Fa Freek van der Velden

Powstała w 1920 roku firma Van Der Velden przez długie lata zajmowała się uprawą warzyw. W połowie lat siedemdziesiątych Freek van der Velden postanowił przekierować przedsiębiorstwo na hodowlę róż, a w roku 1995, na hodowlę doniczkowych gerberów. Są one oferowane klientom przez cały rok, w rozmaitych rodzajach i kolorach, z przeznaczeniem do ogrodów oraz wnętrz mieszkalno-biurowych. W ostatnich latach asortyment firmy rozszerzył się jeszcze o poinsecje (gwiazdy betlejemskie) oraz ciemierniki (helleborus). Są one uprawiane wyłącznie w okresie zimowym. Od 2003 roku siedziba firmy znajduje się w Delfgauw.

Przedsiębiorstwo Van Der Velden stawia sobie za cel prowadzenie hodowli w sposób przyjazny środowisku. Proekologiczny charakter firmy uwierzytelniają certyfikaty, przyznane jej przez międzynarodową organizację MPS. Wynika z nich niezbicie, że swoją działalność firma opiera na dwóch filarach: na szacunku dla pracownika oraz odpowiedzialności za środowisko naturalne.

ekorozwój

Woda

Do nawadniania uprawy firma Van Der Velden wykorzystuje wodę opadową (deszczówkę) oraz tzw. wodę osmotyczną (czyli wodę poddaną działaniu osmotycznych filtrów). Po oczyszczeniu, jest ona dostarczana roślinom przez tzw. podłogi zalewowe. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań udaje się firmie uniknąć marnotrastwa; woda, której uprawa nie zdoła zaabsorbować jest przechwytywana, filtrowana i po jakimś czasie wykorzystywana ponownie. Działalność przedsiębiorstwa nie ma żadnego wpływu na gospodarkę wodą pitną w regionie.

 

Ochrona przyrody

Odpowiedzialni za otoczenie firmy pracownicy nie używają szkodliwych substancji chemicznych. Trawa i rośliny segetalne rosnące pomiędzy szklarnią a rowami melioracyjnymi są regularnie koszone lub usuwane ręcznie. Robi się to tak, by nie zakłócić egzystencji ptaków, które często na brzegach kanałów wiją swoje gniazda.

Personel firmy posiada wystarczającą wiedzę i doświadczenie, by nie lekceważyć zagrożeń, na które narażona jest uprawa. Dzięki staranności i zaangażowaniu pracowników każdego szczebla symptomy chorób dotykających rośliny oraz ewentualnie pasożytujące na nich szkodniki są odpowiednio wcześnie dostrzegane i, jesli tylko jest to możliwe, eliminowane przy użyciu biologicznych środków (poprzez wykorzystanie ich naturalnych wrogów). Po insektycydy oraz inne środki chemiczne sięga się tylko w stanach najwyższej konieczności. W celach prewencyjnych co jakiś czas przeprowadza się na sadzonkach specjalistyczne testy.

 

Klimat

Szklarnia, w której przedsiębiorstwo Van Der Velden prowadzi uprawę została wyposażona w nowoczesny system kontroli klimatu, który zapewnia firmie optymalne wykorzystanie ciepła. Dzięki zainstalowaniu energooszczędnych kurtyn cieniujących i termoizolacyjnych udaje się zatrzymać je pod szkłem dłużej, co przyczynia się do redukcji zużycia paliw kopalnych (gaz ziemny i olej). Szklarnia została podzielona na sektory, w których można dowolnie regulować klimat tak, by zapewnić hodowli optymalne warunki. Przedsiębiorstwo prowadzi skojarzoną gospodarkę energetyczną (tzw. kogeneracja czyli proces technologiczny polegający na jednoczesnym wytwarzaniu energii elektrycznej i użytkowego ciepła). Pozyskany w ten sposób nadmiar energii zostaje odsprzedany do sieci.

Śmieci są w firmie starannie segregowane. Odpady zielone zostają przetworzone w kompost, co przyczynia się do redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz ogranicza ich masę na składowiskach.

Środki ochrony roślin (Kg) ze szczególnym uwzględnieniem komponentu aktywnie zwalczającego organizmy szkodliwe:
Określa poziom użycia w procesach hodowlanych środków ochrony roślin. Kolor czerwony przypisany jest do komponentów bardzo obciążających środowisko naturalne. Kolor pomarańczowy, do składników wpływających na przyrodę w sposób umiarkowany, a zielony, do składników obciążających środowisko naturalne w stopniu minimalnym (źródło MPS-A).

