Handelskwekerij Gebr. Valstar B.V.

Gebr Valstar B.V. is een familiebedrijf, die opgericht is door Jac Valstar in 1978. De twee filialen in Maasland en Damsigt B.V. te Roosendaal worden nu geleid door Jorgen en Oscar Valstar.

Gebr Valstar B.V levert de potplant Calathea, maar veredelt en vermeerdert ook deze decoratieve potplant. Het bedrijf heeft een eigen Starcollectie waarvan de vele verschillende soorten Calathea’s hun oorsprong hebben vanuit de oerwouden van Brazilie. Ook eigen mutanten zijn toegevoegd aan deze Starcollectie. De Calathea’s worden via exporteurs geleverd door heel Europa. Daarnaast wordt er stek verkocht in Amerika en China..

Zowel in Maasland als in Roosendaal beschikt Gebr. Valstar over een bedrijf van ca. vijf hectare. Beide bedrijven zijn zeer modern van opzet en optimaal ingericht voor de teelt van kamerplanten. Automatsering en logistiek zijn ver doorgevoerd. Daardoor hoeven er geen teelthandelingen in de kas meer door mensenhanden te worden uitgevoerd. Voor de sortering beschikt het bedrijf over een ingenieus camerasysteem. Door deze manier van werken zijn de kwaliteit en de uniformiteit optimaal. Gebr Valstar focust zich op maatschappelijk verantwoord ondernemen op het gebied van milieu/afval, energie, gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen en natuurbeheer. Dit op zodanige wijze, dat verantwoord en praktisch binnen de bedrijfsvoering goed te combineren is.

Duurzaamheid

Water
Er wordt gebruik gemaakt van regenwater wat opgevangen wordt in waterbassins. Indien echt noodzakelijk zou er gebruik gemaakt kunnen worden van oppervlakte water of leidingwater.

De planten krijgen water naar behoefte en worden middels een eb en vloed systeem voorzien van het benodigde water. Middels een gesloten systeem wordt het water dat door de planten niet opgenomen is, weer opgevangen in watersilo’s, schoongemaakt en weer gebruikt. Hergebruik van 100%. Water en meegegeven meststoffen worden door deze recirculatie optimaal benut

 

Natuurbeheer

Gebr. Valstar probeert ziekte en plagen binnen de kwekerij te bestrijden door de inzet van biologie (natuurlijk vijanden), waardoor er zo min mogelijk gebruik gemaakt hoeft te worden van gewasbeschermingsmiddel. Gebr. Valstar werkt ook met een natuurbeheerplan om zo de aanwezige natuur te beschermen en te bevorderen. Het is erop gericht om de wijze van produceren en het afvalbeheer milieuvriendelijker te maken, om met name de kwaliteit van oppervlakte water, bodem en landschap te beschermen en de verscheidenheid aan flora en fauna te behouden en/of te bevorderen.

Voorbeelden; slootkanten worden gemaaid en niet doodgespoten, broedplaatsen van vogels worden ontzien, wanneer slootkanten inzakken worden deze hersteld (volgens beleid van Hoogheemraadschap), sloten worden goed onderhouden en er wordt niet geloosd in de sloten.

 

Klimaat
Gebr Valstar is bewust bezig met het beperken van de energiebehoefte en eenrgieverbruik door;

-goed onderhouden van de kasopstanden, machines en apparaten (WKK, schermdoeken etc),

-het jaarlijks ophangen van vast folie aan de zijgevels,

-het goed isoleren van de transportleidingen zodat er zo min mogelijk temperatuurverlies is,

-gebruik te maken van eigen WKK en de warmte steeds weer her te gebruiken. Gebruik van fossiele brandstoffen wordt hierdoor gereduceerd.

De beide bedrijven zijn energiezuinig opgezet. De vestiging in Roosendaal maakt gebruik van restwarmte van een afvalverwerkend bedrijf.

Ook het afval van beide bedrijven wordt volgens het afvalplan gescheiden, hergebruikt en/of afgevoerd.

