Kwekerij Duijn-Hove B.V.

Het bedrijf Kwekerij Duijn-Hove is in 1997 opgericht door dhr. W van Duijn (Ful). Voorheen heette het bedrijf nog van Duijn Potplanten. In de jaren 60 van de vorige eeuw is het bedrijf opgericht door A. van Duijn de vader van Ful. In de beginjaren werden verschillende soorten groenten geteeld. Medio jaren 80 heeft de overstap naar de potplantenteelt plaatsgevonden. Op dit moment bestaat het bedrijf uit twee locaties, een locatie in Maasland (2,5 ha) en een locatie in Maasdijk (3ha) en worden gerund door de 3 zonen Hugo, Alex en Guido.

 

In Maasland worden diverse groene planten gekweekt. Deze groene planten worden geimporteerd vanuit Guatemala, Costa Rica, Thailand en China. De hoofdteelt op deze locatie is Beaucarnea. Naast de groene planten worden hier ook Cambria’s (Potorchidee) gekweekt. In Maasdijk wordt Phalaenopsis (Potorchidee) geteeld.

Duurzaamheid

Water
Al het regenwater wat op het dek van de kas en bedrijfsgebouwen terecht komt wordt opgevangen in een waterbassin. Dit water wordt gebruikt als proceswater om de planten water te geven. Dit gebeurt computer gestuurd. Op deze manier kunnen de planten naar behoefte water krijgen en wat direct voorzien is van de meest optimale hoeveelheid meststoffen, zodat er weinig verspilling is. Het water wat niet door de planten is opgenomen wordt opgevangen in een watersilo. 85% van dit water wordt weer hergebruikt, nadat dit eerst ontsmet is. Ook de meststoffen (voedingsstoffen) worden weer hergebruikt. De overige 15% drainwater wordt geloosd op het riool, zodat het waterzuiveringsbedrijf in staat is om het schoon te maken. Er wordt nergens op het oppervlaktewater geloosd.

 

Biodiversiteit
Om de planten te kunnen produceren worden er met name veel biologische gewasbeschermingsmiddelen gebruikt. In gevallen dat het echt niet anders kan worden er wat niet-natuurlijke gewasbeschermingsmiddelen gebruikt. De afgelopen 5 jaar is de inzet van de biologische middelen sterk toegenomen en de inzet van niet-natuurlijke middelen heel sterk afgenomen. Er wordt veel tijd geinvesteerd in het doen van onderzoeken om ziekten en plagen op een biologische manier om te kunnen bestrijden. Helaas is op dit moment nog niet mogelijk om alles op een biologische manier te doen.

De groene planten worden over de hele wereld geproduceerd. Kwekerij Duijn-Hove probeert haar buitenlandse leveranciers te leren welke gewasbeschermingsmiddelen ze volgens Europese/ Nederlandse wetgeving wel en niet mogen gebruiken. Veel import-materiaal wat door Duijn-Hove wordt geimporteerd is al meer dan 15 jaar oud. Het zou dus kunnen voorkomen dat er in het verleden middelen zijn gebruikt die nu niet meer zijn toegestaan. Er wordt nu hard aan gewerkt om dit voor de langere termijn uit te kunnen sluiten

 

Klimaat
Betreffende energie verbruik en uitstoot van gassen mbt luchtvervuiling

De locatie in Maasland is voor 100% aangesloten op restwarmte van de kwekerij van de buurman. Deze warmte komt van zijn WKK’s. De buurman gebruikt een deel van zijn warmte zelf, maar heeft warmte over. Normaal gesproken zou hij de warmte die hij over heeft vernietigen maar in plaats daarvan levert hij deze restwarmte nu aan Duijn-Hove. Er is dus sprake van een duurzame samenwerking.

 

Op de locatie in Maasdijk worden er meerdere energiebronnen gebruikt. Daar wordt gebruik gemaakt van een eigen WKK. Electra wordt geproduceerd voor de benodigde belichting en de daarbij vrijgekomen warmte wordt gebruikt om de kas te kunnen verwarmen. In Maasdijk is er naast een WKK ook een warmtepomp aanwezig om zo in combinatie met ondergrondse warme en koude bronnen de afkweekafdelingen van de planten te kunnen koelen. Middels deze bronnen en warmtepompen is het mogelijk om in de winter koude op te vangen en op te slaan, zodat deze in de zomer gebruikt kan worden om te koelen. In de zomer wordt er warmte opgevangen en opgeslagen om in de winter te kunnen gebruiken om de kassen te kunnen verwarmen.

Door deze duurzame manier van energiegebruik wordt het gebruik van fossiele brandstoffen sterk gereduceerd. Om toch wat extreme pieken op te kunnen vangen is er de mogelijkheid om de gasketel te gebruiken. Gebruik hiervan wordt tot een minimum beperkt.

