Plant Trend B.V.

Het bedrijf Plant Trend bestaat ruim 25 jaar en is gevestigd in Aalsmeer op slechts 1 km afstand van 1 van de grootste marktplaatsen ter wereld (Royal FloraHolland). Plant Trend heeft zich gespecialiseerd in het opmaken van plantarrangementen, passend bij de tijd van het jaar. Er worden plantarrangementen gemaakt voor bloemisten, tuincentra, supermarkten, bouwmarkten en pompstations verspreidt over heel Europa.

 

Het mooiste aan dit werk is dat er dagelijks met een zeer gemotiveerd en gepassioneerd team van mensen producten worden ontwikkeld waar consumenten uiteindelijk blij van worden. Een eindproduct maken waardoor er bij de consument een glimlach op het gezicht komt, dat is waar de medewerkers van Plant Trend het voor doet.

Duurzaamheid

Inkoop planten
Plant Trend koopt de voor de plantenarrangementen benodigde planten niet aan de klok, maar direct bij de kwekers.

De planten die ingekocht worden mogen zo min mogelijk behandeld zijn met schadelijke gewasbeschermingsmiddelen. Alle leveranciers worden regelmatig gecontroleerd of ze in het bezit zijn van certificeringen die verkregen zijn van een officieel geaccrediteerde organisatie, die dit kunnen bevestigen.

 

Inkoop toegevoegde waarde (potten, bakken etc)

Om plantarrangementen te kunnen maken zijn er materialen zoals keramiek, glas, manden etc nodig. Deze materialen worden gekocht in China, India, Midden Oosten en Oost Europa.

Bij de productie van deze materialen zal er ten aller tijden door de producent voldaan moeten worden aan de in het betreffende productieland geldende wettelijke eisen.

Mensen

Bij Plant Trend zijn er ca. 80 mensen in vaste dienst. Daarnaast zijn er gedurende de drukste maanden nog grote groepen uitzendkrachten aan het werk. Elke medewerker heeft een arbeidscontract waarin de afspraken met betrekking tot functie, looptijd, vakantiedagen, arbeidsuren en salaris zijn vastgelegd volgens richtlijn beschreven in de CAO

 

Er werken medewerkers met verschillende nationaliteiten. Iedereen binnen Plant Trend is even belangrijk. Het wordt uitgelegd als een grote ketting. Wanneer 1 schakeltje niet mee werkt dan breekt de ketting, zo is het ook binnen Plant Trend. Iedereen heeft dus een even belangrijke rol binnen het productieproces. Seizoenswerknemers worden binnen het bedrijf dan ook met dezelfde egards behandeld als de overige werknemers.  Vrijheid in het uitdragen van religie is binnen het bedrijf geen probleem, mits het in overeenstemming is met de Nederlandse wetgeving

De rechten van vrouwelijke werknemers worden binnen Plant Trend beschermd volgens alle normen en waarden die in de CAO voor bloemen en planten bekend zijn.

Plant Trend houdt zich wat betreft de veiligheid en gezondheid van de medewerkers heel strikt aan de voorschriften van de Arbowet.

 

Er is binnen het bedrijf een budget beschikbaar voor scholing. Er wordt geprobeerd om medewerkers op te leiden met cursussen. Sommige medewerkers werken daarnaast ook zelfstandig aan hun ontwikkeling. En wanneer de mogelijkheid zich voordoet kunnen medewerkers zich opwerken tot het management. Medewerkers renderen het best wanneer ze een functie uitoefenen waarbij zij hun talenten en vaardigheden kunnen inzetten.

Plant Trend is in gesprek om zich aan te sluiten bij Stichting Studentenbureau om stageplekken te kunnen faciliteren.

Gezondheid

Wist u dat bloemen en planten een gezonde uitwerking hebben op de mens?