Gewasbescherming Kg werkzame stof: 
Geeft inzicht in het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Rood staat voor stoffen die erg belastend zijn voor het milieu, oranje staat voor licht belastende stoffen voor het milieu, groen staat voor minimaal belastende voor het milieu (Bron MPS-A)

Energie (GJ): 
Geeft inzicht in het gebruik van de hoeveelheid energie. (Bron MPS-A)

Meststoffen (KG) Stikstof en fosfor gebruik:
Geeft inzicht in het gebruik van Stikstof en Fosfor. (Bron MPS-A)

Mensen

Gebr Valstar heeft 45 vaste mensen in dienst en maakt gebruik van uitzendkrachten. Al deze medewerkers (mannen, vrouwen, allochtonen, autochtonen) worden gelijk behandeld en hebben gelijke kansen binnen het bedrijf. Er wordt gewerkt volgens de voorwaarde beschreven in de CAO Glastuinbouw. Medewerkers hebben dus een arbeidsovereenkomst waardoor er ook sprake is van inkomenszekerheid.  Ook de uitzendbureaus waar mee gewerkt wordt moeten aan CAO voorwaarden voldoen.

Binnen het bedrijf is veel aandacht voor de veiligheid, gezondheid (hygiëne), welzijn en training van medewerkers. Dit is met name gericht op betrokkenheid en verantwoordelijkheid bij de medewerkers. Zo is er ook een arbo-plan en zijn er diverse BHV’ers binnen het bedrijf aanwezig.

Gezondheid

Wist u dat bloemen en planten een gezonde uitwerking hebben op de mens?

 • Planten zorgen voor zuivering van de lucht.
  Mensen ademen lucht in, halen zuurstof eruit en ademen kooldioxide uit. Bij planten is het net andersom. Planten halen bij de fotosynthese kooldioxide uit de lucht en zetten dat weer om in zuurstof. De hoeveelheid zuurstof in de lucht wordt door de aanwezigheid van planten groter en dat maakt het ademhalen makkelijker.
  Luchtzuiverende planten kunnen via hun bladeren schadelijke stoffen uit de lucht opnemen. Deze schadelijke stoffen worden vervolgens in de wortels van de plant opgeslagen en afgebroken. Ook kunnen deze planten vieze geurtjes afbreken, waardoor het dus eigenlijk gewoon natuurlijke luchtverfrissers zijn.
  Voor de duidelijkheid; elke (kamer)plant produceert zuurstof, maar niet elke plant zuivert ook de lucht. Luchtzuiverende planten zijn bv. de Spathiphyllum, Calathea, Hedera helix (klimop), Areca palm en de Ficus. Van veel planten is nog niet bekend in welke mate zij een luchtzuiverende werking hebben aangezien zij hierop nog niet zijn getest.
 • Planten zorgen voor een betere concentratie en vermindering van stress
  Planten zorgen voor een ontspannen en betere atmosfeer, ook op het werk. Door de aanwezigheid van planten wordt de werkplek als prettiger ervaren.
  Er blijkt zelfs een relatie te bestaan tussen de aanwezigheid van planten en de productiviteit van medewerk(st)ers.
  De aanwezigheid van planten heeft bovendien een positieve werking op de creativiteit en concentratie van mensen.
 • Planten zorgen voor een minder droge lucht
  Het stofgehalte en de luchtvochtigheid in huis hebben veel met elkaar te maken. Hoe droger de lucht, hoe meer stof er in de lucht zit. Dit kan klachten geven als kriebelhoest, droge huid, hoofdpijn en geïrriteerde ogen. Door planten water te geven, verdampt het uiteindelijk weer via de huidmondjes in de bladeren. Planten kunnen daarmee de luchtvochtigheid verhogen, wat de luchtkwaliteit dus ten goede komt.
 • Planten zorgen voor een aangenaam en warm gevoel
  Onderzoek heeft aangetoond dat planten op diverse (subtiele) manieren goed zijn voor mensen. Ze spelen nl. een essentiële rol bij het creëren van een aangename, natuurlijke en rustige omgeving waarin bewogen, gewerkt en/of ontspannen kan worden.
 • Wist u dat bloemen ook een positieve uitwerking hebben op de mens?
  Bloemen kunnen op een magische manier elke ruimte opfleuren. Ze geven een betekenis voor onze emoties als liefde, vreugde, troost, medeleven en verdriet. Bloemen zorgen voor een ontspannend effect op ons gestel. Ze zorgen voor positieve energie in huis en voor een warm gevoel. Kortom; daar wordt iedereen gewoon heel blij van!

Verzorging

Innovatie

De Nederlandse glastuinbouw staat wereldwijd bekend om zijn innovatiekracht. Om de concurrentie vanuit andere delen van de wereld een stap voor te zijn is men continue op zoek naar betere efficiëntie van gebruik van grondstoffen en ruimte. Dit uiteraard zonder op de (top)kwaliteit van het Nederlands product te besparen.

