Amigo Plant BV

Firma Amigo Plant zajmuje się hodowlą sukulentów (rośliny gruboszowate, a więc takie, które przystosowały się do życia w warunkach ograniczonej dostępności wody). Hodowla prowadzona jest w dziewięciu punktach w Europie: ośmiu w Holandii (siedmiu w Heerhugowaard i jednym w Rijsenhout) i jednym w Portugalii. Właściciel przedsiębiorstwa, Gerard van Langen, już jako ośmiolatek zdradzał zamiłowanie do tych niezwykłych roślin; trudno uwierzyć, ale już wtedy na wyproszonym od ojca kawałku ziemi w szklarni realizował swoją pasję. Po latach, po ukończeniu nauki w Wyższej Szkole Agrarnej (Hogere Tuinbouwschool) i krótkim zawodowym epizodzie w firmie rodziców, stworzył – razem ze swoją żoną Mirandą i kolegą oraz partnerem biznesowym Koen’em Beemsterboer’em – największą na świecie firmę wyspecjalizowaną w hodowli sukulentów. Obecnie przedsiębiorstwo chlubi się daleko posuniętą samodzielnością; nie tylko hoduje rozmaite rodzaje roślin gruboszowatych, ale także krzyżuje istniejące odmiany w celu uzyskania nowych i, finalnie, realizuje zamówienia oraz transport do punktów sprzedaży hurtowej i detalicznej.

Bogaty asortyment hodowanych sukulentów zapewnia klientom Amigo Plant atmosferę tropików w domu i w biurze oraz wrażenie śródziemnomorskiego raju na tarasach i balkonach przez cały rok. Celem firmy jest dostarczenie nabywcy najwyższej jakości roślin po niezbyt wygórowanej, przystępnej cenie.

Amigo Plant nie ogranicza sie wyłącznie do podążania za potrzebami rynku, lecz stara się także wybiegać w przyszłość, antycypując konsumpcyjne trendy. Poszukiwanie i realizacja nowych rozwiązań sprawia pracownikom firmy wielką przyjemność, na pewno nie mniejszą od tej, jaka towarzyszy klientom podczas zakupu wyhodowanej dzięki ich staraniom rośliny.

ekorozwój

Rośliny hodowane w firmie Amigo Plant stanowią botaniczne bogactwo Ziemi. Ich wzrost i rozwój jest możliwy tylko dzięki procesom zachodzącym w naturze. W swojej działalności, Amigo Plant wykazuje się pełną odpowiedzialnością za środowisko naturalne oraz los przyszłych pokoleń.

Na zaprezentowanych poniżej grafikach widać, jak firma wykorzystuje nawozy, energię oraz środki ochrony roślin. Potwierdzają one, że Amigo Plant ściśle przestrzega prawa, pilnując, by w żaden sposób nie zostały naruszone ustawowo regulowane normy (na grafikach wyznaczają je czarne linie!)

 

Woda

Cechą typową dla sukulentów jest możliwość gromadzeniem wody w liściach oraz łodygach. Dzięki temu, nie wymagają one częstego podlewania. Jeśli już ma to miejsce, to wykorzystuje się do tego wodę opadową (tzw. deszczówkę), którą wcześniej gromadzi się w specjalnie pobudowanych zbiornikach. Zawarte w niej sole mineralne oraz gazowe zanieczyszczenia zostają wchłonięte przez rośliny. Pozyskany w ten sposób przez nie dwutlenek węgla (ale także ten z powietrza), w procesie fotosyntezy przetworzony zostanie w tlen.

 

Substraty (Mieszanki sadzeniowe)

Sukulenty sadzi się w specjalnie przygotowanych mieszankach. Ciągle poszukuje się optymalnych rozwiązań. Na dziś, znaczącym komponentem mieszanki jest kokos. Jego zastosowanie pozwala zredukować wkład innych składników, takich jak choćby ziemia torfowa, ale także – ponieważ jest to naturalny odpad – ogranicza jego masę na składowiskach, na które do tej pory był on w większości kierowany.

Doniczki, które Amigo Plant wykorzystuje do hodowli zostały wykonane z plastiku. Jest on recyklizowany i po jakimś czasie ponownie wykorzystywany w przemyśle. Wszystkie odpady podlegają w firmie starannej segregacji: papier, karton oraz pozostałości roślinne składowane są osobno. Po jakimś czasie je również kieruje się do recyklingu.

Firma Amigo Plant, we współpracy z innymi przedsiębiorstwami, pracuje intensywnie nad rozwojem projektu, który ma na celu obniżenie emisji ciepła i dwutlenku węgla powstałego w procesie spalania odpadów w elektrowni w Alkmaar. Finalizacja przedsięwzięcia pozwoli firmie Amigo Plant znacząco zredukować zużycie przez nią gazu ziemnego, a co za tym idzie, spowoduje również ograniczenie wprowadzania do środowiska dwutlenku węgla.

