Handelskwekerij Lock

Handelskwekerij Lock, is al jaren een betrouwbare speler in het leveren van succulenten.

Het bedrijf is sinds 2022 overgenomen door Raël Duijvestijn. Het bedrijf werd daarvoor al sinds 1997 gerund door Peter Lock. Om het proces van overname zo vloeiend mogelijk te laten verlopen en de klanten en collega’s mee te laten groeien naar de nieuwe situatie, is daar een proces van twee jaar aan vooraf gegaan.

 

Raël, die al 30 jaar in de sierteelt actief is, wil samen groeien en staat altijd open voor nieuwe ideeën van het personeel en innovatie binnen de sector. Het bedrijf heeft als doel om kwalitatief zo goed mogelijke planten te kweken die passen binnen de behoeftes van de klant.

 

Met wel 230 verschillende soorten worden er op jaarbasis meer dan 4 miljoen planten verkocht. Binnen het bedrijf wordt altijd gezocht naar kwalitatief sterke en mooie nieuwe soorten.

Duurzaamheid

Water

 

Om de plant de juiste hoeveelheid water te geven wordt er gewerkt met een sproeisysteem, maar wordt er veelal water gegeven met de hand. Het water wat gegeven wordt komt allemaal uit het waterbassin, hierin wordt regenwater opgevangen, gefilterd en voorzien van de juiste voedingsstoffen. Het water wat niet opgenomen wordt door de planten, wordt opgevangen en volledig her gebruikt, zo heeft het watergebruik geen invloed op de omgeving en komt het water niet in het oppervlaktewater terecht.

 

 

Energie

Handelskwekerij Lock wil blijven innoveren. Zo is er in 2023 een volledig nieuw dak op de schuur geïnstalleerd met 150 zonnepanelen. Deze panelen leveren voldoende stroom op om de computers en machines te laten draaien.

 

Teelt

Succulenten behoeven een koude teelt, de plant heeft geen extra warmte en/of belichting nodig om te groeien. Juist door de frisse nachten en de buitenlucht krijgen de planten een extra mooie kleur. Om deze frisse buitenlucht de kas in te krijgen is er in 2022 een cabriodek geïnstalleerd, hierdoor kan het dak volledig open en de zijkant van de kas voor een deel open, dit zorgt voor een goede luchtcirculatie. Het enige waar wij voor waken is dat het in de kas niet onder het vriespunt komt.

Door de transitie te maken naar veenvrije potgrond wordt de natuur gespaard. Er wordt daarom bij Lock Peat Free potgrond gebruikt.

 

Het streven is om steeds meer biologische bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Dit betekent dat er eerst geprobeerd wordt om met natuurlijke vijanden een eventuele plaag te voorkomen en als dat niet voldoende heeft geholpen wordt er over gegaan op groene bestrijdingsmiddelen. Het doel is om binnen 3 jaar geen milieubelastende middelen meer te gebruiken. Om de plant weerbaar te maken tegen schimmels en schadelijke insecten gebruiken wij biologische voedingsmiddelen.

 

 

Vervoer

Ons bedrijf bevindt zich in het Westland dicht bij de veiling, met onze eigen vrachtwagen brengen wij de vracht weg. Vanuit de veiling wordt het verdeelt over onze klanten. Dit is de meest efficiënte manier om al onze klanten te bedienen

 

MPS A

MPS ABC is een certificaat die aangeeft hoe duurzaam het bedrijf produceert. MPS A is het hoogst haalbare certificaat. Wij doen er dus alles aan om de milieu-impact te verlagen.

MPS- GAP

MPS-GAP certificaat laat zien dat wij voldoen aan de eisen van onder andere de traceerbaarheid, gewasbeschermingsmiddelen en recall procedures.

Gewasbescherming Kg werkzame stof: 
Geeft inzicht in het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Rood staat voor stoffen die erg belastend zijn voor het milieu, oranje staat voor licht belastende stoffen voor het milieu, groen staat voor minimaal belastende voor het milieu (Bron MPS-A)

Energie (GJ): 
Geeft inzicht in het gebruik van de hoeveelheid energie. (Bron MPS-A)

Meststoffen (KG) Stikstof en fosfor gebruik:
Geeft inzicht in het gebruik van Stikstof en Fosfor. (Bron MPS-A)

Mensen

Bij handelskwekerij Lock wordt gewerkt met een vast team van mensen. Naast het vaste team wordt er ook gebruik gemaakt van weekend- en vakantiekrachten. Dit zijn 15 scholieren die zelf kunnen aangeven wanneer zij komen werken. Zo kunnen ze hun bijbaan goed combineren met eventuele sport, school en sociale activiteiten.

