C&M Kester

Przedsiębiorstwo C&M Kester powstało w 1998 roku z inicjatywy Cornee i Marino Kester’ów. Położone w Honselersdijk, od 2010 roku dysponuje nowoczesną szklarnią (“groenlabel kas” czyli szklarnia przyjazna środowisku) o łącznej powierzchni 37150 metrów kwadratowych.

Firma specjalizuje się w uprawie doniczkowych roślin ozdobnych: fuksji, portaluki, cyklamenu, poinsecji (gwiazd betlejemskich) oraz doniczkowych słoneczników. Powierzchnia pod szkłem została wyposażona w betonowe posadzki. Umiejętnie skostruowany system wewnętrznego transportu dostarcza rośliny do szklarni, gdzie przechwytuje je robot i ustawia na odpowiednim miejscu.

Firma C&M Kester posiada certyfikaty, które potwierdzają zarówno jej proekologiczne wysiłki, jak i respektowanie przez nią socjalnych przywilejów pracowników.

ekorozwój

Woda

Firma C&M Kester posiada możliwość magazynowania wody. Wszystko po to, by równoważyć różnice pomiędzy okresami suchymi i deszczowymi. Woda zostaje zgromadzona w trzech rezerwuarach. Ich pojemność całkowice zaspakaja potrzeby firmy: przedsiębiorstwo nie musi posiłkować się w hodowli wodą pitną. Zainstalowanie w szklarni podłóg zalewowych i zamkniętego systemu recyrkulacyjnego zapobiega marnotrastwu wody i nawozów oraz przeciwdziała szkodliwemu dla środowiska wnikaniu ich do wód podziemnych. Czas, przez który woda pozostaje na posadzkach jest uzależniony od kilku czynników, z których na pierwszy plan wysuwa się zapotrzebowanie samej uprawy, zmieniające się w roku stosownie do wzrostu roślin oraz wielkości doniczek.

Woda, której używa się w firmie do mycia posadzek, okien i chodników zostaje przechwycona i po dokładnej filtracji, wprowadzona do ponownego obiegu. To samo dotyczy tzw. wody skondensowanej, czyli wody powstałej ze skraplania.

 

Ochrona środowiska

Wysiłki firmy C&M Kester koncentrują się na ochronie środowiska naturalnego i poprawie różnorodności biologicznej wokół siedziby firmy.

Trawa i rośliny segetalne rosnące na brzegach rowów melioracyjnych są regularnie kontrolowane i koszone (raz w miesiącu). Czyni się to z troską o ptaki, które chętnie budują tam swoje gniazda. Miejsca, gdzie brzegi rowów uległy osłanieniu, są wzmacniane. Przy wykopywaniu i przesadzaniu drzew uwzględnia się gminne prawa i regulacje. Wszelkie kłopoty i uciążliwości, jakie dotykają firmę ze strony dzikich zwierząt i ptaków zgłaszane są do odpowiednich instancji. Firma dokłada wszelkich starań, by umiejętnie wkomponować się w otaczającą ją naturę.

Śmieci takie jak plastik, papier i karton są w firmie starannie segregowane, a potem możliwie szybko wywożone do odpowiedzialnych za ich obróbkę zakładów gospodarki odpadami.

Pracownicy przedsiębiorstwa są odpowiednio poinstruowani, jak postępować w przypadku wykrycia zagrożeń dotykających uprawę. Ich fachowość, w połączeniu z niezbędną czujnością oraz przeprowadzanymi cotygodniowo testami sadzonek na ogół pozwalają w porę usuwać wszelkie niebezpieczeństwa. W razie wykrycia szkodników lub ogniska chorobowego, natychmiast podejmowane są kroki zaradcze. Pierwszeństwo mają tu metody biologiczne, dopiero w ostateczności firma sięga po insektycydy i inne chemiczne środki ochrony roślin. Ich dawka nigdy nie przekracza większej, niż nakazuje to konieczność.

 

Energia

Przedsiębiorstwo C&M Kester stara się w sposób racjonalny zarządzać energią. Doktryna, nakreślona przez osoby zarządające firmą, zakłada ograniczenie zużucia energii oraz przedstawia sposoby na osiągnięcie tego ambitnego celu.

Pobudowana w latach 2009/2010 nowoczesna szklarnia została wyposażona w kurtyny cieniujące i termoizolacyjne, których użycie przekłada się na znaczną oszczędność energii. Rury grzewcze i podzielona na części ciepłownia zostały starannie odizolowane, co zapobiega utracie ciepła. Uprawa ogrzewana jest tylko wtedy, kiedy jest to absolutnie konieczne, w każdym innym przypadku piecyk jest wyłączany. Zawieszony nad uprawą system grzewczy został specjalnie obniżony, tak by zapobiec utracie energii. Poza tym nowoczesny budynek został wyposażony w zbiornik akumulacji ciepła, w którym magazynowana jest rezerwa równa dobowemu zapotrzebowaniu firmy.