De glastuinbouw in Nederland kan dit hoge tempo van innovatie aan door een sterke relatie tussen onderzoek en praktijk. Daarnaast wordt er veel kennis uitgewisseld tussen de ondernemers om samen vooruitgang te boeken. Zelfs de bloemenveilingen zijn hier een voorbeeld van als één van de grootste coöperaties ter wereld.
Hieronder beschrijven wij enkele voorbeelden van deze innovatiekracht.

 

Biologische bestrijding en geïntegreerde bestrijding
Om het gebruik van bestrijdingsmiddelen te minimaliseren en een betere balans te vinden tussen plaagdieren en hun natuurlijke vijanden worden in de kassen natuurlijke vijanden van de plaaginsecten ingezet. Door de intensieve kennisuitwisseling van de kwekers en hun leveranciers zijn kwekers steeds meer in staat om met biologische oplossingen een top kwaliteit product te produceren.

 

Warmtekrachtkoppeling (WKK)
Een warmtekrachtkoppeling is een grote motor, afkomstig uit de scheepvaart. Alleen is deze omgebouwd om op aardgas te draaien. Het rendement van deze motor is hoger dan het gebruik van traditionele gasketels. Deze motoren drijven namelijk een generator aan die elektriciteit opwekt. Deze elektriciteit wordt gebruikt in de eigen kwekerij of terug geleverd aan het openbare elektriciteitsnet. De ‘restwarmte’ die de motor produceert wordt gebruikt om de kassen te verwarmen. De uitlaatgassen kunnen na reiniging zelfs gebruikt worden om de planten te voorzien van CO2. Alles bij elkaar leveren deze motoren een rendement wat wel 20% hoger kan liggen als de traditionele manier van verwarmen (gasketels).

 

Aardwarmte (Geothermie)
Bij Geothermie wordt gebruikt gemaakt van aardwarmte. Met een boortoren wordt een bron geboord naar een diepte van 2-3 km. Op deze diepte kan water worden ‘geoogst’ van meer dan 80 graden. Deze warmte wordt gebruikt om de kassen te verwarmen en vervolgens wordt het afgekoelde water weer terug gebracht in de bodem via een 2e bron. De verwachting is dat deze bronnen voldoende warmte kunnen blijven produceren, zelfs langer dan de levensduur van een kas.

Het boren van de bron is een enorm kostbare investering. Daarnaast is er een groot risico op het ‘mislukken’ van de boring. Door samen te werken met elkaar en met overheden zijn we in Nederland in staat om ervaring op te doen met deze manier van duurzame verwarming van kassen.

 

Waterzuivering
Planten hebben water en voedingsstoffen nodig om te groeien. Op steeds meer kwekerijen wordt gebruikt gemaakt van hergebruik van drainage water. Dit is water wat opgevangen wordt voordat het naar de ondergrond verdwijnt. In dit ‘drainage water’ zitten nog veel voedingsstoffen die bruikbaar zijn voor de planten.
Door dit water opnieuw te gebruiken en te mengen met schoon water worden er minder meststoffen gebruikt.
Het drainage water bevat echter ook de ‘verkeerde stoffen’. De hoogte van deze verkeerde stoffen bepaald hoeveel water hergebruikt kan worden. Door het toepassen van nieuwe technieken ontstaan er mogelijkheden om deze ‘verkeerde stoffen’ uit het water te filteren.

 

Diffuus glas
Bij nieuwbouw kiezen steeds meer kwekers ervoor om hun kassen te bedekken met diffuus glas. Diffuus glas zorgt ervoor dat licht zich veel gelijkmatiger over het gewas verdeelt zonder schaduw of lichtvlekken. Dit leidt tot een gelijkmatiger kasklimaat.
Temperatuur en vochthuishouding kunnen zo nauwkeuriger beheerst worden, waardoor bv. het openen van de luchtramen beperkt kan worden, hetgeen leidt tot een lagere CO2 uitstoot.

 

LED –verlichting in de glastuinbouw
Een nieuwe innovatie in de tuinbouw is het gebruik van LED-belichting. Niet te vergelijken met LED verlichting welke wordt toegepast bij consumentengebruik. In de tuinbouw is sprake van ‘power-LED’s’ die een veel hogere lichtopbrengst hebben. Het grote voordeel van deze ‘power-LED’s heeft alles te maken met duurzaam ondernemen: energiebesparing ten opzichte van hogedruknatriumlampen (oranjekleurig verlichting). Hierdoor kan meer dan de helft aan energie worden bespaard.
Nog een groot voordeel is dat bij gebruikmaking van LED’s de gewassen beter te sturen zijn met behulp van de verschillende kleuren in het licht. Dit ten gunste van een betere groei en een hogere kwaliteit van het product.

error: Content is protected!