Geest Potplanten

Geest Potplanten is een vooruitstrevend bedrijf, gevestigd op diverse locaties in gemeente Westland. Op een areaal van 15 hectare kweken we potplanten met de uiterste zorg. Ons brede assortiment bestaat uit diverse (groene) kamerplanten, zoals Alocasia, Areca, Monstera, Musa, Phalaenopsis, Schefflera, Strelitzia en kleurrijke (bloeiende) orchideeën.
Onze kernwaarden zijn, Together Improve Success. Met deze kernwaarden benadrukken wij, dat iedereen binnen ons bedrijf zijn/ haar steentje bijdraagt aan het succes van ons bedrijf en het succes van onze klanten, dat wij daarvoor buiten gebaande kaders denken om ons te ontwikkelen. Op deze manier benutten wij de talenten van onze teamleden.
Met ons label You & Me in a green world, laten wij zien, dat wij het zeer belangrijk vinden om de wereld groener te maken. De aarde hebben wij te leen van onze (klein) kinderen. Wij willen zo zuinig mogelijk zijn op de natuur, daarop baseren wij onze keuzes. We gaan voor de beste optie voor milieu en medemens.

Duurzaamheid

Water
Al het regenwater wordt opgevangen en opgeslagen in onze bassins, die zich voor een deel bevinden onder onze productievloeren. Het water wordt gebruikt om de gewassen te gieten.
Dit water wordt vervolgens weer opgevangen en hergebruikt. Het is dus een gesloten systeem. Het opgevangen water wordt steeds weer gezuiverd, zodat de planten fris en schoon water krijgen en er geen gebruikt water terug de natuur in gaat.

 

Biodiversiteit
Bij duurzaam kweken is de uitdaging om de plant zo krachtig mogelijk te maken en daardoor weerbaar te maken tegen ziektes en plagen. Als de plant tegen een stootje kan en minder vatbaar is, kunnen kleine beestjes verder aan de slag om het gewas gezond te houden. Zo is het mogelijk om de teelt onder controle te houden met zo min mogelijk inzet van gewasbeschermingsmiddelen. Dus ziektes en plagen worden zoveel mogelijk op een biologische manier bestreden. Er lopen continu medewerkers door de kwekerij om zeker te kunnen stellen dat de planten sterk en gezond zijn.

 

Klimaat
De benodigde elektriciteit wordt binnen Geest Potplanten opgewekt met enorme batterijen, de zogenaamde WKK’s. In de zomer wordt de warmte opgevangen en onder de grond opgeslagen om vervolgens in de winter te kunnen gebruiken om de kas te kunnen verwarmen.
Andersom gebeurt het ook. Er zijn bronnen onder het bedrijf aanwezig, die ook benut worden om efficiënt met energie om te gaan. In de zomer wordt koud water uit de bronnen gebruikt om de temperatuur in de koele afdelingen mee te regelen. Een teeltfase bij orchideeën is namelijk ingericht als koude afdeling om de planten in bloei te krijgen. Daarnaast hebben we onze zonnepanelen om elektriciteit te besparen en zijn we aangesloten op aardwarmte om zo min mogelijk gas te hoeven gebruiken.
Afval wordt binnen het bedrijf netjes gescheiden en gerecycled. Zoveel mogelijk wordt gebruik gemaakt van hergebruik van materiaal. Zo zijn de kweekpotten gemaakt van gerecyclede flessendoppen en luiers en worden de trays voor de planten geselecteerd op de herbruikbaarheid van materiaal. De potgrond die gebruikt wordt, wordt duurzaam gewonnen en is RHP-gecertificeerd.

Gewasbescherming Kg werkzame stof: 
Geeft inzicht in het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Rood staat voor stoffen die erg belastend zijn voor het milieu, oranje staat voor licht belastende stoffen voor het milieu, groen staat voor minimaal belastende voor het milieu (Bron MPS-A)

Energie (GJ): 
Geeft inzicht in het gebruik van de hoeveelheid energie. (Bron MPS-A)

Meststoffen (KG) Stikstof en fosfor gebruik:
Geeft inzicht in het gebruik van Stikstof en Fosfor. (Bron MPS-A)

Mensen

Er werkt een vast team medewerkers, met verschillende nationaliteiten waarbij iedereen binnen het bedrijf gelijkwaardig is. De regels zijn voor iedereen gelijk en iedere medewerker wordt op dezelfde manier behandeld. Dat geldt uiteraard dus voor mannen en vrouwen. Alle medewerkers hebben een overeenkomst volgens de cao Glastuinbouw.
Dat er op een zeer sociale wijze gewerkt wordt binnen het bedrijf wordt ook bevestigd door het behalen van een Socially Qualified certificaat wat uitgegeven is door een erkende en geaccrediteerde organisatie genaamd MPS. Naast dit certificaat hebben we ook het (on the way to) Planetproof-certificaat, MPS-A, -GlobalGAP en GRASP.