Om de planten goede te kunnen laten groeien hebben ze CO2 nodig . Op beide locaties is er een OCAP aansluiting voor de CO2 voorziening. Deze aansluiting zorgt ervoor dat de CO2 die normaal vanuit een andere industrie terecht komt in de atmosfeer, nu via een leidingstelsel bij Duijn-Hove binnen komt. Duijn-Hove gebruikt deze CO2 om de planten te laten groeien.  Deze werkwijze levert een wezenlijke bijdrage aan het verminderen van het klimaatprobleem

 

Uiteraard wordt ook al het afval gescheiden. Karton, plastic, grondresten, groenresten en restafval worden allemaal van elkaar gescheiden. Ook hier levert Duijn-Hove een bijdrage aan het milieu.

Gewasbescherming Kg werkzame stof:
Geeft inzicht in het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Rood staat voor stoffen die erg belastend zijn voor het milieu, oranje staat voor licht belastende stoffen voor het milieu, groen staat voor minimaal belastende voor het milieu (Bron MPS-A)

Energie (GJ):
Geeft inzicht in het gebruik van de hoeveelheid energie. (Bron MPS-A)

Meststoffen (KG) Stikstof en Fosfor verbruik:
Geeft inzicht in het gebruik van Stikstof en Fosfor. (Bron MPS-A)

Mensen

Duijn-Hove heeft verdeeld over beide locaties een 25-tal vaste medewerkers in dienst.

In het drukke seizoen zijn er ook nog eens 30-40 uitzendkrachten werkzaam in het bedrijf. Duijn-Hove hanteert de regelgeving omschreven in CAO Glastuinbouw. Dat wil zeggen dat alle medewerkers een overeenkomst hebben en gewaardeerd en uitbetaald worden volgens de maatstaven van de CAO.

Iedereen (mits geschikt bevonden) krijgt de mogelijkheid om zich te ontwikkelen en door te groeien naar een andere functie.

Gezondheid

Wist u dat bloemen en planten een gezonde uitwerking hebben op de mens?

 • Planten zorgen voor zuivering van de lucht.
  Mensen ademen lucht in, halen zuurstof eruit en ademen kooldioxide uit. Bij planten is het net andersom. Planten halen bij de fotosynthese kooldioxide uit de lucht en zetten dat weer om in zuurstof. De hoeveelheid zuurstof in de lucht wordt door de aanwezigheid van planten groter en dat maakt het ademhalen makkelijker.
  Luchtzuiverende planten kunnen via hun bladeren schadelijke stoffen uit de lucht opnemen. Deze schadelijke stoffen worden vervolgens in de wortels van de plant opgeslagen en afgebroken. Ook kunnen deze planten vieze geurtjes afbreken, waardoor het dus eigenlijk gewoon natuurlijke luchtverfrissers zijn.
  Voor de duidelijkheid; elke (kamer)plant produceert zuurstof, maar niet elke plant zuivert ook de lucht. Luchtzuiverende planten zijn bv. de Spathiphyllum, Calathea, Hedera helix (klimop), Areca palm en de Ficus. Van veel planten is nog niet bekend in welke mate zij een luchtzuiverende werking hebben aangezien zij hierop nog niet zijn getest.
 • Planten zorgen voor een betere concentratie en vermindering van stress
  Planten zorgen voor een ontspannen en betere atmosfeer, ook op het werk. Door de aanwezigheid van planten wordt de werkplek als prettiger ervaren.
  Er blijkt zelfs een relatie te bestaan tussen de aanwezigheid van planten en de productiviteit van medewerk(st)ers.
  De aanwezigheid van planten heeft bovendien een positieve werking op de creativiteit en concentratie van mensen.
 • Planten zorgen voor een minder droge lucht
  Het stofgehalte en de luchtvochtigheid in huis hebben veel met elkaar te maken. Hoe droger de lucht, hoe meer stof er in de lucht zit. Dit kan klachten geven als kriebelhoest, droge huid, hoofdpijn en geïrriteerde ogen. Door planten water te geven, verdampt het uiteindelijk weer via de huidmondjes in de bladeren. Planten kunnen daarmee de luchtvochtigheid verhogen, wat de luchtkwaliteit dus ten goede komt.
 • Planten zorgen voor een aangenaam en warm gevoel
  Onderzoek heeft aangetoond dat planten op diverse (subtiele) manieren goed zijn voor mensen. Ze spelen nl. een essentiële rol bij het creëren van een aangename, natuurlijke en rustige omgeving waarin bewogen, gewerkt en/of ontspannen kan worden.
 • Wist u dat bloemen ook een positieve uitwerking hebben op de mens?
  Bloemen kunnen op een magische manier elke ruimte opfleuren. Ze geven een betekenis voor onze emoties als liefde, vreugde, troost, medeleven en verdriet. Bloemen zorgen voor een ontspannend effect op ons gestel. Ze zorgen voor positieve energie in huis en voor een warm gevoel. Kortom; daar wordt iedereen gewoon heel blij van!