Energia(GJ):
Określa poziom zużywanej energii. (źródło MPS-A)

Nawozy (Kg). Użycie azotu i fosforu:
Określa poziom używanego azotu i fosforu. (źródło MPS-A)

ludzie

Przedsiębiorstwo zatrudnia na stałe dwunastu pracowników. Dodatkowo, w okresach wzmożonej sezonowej aktywności posiłkuje się jeszcze osobami wynajętym z Agencji Pracy Tymczasowej. Ich liczba fluktuuje, oscylując rokrocznie pomiędzy cyframi dwudzieścia a czterdzieści.

Firma Van Der Velden skrupulatnie przestrzega postanowień zawartych w Układzie Zbiorowym Pracy CAO dla ogrodnictwa szklarniowego. Każdy zatrudniony posiada więc umowę o pracę, w której szczegółowo omówiono kwestie płac, urlopów, czasu pracy itd. Wypłacane pracownikom przez firmę wynagrodzenie zapewnia im godne warunki bytowe. Przedsiębiorstwo przywiązuje dużą wagę do bezpieczeństwa i higieny: firmowy kodeks wprowadza korzystne dla zdrowia personelu regulacje.

Przedsiębiorstwo chętnie inwestuje w swoich pracowników. Liczne kursy i szkolenia przyczyniają się do ich rozwoju zawodowego. Ambitni mogą liczyć na awans albo zmianę pełnionej funkcji.

Wszyscy pracownicy firmy są traktowani jednakowo. Nie ma tu mowy o dyskryminacji. Dyrekcja, pomagając odnaleźć się na wymagającym rynku pracy osobom od dzieciństwa dotkniętym niepełnosprawnością, udawadnia, że w biznesie też można kierować się empatią. Przyznany firmie certyfikat MPS-SQ poświadcza, że z powodzeniem udało się jej połączyć ekorozwój z troską o socjalne potrzeby personelu.

zdrowie

Czy wiedzą Państwo, że rośliny ozdobne mają pozytywny wpływ na zdrowie człowieka?

 

Rośliny ozdobne oczyszczają powietrze.
Człowiek, wciągając w płuca powietrze, zaopatruje komórki organizmu w tlen, po czym wydycha dwutlenek węgla. U roślin wygląda to inaczej; pobierają one z powietrza potrzebny im do fotosyntezy dwutlenek węgla, a oddają wyprodukowany w jej trakcie tlen. Obecność roślin przyczynia się więc do zwiększenia ilości tlenu w powietrzu, co prowadzi to oczywistego wniosku, że im więcej drzew, krzewów i kwiatów wokół nas, tym większa łatwość oddychania.
Prowadzone od wielu lat doświadczenia dowiodły, że rośliny są zdolne do rozkładania szkodliwych substancji znajdujących się w otoczeniu. A jest ich w pomieszczeniach zamkniętych coraz więcej, gdyż powszechnym stało się użycie tworzyw sztucznych, tapet, syntetycznych tkanin, klejów oraz lakierów. Wspomniane substancje mogą powodować zmęczenie, bóle głowy, łzawienie oczu, podrażnienie błon śluzowych nosa i gardła, trudności z oddychaniem, alergię, astmę, a nawet zaburzenia systemu nerwowego. Odpowiednio dobrane rośliny mogą skutecznie ograniczyć ich niezdrowe oddziaływanie. Warto w tym momencie zaznaczyć, że choć wszystkie rośliny produkują tlen, to nie wszystkie mają właściwości oczyszczające. Najlepiej wypadają na tym polu skrzydłokwiat, kalatea, bluszcz pospolity, palma areka i fikus.
Na koniec, kwiaty doniczkowe zwalczają bakterie, wirusy i zarodniki grzybów. Dzieje się tak dzięki wydzielanym przez nie fitoncydom, lotnym substancjom, zwanym również roślinnymi antybiotykami.

 

Kwiaty i krzewy doniczkowe poprawiają koncentrację i pomagają obniżyć stres.
Rośliny ozdobne mają niebagatelny wpływ na ludzkie samopoczucie. Wielu naukowcow uważa, że zielony kolor nie tylko poprawia pracę płuc i krążenie krwi, ale także pogłębia oddech oraz uspokaja nerwy i koi oczy. Dzięki roślinom pomieszczenia biurowe stają się bardziej przytulne, co pozytywnie wpływa na ludzką koncentrację i kreatywność, znacznie podnosząc wydajność pracy.