 • Planten zorgen voor zuivering van de lucht.
  Mensen ademen lucht in, halen zuurstof eruit en ademen kooldioxide uit. Bij planten is het net andersom. Planten halen bij de fotosynthese kooldioxide uit de lucht en zetten dat weer om in zuurstof. De hoeveelheid zuurstof in de lucht wordt door de aanwezigheid van planten groter en dat maakt het ademhalen makkelijker.
  Luchtzuiverende planten kunnen via hun bladeren schadelijke stoffen uit de lucht opnemen. Deze schadelijke stoffen worden vervolgens in de wortels van de plant opgeslagen en afgebroken. Ook kunnen deze planten vieze geurtjes afbreken, waardoor het dus eigenlijk gewoon natuurlijke luchtverfrissers zijn.
  Voor de duidelijkheid; elke (kamer)plant produceert zuurstof, maar niet elke plant zuivert ook de lucht. Luchtzuiverende planten zijn bv. de Spathiphyllum, Calathea, Hedera helix (klimop), Areca palm en de Ficus. Van veel planten is nog niet bekend in welke mate zij een luchtzuiverende werking hebben aangezien zij hierop nog niet zijn getest.
 • Planten zorgen voor een betere concentratie en vermindering van stress
  Planten zorgen voor een ontspannen en betere atmosfeer, ook op het werk. Door de aanwezigheid van planten wordt de werkplek als prettiger ervaren.
  Er blijkt zelfs een relatie te bestaan tussen de aanwezigheid van planten en de productiviteit van medewerk(st)ers.
  De aanwezigheid van planten heeft bovendien een positieve werking op de creativiteit en concentratie van mensen.
 • Planten zorgen voor een minder droge lucht
  Het stofgehalte en de luchtvochtigheid in huis hebben veel met elkaar te maken. Hoe droger de lucht, hoe meer stof er in de lucht zit. Dit kan klachten geven als kriebelhoest, droge huid, hoofdpijn en geïrriteerde ogen. Door planten water te geven, verdampt het uiteindelijk weer via de huidmondjes in de bladeren. Planten kunnen daarmee de luchtvochtigheid verhogen, wat de luchtkwaliteit dus ten goede komt.
 • Planten zorgen voor een aangenaam en warm gevoel
  Onderzoek heeft aangetoond dat planten op diverse (subtiele) manieren goed zijn voor mensen. Ze spelen nl. een essentiële rol bij het creëren van een aangename, natuurlijke en rustige omgeving waarin bewogen, gewerkt en/of ontspannen kan worden.
 • Wist u dat bloemen ook een positieve uitwerking hebben op de mens?
  Bloemen kunnen op een magische manier elke ruimte opfleuren. Ze geven een betekenis voor onze emoties als liefde, vreugde, troost, medeleven en verdriet. Bloemen zorgen voor een ontspannend effect op ons gestel. Ze zorgen voor positieve energie in huis en voor een warm gevoel. Kortom; daar wordt iedereen gewoon heel blij van!

Verzorging

Innovatie

De Nederlandse glastuinbouw staat wereldwijd bekend om zijn innovatiekracht. Om de concurrentie vanuit andere delen van de wereld een stap voor te zijn is men continue op zoek naar betere efficiëntie van gebruik van grondstoffen en ruimte. Dit uiteraard zonder op de (top)kwaliteit van het Nederlands product te besparen.

De glastuinbouw in Nederland kan dit hoge tempo van innovatie aan door een sterke relatie tussen onderzoek en praktijk. Daarnaast wordt er veel kennis uitgewisseld tussen de ondernemers om samen vooruitgang te boeken. Zelfs de bloemenveilingen zijn hier een voorbeeld van als één van de grootste coöperaties ter wereld.
Hieronder beschrijven wij enkele voorbeelden van deze innovatiekracht.

 

Biologische bestrijding en geïntegreerde bestrijding
Om het gebruik van bestrijdingsmiddelen te minimaliseren en een betere balans te vinden tussen plaagdieren en hun natuurlijke vijanden worden in de kassen natuurlijke vijanden van de plaaginsecten ingezet. Door de intensieve kennisuitwisseling van de kwekers en hun leveranciers zijn kwekers steeds meer in staat om met biologische oplossingen een top kwaliteit product te produceren.