Środki ochrony roślin (Kg) ze szczególnym uwzględnieniem komponentu aktywnie zwalczającego organizmy szkodliwe:
Określa poziom użycia w procesach hodowlanych środków ochrony roślin. Kolor czerwony przypisany jest do komponentów bardzo obciążających środowisko naturalne. Kolor pomarańczowy, do składników wpływających na przyrodę w sposób umiarkowany, a zielony, do składników obciążających środowisko naturalne w stopniu minimalnym (źródło MPS-A).

Energia(GJ):
Określa poziom zużywanej energii. (źródło MPS-A)

Nawozy (Kg). Użycie azotu i fosforu:
Określa poziom używanego azotu i fosforu. (źródło MPS-A)

ludzie

Firma C&M Kester zatrudnia na stałe pięć osób, których wynagrodzenie odpowiada regulacjom zawartym w Układzie Zbiorowym Pracy CAO dla ogrodnictwa szklarniowego. Firma posługuje się także pracownikami wynajętymi z Agencji Pracy Tymczasowej. Ich płace, podobnie jak apanaże personelu zatrudnionego na stałe, są również regulowane przez Układ Zbiorowy Pracy, lecz inaczej niż w przypadku tych drugich, wyłaca je im pośrednik. Rzetelność i uczciwość agencji co roku jest poddawana skrupulatnej kontroli, co ułatwia rejestracja prowadzona przez Stichting Normering Arbeid.

Dobrym warunkom zatrudnienia zaświadczają certyfikaty wystawione przez akredytowaną organizację. W firmie skrupulatnie przestrzegany jest protokół higieny. Specjalnie opracowany plan szczegółowo omawia potencjalne niebezpieczeństwa wynikające ze świadczenia pracy. Codzienne upomnienia, połączone z corocznym szkoleniem z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy pozwalają zredukować ryzyko zaistnienia niebezpiecznych dla zdrowia personelu sytuacji do absolutnego minimum.

Kierownictwo przywiązuje ogromną wagę do relacji interpersonalnych w firmie. Zachowanie pracowników musi cechować koleżeństwo, tolerancja i wzajemna życzliwość. Wszelkie problemy próbuje się rozwiązywać bezzwłocznie. Pracownicy mają możliwość porozmawiać na temat trapiących ich problemów, mogą także podzielić się własnymi uwagami i przemyśleniami na temat funcjonowania firmy.

zdrowie

Czy wiedzą Państwo, że rośliny ozdobne mają pozytywny wpływ na zdrowie człowieka?

 

Rośliny ozdobne oczyszczają powietrze.
Człowiek, wciągając w płuca powietrze, zaopatruje komórki organizmu w tlen, po czym wydycha dwutlenek węgla. U roślin wygląda to inaczej; pobierają one z powietrza potrzebny im do fotosyntezy dwutlenek węgla, a oddają wyprodukowany w jej trakcie tlen. Obecność roślin przyczynia się więc do zwiększenia ilości tlenu w powietrzu, co prowadzi to oczywistego wniosku, że im więcej drzew, krzewów i kwiatów wokół nas, tym większa łatwość oddychania.
Prowadzone od wielu lat doświadczenia dowiodły, że rośliny są zdolne do rozkładania szkodliwych substancji znajdujących się w otoczeniu. A jest ich w pomieszczeniach zamkniętych coraz więcej, gdyż powszechnym stało się użycie tworzyw sztucznych, tapet, syntetycznych tkanin, klejów oraz lakierów. Wspomniane substancje mogą powodować zmęczenie, bóle głowy, łzawienie oczu, podrażnienie błon śluzowych nosa i gardła, trudności z oddychaniem, alergię, astmę, a nawet zaburzenia systemu nerwowego. Odpowiednio dobrane rośliny mogą skutecznie ograniczyć ich niezdrowe oddziaływanie. Warto w tym momencie zaznaczyć, że choć wszystkie rośliny produkują tlen, to nie wszystkie mają właściwości oczyszczające. Najlepiej wypadają na tym polu skrzydłokwiat, kalatea, bluszcz pospolity, palma areka i fikus.
Na koniec, kwiaty doniczkowe zwalczają bakterie, wirusy i zarodniki grzybów. Dzieje się tak dzięki wydzielanym przez nie fitoncydom, lotnym substancjom, zwanym również roślinnymi antybiotykami.

