ‘restwarmte’ die de motor produceert wordt gebruikt om de kassen te verwarmen. De uitlaatgassen kunnen na reiniging zelfs gebruikt worden om de planten te voorzien van CO2. Alles bij elkaar leveren deze motoren een rendement wat wel 20% hoger kan liggen als de traditionele manier van verwarmen (gasketels).

 

Aardwarmte (Geothermie)
Bij Geothermie wordt gebruikt gemaakt van aardwarmte. Met een boortoren wordt een bron geboord naar een diepte van 2-3 km. Op deze diepte kan water worden ‘geoogst’ van meer dan 80 graden. Deze warmte wordt gebruikt om de kassen te verwarmen en vervolgens wordt het afgekoelde water weer terug gebracht in de bodem via een 2e bron. De verwachting is dat deze bronnen voldoende warmte kunnen blijven produceren, zelfs langer dan de levensduur van een kas.

Het boren van de bron is een enorm kostbare investering. Daarnaast is er een groot risico op het ‘mislukken’ van de boring. Door samen te werken met elkaar en met overheden zijn we in Nederland in staat om ervaring op te doen met deze manier van duurzame verwarming van kassen.

 

Waterzuivering
Planten hebben water en voedingsstoffen nodig om te groeien. Op steeds meer kwekerijen wordt gebruikt gemaakt van hergebruik van drainage water. Dit is water wat opgevangen wordt voordat het naar de ondergrond verdwijnt. In dit ‘drainage water’ zitten nog veel voedingsstoffen die bruikbaar zijn voor de planten.
Door dit water opnieuw te gebruiken en te mengen met schoon water worden er minder meststoffen gebruikt.
Het drainage water bevat echter ook de ‘verkeerde stoffen’. De hoogte van deze verkeerde stoffen bepaald hoeveel water hergebruikt kan worden. Door het toepassen van nieuwe technieken ontstaan er mogelijkheden om deze ‘verkeerde stoffen’ uit het water te filteren.

 

Diffuus glas
Bij nieuwbouw kiezen steeds meer kwekers ervoor om hun kassen te bedekken met diffuus glas. Diffuus glas zorgt ervoor dat licht zich veel gelijkmatiger over het gewas verdeelt zonder schaduw of lichtvlekken. Dit leidt tot een gelijkmatiger kasklimaat.
Temperatuur en vochthuishouding kunnen zo nauwkeuriger beheerst worden, waardoor bv. het openen van de luchtramen beperkt kan worden, hetgeen leidt tot een lagere CO2 uitstoot.

 

LED –verlichting in de glastuinbouw
Een nieuwe innovatie in de tuinbouw is het gebruik van LED-belichting. Niet te vergelijken met LED verlichting welke wordt toegepast bij consumentengebruik. In de tuinbouw is sprake van ‘power-LED’s’ die een veel hogere lichtopbrengst hebben. Het grote voordeel van deze ‘power-LED’s heeft alles te maken met duurzaam ondernemen: energiebesparing ten opzichte van hogedruknatriumlampen (oranjekleurig verlichting). Hierdoor kan meer dan de helft aan energie worden bespaard.
Nog een groot voordeel is dat bij gebruikmaking van LED’s de gewassen beter te sturen zijn met behulp van de verschillende kleuren in het licht. Dit ten gunste van een betere groei en een hogere kwaliteit van het product.

error: Content is protected!