Verzorging

Innovatie

De Nederlandse glastuinbouw staat wereldwijd bekend om zijn innovatiekracht. Om de concurrentie vanuit andere delen van de wereld een stap voor te zijn is men continue op zoek naar betere efficiëntie van gebruik van grondstoffen en ruimte. Dit uiteraard zonder op de (top)kwaliteit van het Nederlands product te besparen.

De glastuinbouw in Nederland kan dit hoge tempo van innovatie aan door een sterke relatie tussen onderzoek en praktijk. Daarnaast wordt er veel kennis uitgewisseld tussen de ondernemers om samen vooruitgang te boeken. Zelfs de bloemenveilingen zijn hier een voorbeeld van als één van de grootste coöperaties ter wereld.
Hieronder beschrijven wij enkele voorbeelden van deze innovatiekracht.

 

Biologische bestrijding en geïntegreerde bestrijding
Om het gebruik van bestrijdingsmiddelen te minimaliseren en een betere balans te vinden tussen plaagdieren en hun natuurlijke vijanden worden in de kassen natuurlijke vijanden van de plaaginsecten ingezet. Door de intensieve kennisuitwisseling van de kwekers en hun leveranciers zijn kwekers steeds meer in staat om met biologische oplossingen een top kwaliteit product te produceren.

 

Warmtekrachtkoppeling (WKK)
Een warmtekrachtkoppeling is een grote motor, afkomstig uit de scheepvaart. Alleen is deze omgebouwd om op aardgas te draaien. Het rendement van deze motor is hoger dan het gebruik van traditionele gasketels. Deze motoren drijven namelijk een generator aan die elektriciteit opwekt. Deze elektriciteit wordt gebruikt in de eigen kwekerij of terug geleverd aan het openbare elektriciteitsnet. De ‘restwarmte’ die de motor produceert wordt gebruikt om de kassen te verwarmen. De uitlaatgassen kunnen na reiniging zelfs gebruikt worden om de planten te voorzien van CO2. Alles bij elkaar leveren deze motoren een rendement wat wel 20% hoger kan liggen als de traditionele manier van verwarmen (gasketels).

 

Aardwarmte (Geothermie)
Bij Geothermie wordt gebruikt gemaakt van aardwarmte. Met een boortoren wordt een bron geboord naar een diepte van 2-3 km. Op deze diepte kan water worden ‘geoogst’ van meer dan 80 graden. Deze warmte wordt gebruikt om de kassen te verwarmen en vervolgens wordt het afgekoelde water weer terug gebracht in de bodem via een 2e bron. De verwachting is dat deze bronnen voldoende warmte kunnen blijven produceren, zelfs langer dan de levensduur van een kas.

Het boren van de bron is een enorm kostbare investering. Daarnaast is er een groot risico op het ‘mislukken’ van de boring. Door samen te werken met elkaar en met overheden zijn we in Nederland in staat om ervaring op te doen met deze manier van duurzame verwarming van kassen.

 

Waterzuivering
Planten hebben water en voedingsstoffen nodig om te groeien. Op steeds meer kwekerijen wordt gebruikt gemaakt van hergebruik van drainage water. Dit is water wat opgevangen wordt voordat het naar de ondergrond verdwijnt. In dit ‘drainage water’ zitten nog veel voedingsstoffen die bruikbaar zijn voor de planten.
Door dit water opnieuw te gebruiken en te mengen met schoon water worden er minder meststoffen gebruikt.
Het drainage water bevat echter ook de ‘verkeerde stoffen’. De hoogte van deze verkeerde stoffen bepaald hoeveel water hergebruikt kan worden. Door het toepassen van nieuwe technieken ontstaan er mogelijkheden om deze ‘verkeerde stoffen’ uit het water te filteren.

 

Diffuus glas
Bij nieuwbouw kiezen steeds meer kwekers ervoor om hun kassen te bedekken met diffuus glas. Diffuus glas zorgt ervoor dat licht zich veel gelijkmatiger over het gewas verdeelt zonder schaduw of lichtvlekken. Dit leidt tot een gelijkmatiger kasklimaat.
Temperatuur en vochthuishouding kunnen zo nauwkeuriger beheerst worden, waardoor bv. het openen van de luchtramen beperkt kan worden, hetgeen leidt tot een lagere CO2 uitstoot.

 

LED –verlichting in de glastuinbouw
Een nieuwe innovatie in de tuinbouw is het gebruik van LED-belichting. Niet te vergelijken met LED verlichting welke wordt toegepast bij consumentengebruik. In de tuinbouw is sprake van ‘power-LED’s’ die een veel hogere lichtopbrengst hebben. Het grote voordeel van deze ‘power-LED’s heeft alles te maken met duurzaam ondernemen: energiebesparing ten opzichte van hogedruknatriumlampen (oranjekleurig verlichting). Hierdoor kan meer dan de helft aan energie worden bespaard.
Nog een groot voordeel is dat bij gebruikmaking van LED’s de gewassen beter te sturen zijn met behulp van de verschillende kleuren in het licht. Dit ten gunste van een betere groei en een hogere kwaliteit van het product.

error: Content is protected!