 

Rośliny ozdobne nawilżają powietrze
Niezwykle ważną zależnością pomiędzy roślinami doniczkowymi a zdrowiem człowieka jest to, że zwiększają one wilgotność powietrza. Jak wiadomo, powietrze wilgotne zawiera więcej korzystnych jonów ujemnych niż powietrze suche. Obliczono, że do przyrostu 1 grama masy zielonej rośliny potrzebują średnio od 200 do 2000 gramów wody, która, po oddaniu energii, wyparowuje przez liście. Wśród kwiatów doniczkowych do najlepszych “nawilżaczy” należą szeflera i paproć.

 

Rośliny ozdobne poprawiają samopoczucie człowieka.
Rośliny ozdobne nie tylko cieszą oko. Mają one również fundamentalny wpływ na nasze zdrowie: odpowiadają za jakość powietrza, jakim oddychamy oraz nadają otaczającym nas wnętrzom przyjazny, spokojny i bezpieczny charakter, co przyczynia się do obniżenia poziomu nękającego nas stresu, a w konsekwencji, łatwiejszej i pełniejszej regeneracji organizmu.
Kwiaty doniczkowe to także aromaterapia. Zapach najszybciej wpływa na zmianę samopoczucia, ponieważ impulsy zapachowe są łatwo przenoszone do mózgu. Pachną głównie kwiaty, ale substancje odpowiedzalne za aromat znajdują się we wszystkich częściach rośliny; w liściach, w pędach, w korzeniach, a także w nasionach i owocach.

 

Pozytywne oddziaływanie kwiatów.
Wszyscy cenią kwiaty za ich walory estetyczne, niewielu jednak pamięta, że opócz zadań upiększających, z których wywiązują się w sposób przywodzący na myśl magię, pełnią one jeszcze rolę posłańca, wyrażającego ludzkie emocje: obwieszczają światu, że jesteśmy dumni, szczęśliwi, zakochani, pełni nadziei albo smutku i rozpaczy. Napełniają one otoczenie pozytywną energią, sprawiają, że stajemy się bardziej wrażliwi, przyjaźni i otwarci na świat oraz innych ludzi.

opieka

innowacje

Sektor ogrodnictwa szklarniowego w Holandii słynie ze swojej innowacyjności: konkurencja z innych zakątków świata zmusza hodowców w Niderlandach do ciągłego rozwoju, do nieustannych poszukiwań nowych, bardziej efektywnych i bardziej przyjaznych środowisku naturalnemu rozwiązań, co – przy konieczności zachowania najwyższych standardów jakości produktu i dostosowania się do cenowych wymogów rynku – jest nie lada wyzwaniem. Jak się jednak okazuje, wyzwaniem realnym. Osiągane przez sektor ogrodnictwa szklarniowego w Holandii wyniki sprzedaży są możliwe tylko dzięki wysokiej konkurencyjności, opartej w głównej mierze na wspomnianej innowacyjności. Stanowi ona wynik relacji pomiędzy badaniami a codzienną praktyką oraz zakrojoną na szeroką skalę współpracą pomiędzy hodowcami w Niderlandach, którzy chętnie wymieniają się wiedzą i doświadczeniem. Doskonałym przykładem postępu są holenderskie giełdy kwiatowe, który aspirują do miana największych światowych korporacji. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów stosowanych w Holandii nowoczesnych rozwiązań:

 

Biologiczne środki ochrony roślin i integrowana ochrona roślin
W celu ograniczenia użycia insektycydów oraz innych chemicznych środków ochrony roślin podejmuje się coraz to nowe próby eliminacji zagrożeń upraw na drodze biologicznej, poprzez ułatwienie dostępu do nich organizmom pożytecznym, a więc takim, które w naturze występują przeciwko szkodnikom i pasożytom. Wymiana informacji pomiędzy szkółkami ogrodniczymi oraz przedsiębiorstwami z całego kraju przyczynia się do upowszechniania wiedzy, której zastosowanie przynosi z roku na rok coraz lepsze efekty.