Wywóz roślin ze szklarni na giełdę odbywa się przy użyciu nowoczesnych ciężarówek spełniających europejskie normy emisji spalin Euro 6. Ponieważ firma Amigo Plant sama organizuje swój transport, w logistyce uwzględnia się czynniki, wydatnie wpływające na jego efektywność i bezpieczeństwo (np. jazda poza godzinami szczytu czy wymóg pełnego załadunku auta). Część eksportu do krajów Europy Południowej odbywa się z wykorzystaniem kolei (Rotterdam – Mediolan).

Środki ochrony roślin (Kg) ze szczególnym uwzględnieniem komponentu aktywnie zwalczającego organizmy szkodliwe:
Określa poziom użycia w procesach hodowlanych środków ochrony roślin. Kolor czerwony przypisany jest do komponentów bardzo obciążających środowisko naturalne. Kolor pomarańczowy, do składników wpływających na przyrodę w sposób umiarkowany, a zielony, do składników obciążających środowisko naturalne w stopniu minimalnym (źródło MPS-A).

Nawozy (Kg). Użycie azotu i fosforu:
Określa poziom używanego azotu i fosforu. (źródło MPS-A)

Nawozy (Kg). Użycie azotu i fosforu:
Określa poziom używanego azotu i fosforu. (źródło MPS-A)

ludzie

Większość zatrudnionych w Amigo Plant legitymuje się wieloletnim stażem pracy. Wynika to ze specyfiki firmy, która zostawia personelowi dużo miejsca na rozwój osobisty oraz realizację własnych ambicji i pomysłów. Amigo Plant bazuje na własnym potencjale pracowniczym, angażując go do transportu, sprzedaży, obsługi urządzeń technicznych. Poprawia to wydajność, ale także sprzyja zaciśnianiu więzi między pracownikami.

Amigo Plant nie deprecjonuje żadnego z pracowników, każdy jest w oczach dyrekcji jednakowo ważny. W firmie zgodnie ze sobą współpracują przedstawiciele różnych narodowości i różnych religii. Amigo Plant stara się stymulowawiać pracowników, kreśląc przed nimi intelektualne wyzwania, a jednocześnie wykazuje daleko posuniętą troskę o personel dotknięty niepełniosprawnością. Inwalidzi mogą liczyć na przyjazne i bezpieczne warunki pracy, dostosowane do stopnia ich ułomności.

Życzeniem dyrekcji Amigo Plant jest, by zatrudnieni w przedsiębiorstwie pochodzili z jego okolic. Ułatwia to asymilację i wzmacnia więzi z regionem. Dla przykładu, filią na Półwyspie Iberyjskim zarządza Portugalka, a wśród personelu próżno szukać Holendrów.

Amigo Plant angażuje się w działalność charytatywną, wspiera inicjatywy kulturalne i sportowe.

zdrowie

Czy wiedzą Państwo, że rośliny ozdobne mają pozytywny wpływ na zdrowie człowieka?

 

Rośliny ozdobne oczyszczają powietrze.
Człowiek, wciągając w płuca powietrze, zaopatruje komórki organizmu w tlen, po czym wydycha dwutlenek węgla. U roślin wygląda to inaczej; pobierają one z powietrza potrzebny im do fotosyntezy dwutlenek węgla, a oddają wyprodukowany w jej trakcie tlen. Obecność roślin przyczynia się więc do zwiększenia ilości tlenu w powietrzu, co prowadzi to oczywistego wniosku, że im więcej drzew, krzewów i kwiatów wokół nas, tym większa łatwość oddychania.
Prowadzone od wielu lat doświadczenia dowiodły, że rośliny są zdolne do rozkładania szkodliwych substancji znajdujących się w otoczeniu. A jest ich w pomieszczeniach zamkniętych coraz więcej, gdyż powszechnym stało się użycie tworzyw sztucznych, tapet, syntetycznych tkanin, klejów oraz lakierów. Wspomniane substancje mogą powodować zmęczenie, bóle głowy, łzawienie oczu, podrażnienie błon śluzowych nosa i gardła, trudności z oddychaniem, alergię, astmę, a nawet zaburzenia systemu nerwowego. Odpowiednio dobrane rośliny mogą skutecznie ograniczyć ich niezdrowe oddziaływanie. Warto w tym momencie zaznaczyć, że choć wszystkie rośliny produkują tlen, to nie wszystkie mają właściwości oczyszczające. Najlepiej wypadają na tym polu skrzydłokwiat, kalatea, bluszcz pospolity, palma areka i fikus.
Na koniec, kwiaty doniczkowe zwalczają bakterie, wirusy i zarodniki grzybów. Dzieje się tak dzięki wydzielanym przez nie fitoncydom, lotnym substancjom, zwanym również roślinnymi antybiotykami.