Gezondheid

Wist u dat bloemen en planten een gezonde uitwerking hebben op de mens?

 • Planten zorgen voor zuivering van de lucht.
  Mensen ademen lucht in, halen zuurstof eruit en ademen kooldioxide uit. Bij planten is het net andersom. Planten halen bij de fotosynthese kooldioxide uit de lucht en zetten dat weer om in zuurstof. De hoeveelheid zuurstof in de lucht wordt door de aanwezigheid van planten groter en dat maakt het ademhalen makkelijker.
  Luchtzuiverende planten kunnen via hun bladeren schadelijke stoffen uit de lucht opnemen. Deze schadelijke stoffen worden vervolgens in de wortels van de plant opgeslagen en afgebroken. Ook kunnen deze planten vieze geurtjes afbreken, waardoor het dus eigenlijk gewoon natuurlijke luchtverfrissers zijn.
  Voor de duidelijkheid; elke (kamer)plant produceert zuurstof, maar niet elke plant zuivert ook de lucht. Luchtzuiverende planten zijn bv. de Spathiphyllum, Calathea, Hedera helix (klimop), Areca palm en de Ficus. Van veel planten is nog niet bekend in welke mate zij een luchtzuiverende werking hebben aangezien zij hierop nog niet zijn getest.
 • Planten zorgen voor een betere concentratie en vermindering van stress
  Planten zorgen voor een ontspannen en betere atmosfeer, ook op het werk. Door de aanwezigheid van planten wordt de werkplek als prettiger ervaren.
  Er blijkt zelfs een relatie te bestaan tussen de aanwezigheid van planten en de productiviteit van medewerk(st)ers.
  De aanwezigheid van planten heeft bovendien een positieve werking op de creativiteit en concentratie van mensen.
 • Planten zorgen voor een minder droge lucht
  Het stofgehalte en de luchtvochtigheid in huis hebben veel met elkaar te maken. Hoe droger de lucht, hoe meer stof er in de lucht zit. Dit kan klachten geven als kriebelhoest, droge huid, hoofdpijn en geïrriteerde ogen. Door planten water te geven, verdampt het uiteindelijk weer via de huidmondjes in de bladeren. Planten kunnen daarmee de luchtvochtigheid verhogen, wat de luchtkwaliteit dus ten goede komt.
 • Planten zorgen voor een aangenaam en warm gevoel
  Onderzoek heeft aangetoond dat planten op diverse (subtiele) manieren goed zijn voor mensen. Ze spelen nl. een essentiële rol bij het creëren van een aangename, natuurlijke en rustige omgeving waarin bewogen, gewerkt en/of ontspannen kan worden.
 • Wist u dat bloemen ook een positieve uitwerking hebben op de mens?
  Bloemen kunnen op een magische manier elke ruimte opfleuren. Ze geven een betekenis voor onze emoties als liefde, vreugde, troost, medeleven en verdriet. Bloemen zorgen voor een ontspannend effect op ons gestel. Ze zorgen voor positieve energie in huis en voor een warm gevoel. Kortom; daar wordt iedereen gewoon heel blij van!

Verzorging

Innovatie

De Nederlandse glastuinbouw staat wereldwijd bekend om zijn innovatiekracht. Om de concurrentie vanuit andere delen van de wereld een stap voor te zijn is men continue op zoek naar betere efficiëntie van gebruik van grondstoffen en ruimte. Dit uiteraard zonder op de (top)kwaliteit van het Nederlands product te besparen.

De glastuinbouw in Nederland kan dit hoge tempo van innovatie aan door een sterke relatie tussen onderzoek en praktijk. Daarnaast wordt er veel kennis uitgewisseld tussen de ondernemers om samen vooruitgang te boeken. Zelfs de bloemenveilingen zijn hier een voorbeeld van als één van de grootste coöperaties ter wereld.
Hieronder beschrijven wij enkele voorbeelden van deze innovatiekracht.