 

Skojarzona gospodarka energetyczna (kogeneracja)
Skojarzona gospodarka energetyczna jest to proces technologiczny polegający na jednoczesnym wytwarzaniu energii elektrycznej i użytkowego ciepła. Ze względu na mniejsze zużycie paliwa (w Holandii jest to gaz ziemny), zastosowanie kogeneracji daje duże oszczędności ekonomiczne i jest korzystne pod względem ekologicznym. Przedsiębiorcy holenderscy, stosujący to rozwiązanie, wykorzystują pozyskaną w ten sposób energię elektryczną do zaspokojenia potrzeb hodowlano-produkcyjnych (nadmiar odsprzedawany jest z zyskiem do sieci). Wygenerowane w wyniku prowadzenia skojarzonej gospodarki energetycznej ciepło zwykle spożytkowuje się do ogrzania szklarni, a powstałe w wyniku użytkowania gazu ziemnego spaliny, po oczyszczeniu ze szkodliwych związków (między innymi dwutlenku siarki), wykorzystywane są do zaopatrzenia roślin w niezbędny do fotosyntezy dwutlenek węgla.

 

Energia geotermiczna
Geotermia jest to energia cieplna skał, wody i gruntu pod powierzchnią Ziemi, zaliczana do odnawialnych źródeł energii. W Holandii, głównym sposobem pozyskiwania energii geotermalnej wykorzystywanej do ogrzewania szklarni jest tworzenie odwiertów do zbiorników gorących wód geotermalnych, których temperatura na głębokości dwóch, trzech kilometrów może przekraczać osiemdziesiąt stopni Celsjusza. W pewnej odległości od otworu czerpalnego wykonuje się drugi otwór, którym wodę geotermalną, po odebraniu od niej ciepła, wtłacza się z powrotem do złoża. Jest to niezwykle kosztowna inwestycja, możliwa do zrealizowania tylko dzięki szeroko zakrojonej współpracy sąsiedzkiej i pomocy holenderskiego rządu.

 

Uzdatnianie wody
Rośliny potrzebują wody i nawozów. Holenderscy hodowcy coraz częściej wybierają systemy recyrkulacyjne i instalacje hydrotechniczne, które umożliwiają przechwytywanie wody niezaabsorbowanej w procesie nawadniania przez uprawę. Zostaje ona zmagazynowana w specjalnych rezerwuarach i po jakimś czasie, wykorzystana ponownie. To bardzo praktyczne rozwiązanie, które oprócz oczywistej oszczędności wody, pozwala także na znaczne ograniczenie dozowania nawozów (woda pochodząca z odzysku zawiera zwykle duże ilości odżywek).
Rzecz jasna, woda przechwycona w szklarni może również zawierać nieczystości oraz szkodliwe organizmy (patogeny). Dzięki zastosowaniu nowoczesnych urządzeń filtrujących udaje się dziś uzyskać wysokiej jakości przesącz, który w zupełności zaspakaja specyficzne wymagania hodowli.

 

Szkło dyfuzyjne
Przedsiębiorcy holenderscy, wznoszący od podstaw swoje szklarnie, coraz częściej decydują się na zastąpienie zwykłego szkła tzw. szkłem dyfuzyjnym. Szkło dyfuzyjne powstaje na bazie szkła pryzmatycznego, które poddawane jest hartowaniu. Wyróżnia je niska zawartość żelaza, co sprawia, że promienie słoneczne, docierające do wnętrza szklarni doświetlają nawet dolne partie roślin, a przy tym nie oddziaływują zbyt intensywnie na ich wierzchołki. Prowadzi to do ujednolicenia klimatu w szklarni, co minimalizuje konieczność częstego otwierania okien, a w konsekwencji, ogranicza emisję dwutlenku węgla.

 

Lampy LED w szklarni
Holenderski sektor ogrodnictwa szklarniowego coraz powszechniej sięga po lampy LED (o wiele silniejsze niż te, które znalazły zastosowanie w mieszkaniach i w biurach). Otrzymane dzięki nim światło jak żadne inne nadaje się do uprawy roślin pod osłonami. Oprócz zagwarantowania optymalnego promieniowania, lampy LED umożliwiają dowolną modyfikację składowych barw światła, dzięki czemu absorbcja promieniowania przez rośliny kształtuje się na poziomie 85-90 procent. W odróżnieniu od tradycyjnego oświetlenia HPS (wysokoprężne lampy sodowe), lampy LED zapewniają dużą oszczędność energii; szacuje się, że dzięki nim można zaoszczędzić więcej niż połowę energii zużywanej przez zwykłe lampy.

error: Content is protected!