 

Warmtekrachtkoppeling (WKK)
Een warmtekrachtkoppeling is een grote motor, afkomstig uit de scheepvaart. Alleen is deze omgebouwd om op aardgas te draaien. Het rendement van deze motor is hoger dan het gebruik van traditionele gasketels. Deze motoren drijven namelijk een generator aan die elektriciteit opwekt. Deze elektriciteit wordt gebruikt in de eigen kwekerij of terug geleverd aan het openbare elektriciteitsnet. De ‘restwarmte’ die de motor produceert wordt gebruikt om de kassen te verwarmen. De uitlaatgassen kunnen na reiniging zelfs gebruikt worden om de planten te voorzien van CO2. Alles bij elkaar leveren deze motoren een rendement wat wel 20% hoger kan liggen als de traditionele manier van verwarmen (gasketels).

 

Aardwarmte (Geothermie)
Bij Geothermie wordt gebruikt gemaakt van aardwarmte. Met een boortoren wordt een bron geboord naar een diepte van 2-3 km. Op deze diepte kan water worden ‘geoogst’ van meer dan 80 graden. Deze warmte wordt gebruikt om de kassen te verwarmen en vervolgens wordt het afgekoelde water weer terug gebracht in de bodem via een 2e bron. De verwachting is dat deze bronnen voldoende warmte kunnen blijven produceren, zelfs langer dan de levensduur van een kas.

Het boren van de bron is een enorm kostbare investering. Daarnaast is er een groot risico op het ‘mislukken’ van de boring. Door samen te werken met elkaar en met overheden zijn we in Nederland in staat om ervaring op te doen met deze manier van duurzame verwarming van kassen.

 

Waterzuivering
Planten hebben water en voedingsstoffen nodig om te groeien. Op steeds meer kwekerijen wordt gebruikt gemaakt van hergebruik van drainage water. Dit is water wat opgevangen wordt voordat het naar de ondergrond verdwijnt. In dit ‘drainage water’ zitten nog veel voedingsstoffen die bruikbaar zijn voor de planten.
Door dit water opnieuw te gebruiken en te mengen met schoon water worden er minder meststoffen gebruikt.
Het drainage water bevat echter ook de ‘verkeerde stoffen’. De hoogte van deze verkeerde stoffen bepaald hoeveel water hergebruikt kan worden. Door het toepassen van nieuwe technieken ontstaan er mogelijkheden om deze ‘verkeerde stoffen’ uit het water te filteren.

 

Diffuus glas
Bij nieuwbouw kiezen steeds meer kwekers ervoor om hun kassen te bedekken met diffuus glas. Diffuus glas zorgt ervoor dat licht zich veel gelijkmatiger over het gewas verdeelt zonder schaduw of lichtvlekken. Dit leidt tot een gelijkmatiger kasklimaat.
Temperatuur en vochthuishouding kunnen zo nauwkeuriger beheerst worden, waardoor bv. het openen van de luchtramen beperkt kan worden, hetgeen leidt tot een lagere CO2 uitstoot.

 

LED –verlichting in de glastuinbouw
Een nieuwe innovatie in de tuinbouw is het gebruik van LED-belichting. Niet te vergelijken met LED verlichting welke wordt toegepast bij consumentengebruik. In de tuinbouw is sprake van ‘power-LED’s’ die een veel hogere lichtopbrengst hebben. Het grote voordeel van deze ‘power-LED’s heeft alles te maken met duurzaam ondernemen: energiebesparing ten opzichte van hogedruknatriumlampen (oranjekleurig verlichting). Hierdoor kan meer dan de helft aan energie worden bespaard.
Nog een groot voordeel is dat bij gebruikmaking van LED’s de gewassen beter te sturen zijn met behulp van de verschillende kleuren in het licht. Dit ten gunste van een betere groei en een hogere kwaliteit van het product.

error: Content is protected!