 

Kwiaty i krzewy doniczkowe poprawiają koncentrację i pomagają obniżyć stres.
Rośliny ozdobne mają niebagatelny wpływ na ludzkie samopoczucie. Wielu naukowcow uważa, że zielony kolor nie tylko poprawia pracę płuc i krążenie krwi, ale także pogłębia oddech oraz uspokaja nerwy i koi oczy. Dzięki roślinom pomieszczenia biurowe stają się bardziej przytulne, co pozytywnie wpływa na ludzką koncentrację i kreatywność, znacznie podnosząc wydajność pracy.

 

Rośliny ozdobne nawilżają powietrze
Niezwykle ważną zależnością pomiędzy roślinami doniczkowymi a zdrowiem człowieka jest to, że zwiększają one wilgotność powietrza. Jak wiadomo, powietrze wilgotne zawiera więcej korzystnych jonów ujemnych niż powietrze suche. Obliczono, że do przyrostu 1 grama masy zielonej rośliny potrzebują średnio od 200 do 2000 gramów wody, która, po oddaniu energii, wyparowuje przez liście. Wśród kwiatów doniczkowych do najlepszych “nawilżaczy” należą szeflera i paproć.

 

Rośliny ozdobne poprawiają samopoczucie człowieka.
Rośliny ozdobne nie tylko cieszą oko. Mają one również fundamentalny wpływ na nasze zdrowie: odpowiadają za jakość powietrza, jakim oddychamy oraz nadają otaczającym nas wnętrzom przyjazny, spokojny i bezpieczny charakter, co przyczynia się do obniżenia poziomu nękającego nas stresu, a w konsekwencji, łatwiejszej i pełniejszej regeneracji organizmu.
Kwiaty doniczkowe to także aromaterapia. Zapach najszybciej wpływa na zmianę samopoczucia, ponieważ impulsy zapachowe są łatwo przenoszone do mózgu. Pachną głównie kwiaty, ale substancje odpowiedzalne za aromat znajdują się we wszystkich częściach rośliny; w liściach, w pędach, w korzeniach, a także w nasionach i owocach.

 

Pozytywne oddziaływanie kwiatów.
Wszyscy cenią kwiaty za ich walory estetyczne, niewielu jednak pamięta, że opócz zadań upiększających, z których wywiązują się w sposób przywodzący na myśl magię, pełnią one jeszcze rolę posłańca, wyrażającego ludzkie emocje: obwieszczają światu, że jesteśmy dumni, szczęśliwi, zakochani, pełni nadziei albo smutku i rozpaczy. Napełniają one otoczenie pozytywną energią, sprawiają, że stajemy się bardziej wrażliwi, przyjaźni i otwarci na świat oraz innych ludzi.

opieka

innowacje

Sektor ogrodnictwa szklarniowego w Holandii słynie ze swojej innowacyjności: konkurencja z innych zakątków świata zmusza hodowców w Niderlandach do ciągłego rozwoju, do nieustannych poszukiwań nowych, bardziej efektywnych i bardziej przyjaznych środowisku naturalnemu rozwiązań, co – przy konieczności zachowania najwyższych standardów jakości produktu i dostosowania się do cenowych wymogów rynku – jest nie lada wyzwaniem. Jak się jednak okazuje, wyzwaniem realnym. Osiągane przez sektor ogrodnictwa szklarniowego w Holandii wyniki sprzedaży są możliwe tylko dzięki wysokiej konkurencyjności, opartej w głównej mierze na wspomnianej innowacyjności. Stanowi ona wynik relacji pomiędzy badaniami a codzienną praktyką oraz zakrojoną na szeroką skalę współpracą pomiędzy hodowcami w Niderlandach, którzy chętnie wymieniają się wiedzą i doświadczeniem. Doskonałym przykładem postępu są holenderskie giełdy kwiatowe, który aspirują do miana największych światowych korporacji. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów stosowanych w Holandii nowoczesnych rozwiązań:

 

Biologiczne środki ochrony roślin i integrowana ochrona roślin
W celu ograniczenia użycia insektycydów oraz innych chemicznych środków ochrony roślin podejmuje się coraz to nowe próby eliminacji zagrożeń upraw na drodze biologicznej, poprzez ułatwienie dostępu do nich organizmom pożytecznym, a więc takim, które w naturze występują przeciwko szkodnikom i pasożytom. Wymiana informacji pomiędzy szkółkami ogrodniczymi oraz przedsiębiorstwami z całego kraju przyczynia się do upowszechniania wiedzy, której zastosowanie przynosi z roku na rok coraz lepsze efekty.