 

Kwiaty i krzewy doniczkowe poprawiają koncentrację i pomagają obniżyć stres.
Rośliny ozdobne mają niebagatelny wpływ na ludzkie samopoczucie. Wielu naukowcow uważa, że zielony kolor nie tylko poprawia pracę płuc i krążenie krwi, ale także pogłębia oddech oraz uspokaja nerwy i koi oczy. Dzięki roślinom pomieszczenia biurowe stają się bardziej przytulne, co pozytywnie wpływa na ludzką koncentrację i kreatywność, znacznie podnosząc wydajność pracy.

 

Rośliny ozdobne nawilżają powietrze
Niezwykle ważną zależnością pomiędzy roślinami doniczkowymi a zdrowiem człowieka jest to, że zwiększają one wilgotność powietrza. Jak wiadomo, powietrze wilgotne zawiera więcej korzystnych jonów ujemnych niż powietrze suche. Obliczono, że do przyrostu 1 grama masy zielonej rośliny potrzebują średnio od 200 do 2000 gramów wody, która, po oddaniu energii, wyparowuje przez liście. Wśród kwiatów doniczkowych do najlepszych „nawilżaczy” należą szeflera i paproć.

 

Rośliny ozdobne poprawiają samopoczucie człowieka.
Rośliny ozdobne nie tylko cieszą oko. Mają one również fundamentalny wpływ na nasze zdrowie: odpowiadają za jakość powietrza, jakim oddychamy oraz nadają otaczającym nas wnętrzom przyjazny, spokojny i bezpieczny charakter, co przyczynia się do obniżenia poziomu nękającego nas stresu, a w konsekwencji, łatwiejszej i pełniejszej regeneracji organizmu.
Kwiaty doniczkowe to także aromaterapia. Zapach najszybciej wpływa na zmianę samopoczucia, ponieważ impulsy zapachowe są łatwo przenoszone do mózgu. Pachną głównie kwiaty, ale substancje odpowiedzalne za aromat znajdują się we wszystkich częściach rośliny; w liściach, w pędach, w korzeniach, a także w nasionach i owocach.

 

Pozytywne oddziaływanie kwiatów.
Wszyscy cenią kwiaty za ich walory estetyczne, niewielu jednak pamięta, że opócz zadań upiększających, z których wywiązują się w sposób przywodzący na myśl magię, pełnią one jeszcze rolę posłańca, wyrażającego ludzkie emocje: obwieszczają światu, że jesteśmy dumni, szczęśliwi, zakochani, pełni nadziei albo smutku i rozpaczy. Napełniają one otoczenie pozytywną energią, sprawiają, że stajemy się bardziej wrażliwi, przyjaźni i otwarci na świat oraz innych ludzi.

opieka

innowacje

Sektor ogrodnictwa szklarniowego w Holandii słynie ze swojej innowacyjności: konkurencja z innych zakątków świata zmusza hodowców w Niderlandach do ciągłego rozwoju, do nieustannych poszukiwań nowych, bardziej efektywnych i bardziej przyjaznych środowisku naturalnemu rozwiązań, co – przy konieczności zachowania najwyższych standardów jakości produktu i dostosowania się do cenowych wymogów rynku – jest nie lada wyzwaniem. Jak się jednak okazuje, wyzwaniem realnym. Osiągane przez sektor ogrodnictwa szklarniowego w Holandii wyniki sprzedaży są możliwe tylko dzięki wysokiej konkurencyjności, opartej w głównej mierze na wspomnianej innowacyjności. Stanowi ona wynik relacji pomiędzy badaniami a codzienną praktyką oraz zakrojoną na szeroką skalę współpracą pomiędzy hodowcami w Niderlandach, którzy chętnie wymieniają się wiedzą i doświadczeniem. Doskonałym przykładem postępu są holenderskie giełdy kwiatowe, który aspirują do miana największych światowych korporacji. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów stosowanych w Holandii nowoczesnych rozwiązań:

 

Biologiczne środki ochrony roślin i integrowana ochrona roślin
W celu ograniczenia użycia insektycydów oraz innych chemicznych środków ochrony roślin podejmuje się coraz to nowe próby eliminacji zagrożeń upraw na drodze biologicznej, poprzez ułatwienie dostępu do nich organizmom pożytecznym, a więc takim, które w naturze występują przeciwko szkodnikom i pasożytom. Wymiana informacji pomiędzy szkółkami ogrodniczymi oraz przedsiębiorstwami z całego kraju przyczynia się do upowszechniania wiedzy, której zastosowanie przynosi z roku na rok coraz lepsze efekty.