 

Biologische bestrijding en geïntegreerde bestrijding
Om het gebruik van bestrijdingsmiddelen te minimaliseren en een betere balans te vinden tussen plaagdieren en hun natuurlijke vijanden worden in de kassen natuurlijke vijanden van de plaaginsecten ingezet. Door de intensieve kennisuitwisseling van de kwekers en hun leveranciers zijn kwekers steeds meer in staat om met biologische oplossingen een top kwaliteit product te produceren.

 

Warmtekrachtkoppeling (WKK)
Een warmtekrachtkoppeling is een grote motor, afkomstig uit de scheepvaart. Alleen is deze omgebouwd om op aardgas te draaien. Het rendement van deze motor is hoger dan het gebruik van traditionele gasketels. Deze motoren drijven namelijk een generator aan die elektriciteit opwekt. Deze elektriciteit wordt gebruikt in de eigen kwekerij of terug geleverd aan het openbare elektriciteitsnet. De ‘restwarmte’ die de motor produceert wordt gebruikt om de kassen te verwarmen. De uitlaatgassen kunnen na reiniging zelfs gebruikt worden om de planten te voorzien van CO2. Alles bij elkaar leveren deze motoren een rendement wat wel 20% hoger kan liggen als de traditionele manier van verwarmen (gasketels).

 

Aardwarmte (Geothermie)
Bij Geothermie wordt gebruikt gemaakt van aardwarmte. Met een boortoren wordt een bron geboord naar een diepte van 2-3 km. Op deze diepte kan water worden ‘geoogst’ van meer dan 80 graden. Deze warmte wordt gebruikt om de kassen te verwarmen en vervolgens wordt het afgekoelde water weer terug gebracht in de bodem via een 2e bron. De verwachting is dat deze bronnen voldoende warmte kunnen blijven produceren, zelfs langer dan de levensduur van een kas.

Het boren van de bron is een enorm kostbare investering. Daarnaast is er een groot risico op het ‘mislukken’ van de boring. Door samen te werken met elkaar en met overheden zijn we in Nederland in staat om ervaring op te doen met deze manier van duurzame verwarming van kassen.

 

Waterzuivering
Planten hebben water en voedingsstoffen nodig om te groeien. Op steeds meer kwekerijen wordt gebruikt gemaakt van hergebruik van drainage water. Dit is water wat opgevangen wordt voordat het naar de ondergrond verdwijnt. In dit ‘drainage water’ zitten nog veel voedingsstoffen die bruikbaar zijn voor de planten.
Door dit water opnieuw te gebruiken en te mengen met schoon water worden er minder meststoffen gebruikt.
Het drainage water bevat echter ook de ‘verkeerde stoffen’. De hoogte van deze verkeerde stoffen bepaald hoeveel water hergebruikt kan worden. Door het toepassen van nieuwe technieken ontstaan er mogelijkheden om deze ‘verkeerde stoffen’ uit het water te filteren.

 

Diffuus glas
Bij nieuwbouw kiezen steeds meer kwekers ervoor om hun kassen te bedekken met diffuus glas. Diffuus glas zorgt ervoor dat licht zich veel gelijkmatiger over het gewas verdeelt zonder schaduw of lichtvlekken. Dit leidt tot een gelijkmatiger kasklimaat.
Temperatuur en vochthuishouding kunnen zo nauwkeuriger beheerst worden, waardoor bv. het openen van de luchtramen beperkt kan worden, hetgeen leidt tot een lagere CO2 uitstoot.

 

LED –verlichting in de glastuinbouw
Een nieuwe innovatie in de tuinbouw is het gebruik van LED-belichting. Niet te vergelijken met LED verlichting welke wordt toegepast bij consumentengebruik. In de tuinbouw is sprake van ‘power-LED’s’ die een veel hogere lichtopbrengst hebben. Het grote voordeel van deze ‘power-LED’s heeft alles te maken met duurzaam ondernemen: energiebesparing ten opzichte van hogedruknatriumlampen (oranjekleurig verlichting). Hierdoor kan meer dan de helft aan energie worden bespaard.
Nog een groot voordeel is dat bij gebruikmaking van LED’s de gewassen beter te sturen zijn met behulp van de verschillende kleuren in het licht. Dit ten gunste van een betere groei en een hogere kwaliteit van het product.

error: Content is protected!