 

Skojarzona gospodarka energetyczna (kogeneracja)
Skojarzona gospodarka energetyczna jest to proces technologiczny polegający na jednoczesnym wytwarzaniu energii elektrycznej i użytkowego ciepła. Ze względu na mniejsze zużycie paliwa (w Holandii jest to gaz ziemny), zastosowanie kogeneracji daje duże oszczędności ekonomiczne i jest korzystne pod względem ekologicznym. Przedsiębiorcy holenderscy, stosujący to rozwiązanie, wykorzystują pozyskaną w ten sposób energię elektryczną do zaspokojenia potrzeb hodowlano-produkcyjnych (nadmiar odsprzedawany jest z zyskiem do sieci). Wygenerowane w wyniku prowadzenia skojarzonej gospodarki energetycznej ciepło zwykle spożytkowuje się do ogrzania szklarni, a powstałe w wyniku użytkowania gazu ziemnego spaliny, po oczyszczeniu ze szkodliwych związków (między innymi dwutlenku siarki), wykorzystywane są do zaopatrzenia roślin w niezbędny do fotosyntezy dwutlenek węgla.

 

Energia geotermiczna
Geotermia jest to energia cieplna skał, wody i gruntu pod powierzchnią Ziemi, zaliczana do odnawialnych źródeł energii. W Holandii, głównym sposobem pozyskiwania energii geotermalnej wykorzystywanej do ogrzewania szklarni jest tworzenie odwiertów do zbiorników gorących wód geotermalnych, których temperatura na głębokości dwóch, trzech kilometrów może przekraczać osiemdziesiąt stopni Celsjusza. W pewnej odległości od otworu czerpalnego wykonuje się drugi otwór, którym wodę geotermalną, po odebraniu od niej ciepła, wtłacza się z powrotem do złoża. Jest to niezwykle kosztowna inwestycja, możliwa do zrealizowania tylko dzięki szeroko zakrojonej współpracy sąsiedzkiej i pomocy holenderskiego rządu.

 

Uzdatnianie wody
Rośliny potrzebują wody i nawozów. Holenderscy hodowcy coraz częściej wybierają systemy recyrkulacyjne i instalacje hydrotechniczne, które umożliwiają przechwytywanie wody niezaabsorbowanej w procesie nawadniania przez uprawę. Zostaje ona zmagazynowana w specjalnych rezerwuarach i po jakimś czasie, wykorzystana ponownie. To bardzo praktyczne rozwiązanie, które oprócz oczywistej oszczędności wody, pozwala także na znaczne ograniczenie dozowania nawozów (woda pochodząca z odzysku zawiera zwykle duże ilości odżywek).
Rzecz jasna, woda przechwycona w szklarni może również zawierać nieczystości oraz szkodliwe organizmy (patogeny). Dzięki zastosowaniu nowoczesnych urządzeń filtrujących udaje się dziś uzyskać wysokiej jakości przesącz, który w zupełności zaspakaja specyficzne wymagania hodowli.

 

Szkło dyfuzyjne
Przedsiębiorcy holenderscy, wznoszący od podstaw swoje szklarnie, coraz częściej decydują się na zastąpienie zwykłego szkła tzw. szkłem dyfuzyjnym. Szkło dyfuzyjne powstaje na bazie szkła pryzmatycznego, które poddawane jest hartowaniu. Wyróżnia je niska zawartość żelaza, co sprawia, że promienie słoneczne, docierające do wnętrza szklarni doświetlają nawet dolne partie roślin, a przy tym nie oddziaływują zbyt intensywnie na ich wierzchołki. Prowadzi to do ujednolicenia klimatu w szklarni, co minimalizuje konieczność częstego otwierania okien, a w konsekwencji, ogranicza emisję dwutlenku węgla.

 

Lampy LED w szklarni
Holenderski sektor ogrodnictwa szklarniowego coraz powszechniej sięga po lampy LED (o wiele silniejsze niż te, które znalazły zastosowanie w mieszkaniach i w biurach). Otrzymane dzięki nim światło jak żadne inne nadaje się do uprawy roślin pod osłonami. Oprócz zagwarantowania optymalnego promieniowania, lampy LED umożliwiają dowolną modyfikację składowych barw światła, dzięki czemu absorbcja promieniowania przez rośliny kształtuje się na poziomie 85-90 procent. W odróżnieniu od tradycyjnego oświetlenia HPS (wysokoprężne lampy sodowe), lampy LED zapewniają dużą oszczędność energii; szacuje się, że dzięki nim można zaoszczędzić więcej niż połowę energii zużywanej przez zwykłe lampy.

error: Content is protected!