 

Skojarzona gospodarka energetyczna (kogeneracja)
Skojarzona gospodarka energetyczna jest to proces technologiczny polegający na jednoczesnym wytwarzaniu energii elektrycznej i użytkowego ciepła. Ze względu na mniejsze zużycie paliwa (w Holandii jest to gaz ziemny), zastosowanie kogeneracji daje duże oszczędności ekonomiczne i jest korzystne pod względem ekologicznym. Przedsiębiorcy holenderscy, stosujący to rozwiązanie, wykorzystują pozyskaną w ten sposób energię elektryczną do zaspokojenia potrzeb hodowlano-produkcyjnych (nadmiar odsprzedawany jest z zyskiem do sieci). Wygenerowane w wyniku prowadzenia skojarzonej gospodarki energetycznej ciepło zwykle spożytkowuje się do ogrzania szklarni, a powstałe w wyniku użytkowania gazu ziemnego spaliny, po oczyszczeniu ze szkodliwych związków (między innymi dwutlenku siarki), wykorzystywane są do zaopatrzenia roślin w niezbędny do fotosyntezy dwutlenek węgla.

 

Energia geotermiczna
Geotermia jest to energia cieplna skał, wody i gruntu pod powierzchnią Ziemi, zaliczana do odnawialnych źródeł energii. W Holandii, głównym sposobem pozyskiwania energii geotermalnej wykorzystywanej do ogrzewania szklarni jest tworzenie odwiertów do zbiorników gorących wód geotermalnych, których temperatura na głębokości dwóch, trzech kilometrów może przekraczać osiemdziesiąt stopni Celsjusza. W pewnej odległości od otworu czerpalnego wykonuje się drugi otwór, którym wodę geotermalną, po odebraniu od niej ciepła, wtłacza się z powrotem do złoża. Jest to niezwykle kosztowna inwestycja, możliwa do zrealizowania tylko dzięki szeroko zakrojonej współpracy sąsiedzkiej i pomocy holenderskiego rządu.

 

Uzdatnianie wody
Rośliny potrzebują wody i nawozów. Holenderscy hodowcy coraz częściej wybierają systemy recyrkulacyjne i instalacje hydrotechniczne, które umożliwiają przechwytywanie wody niezaabsorbowanej w procesie nawadniania przez uprawę. Zostaje ona zmagazynowana w specjalnych rezerwuarach i po jakimś czasie, wykorzystana ponownie. To bardzo praktyczne rozwiązanie, które oprócz oczywistej oszczędności wody, pozwala także na znaczne ograniczenie dozowania nawozów (woda pochodząca z odzysku zawiera zwykle duże ilości odżywek).
Rzecz jasna, woda przechwycona w szklarni może również zawierać nieczystości oraz szkodliwe organizmy (patogeny). Dzięki zastosowaniu nowoczesnych urządzeń filtrujących udaje się dziś uzyskać wysokiej jakości przesącz, który w zupełności zaspakaja specyficzne wymagania hodowli.

 

Szkło dyfuzyjne
Przedsiębiorcy holenderscy, wznoszący od podstaw swoje szklarnie, coraz częściej decydują się na zastąpienie zwykłego szkła tzw. szkłem dyfuzyjnym. Szkło dyfuzyjne powstaje na bazie szkła pryzmatycznego, które poddawane jest hartowaniu. Wyróżnia je niska zawartość żelaza, co sprawia, że promienie słoneczne, docierające do wnętrza szklarni doświetlają nawet dolne partie roślin, a przy tym nie oddziaływują zbyt intensywnie na ich wierzchołki. Prowadzi to do ujednolicenia klimatu w szklarni, co minimalizuje konieczność częstego otwierania okien, a w konsekwencji, ogranicza emisję dwutlenku węgla.

 

Lampy LED w szklarni
Holenderski sektor ogrodnictwa szklarniowego coraz powszechniej sięga po lampy LED (o wiele silniejsze niż te, które znalazły zastosowanie w mieszkaniach i w biurach). Otrzymane dzięki nim światło jak żadne inne nadaje się do uprawy roślin pod osłonami. Oprócz zagwarantowania optymalnego promieniowania, lampy LED umożliwiają dowolną modyfikację składowych barw światła, dzięki czemu absorbcja promieniowania przez rośliny kształtuje się na poziomie 85-90 procent. W odróżnieniu od tradycyjnego oświetlenia HPS (wysokoprężne lampy sodowe), lampy LED zapewniają dużą oszczędność energii; szacuje się, że dzięki nim można zaoszczędzić więcej niż połowę energii zużywanej przez zwykłe lampy.

error: Content is protected!