Er wordt alleen in hele drukke perioden gebruik gemaakt van uitzendkrachten. Het team bestaat zowel uit mannen als vrouwen en hebben beide gelijke rechten en kansen in het bedrijf. Alle werknemers hebben een arbeidscontract en er wordt gewerkt volgens de CAO glastuinbouw. Binnen het bedrijf is er een vertrouwenspersoon aanwezig voor zowel de mannelijke als de vrouwelijke werknemers. Ook zijn er bedrijfshulpverleners aanwezig.

 

 

Handelskwekerij Lock is in het bezit van een Global-GRASP certificaat. Dit houdt in dat wij voldoen aan de eisen van de naleving van de sociale regelgeving en wetten.

 

Raël (directeur) geeft iedereen de mogelijkheid te groeien in de functie waar hij/zij goed in is. Edwin de Jong is onze verkoper binnen het bedrijf. Hij is op 14-jarige leeftijd begonnen als scholier. Daarna is hij doorgegroeid naar de functie verkoper en heeft het bedrijf laten groeien door de verkoop verder uit te breiden. Inmiddels is hij al 12,5 jaar in vaste dienst.

Jaco is chauffeur in het bedrijf en brengt de vracht minimaal 2 keer per dag, veilig naar de veiling.

Sinds 2023 is Joëlle, de dochter van Raël, werkzaam binnen het bedrijf. Zij heeft de fotografie en commercieel ondersteunende taken op zich genomen.

 

Handelskwekerij Lock is een erkend leerbedrijf voor stagiaires en leidt scholen rond om te laten zien hoe interessant het werk in de tuinbouw is. Zo kunnen studenten zien wat er allemaal bij komt kijken voordat een plant in de winkel komt te staan.

 

Handelskwekerij Lock steunt Make a Wish, dit is een stichting die helpt bij het waarmaken van de liefste wensen van ernstig zieke kinderen.

Gezondheid

Wist u dat bloemen en planten een gezonde uitwerking hebben op de mens?

 • Planten zorgen voor zuivering van de lucht.
  Mensen ademen lucht in, halen zuurstof eruit en ademen kooldioxide uit. Bij planten is het net andersom. Planten halen bij de fotosynthese kooldioxide uit de lucht en zetten dat weer om in zuurstof. De hoeveelheid zuurstof in de lucht wordt door de aanwezigheid van planten groter en dat maakt het ademhalen makkelijker.
  Luchtzuiverende planten kunnen via hun bladeren schadelijke stoffen uit de lucht opnemen. Deze schadelijke stoffen worden vervolgens in de wortels van de plant opgeslagen en afgebroken. Ook kunnen deze planten vieze geurtjes afbreken, waardoor het dus eigenlijk gewoon natuurlijke luchtverfrissers zijn.
  Voor de duidelijkheid; elke (kamer)plant produceert zuurstof, maar niet elke plant zuivert ook de lucht. Luchtzuiverende planten zijn bv. de Spathiphyllum, Calathea, Hedera helix (klimop), Areca palm en de Ficus. Van veel planten is nog niet bekend in welke mate zij een luchtzuiverende werking hebben aangezien zij hierop nog niet zijn getest.
 • Planten zorgen voor een betere concentratie en vermindering van stress
  Planten zorgen voor een ontspannen en betere atmosfeer, ook op het werk. Door de aanwezigheid van planten wordt de werkplek als prettiger ervaren.
  Er blijkt zelfs een relatie te bestaan tussen de aanwezigheid van planten en de productiviteit van medewerk(st)ers.
  De aanwezigheid van planten heeft bovendien een positieve werking op de creativiteit en concentratie van mensen.
 • Planten zorgen voor een minder droge lucht
  Het stofgehalte en de luchtvochtigheid in huis hebben veel met elkaar te maken. Hoe droger de lucht, hoe meer stof er in de lucht zit. Dit kan klachten geven als kriebelhoest, droge huid, hoofdpijn en geïrriteerde ogen. Door planten water te geven, verdampt het uiteindelijk weer via de huidmondjes in de bladeren. Planten kunnen daarmee de luchtvochtigheid verhogen, wat de luchtkwaliteit dus ten goede komt.
 • Planten zorgen voor een aangenaam en warm gevoel
  Onderzoek heeft aangetoond dat planten op diverse (subtiele) manieren goed zijn voor mensen. Ze spelen nl. een essentiële rol bij het creëren van een aangename, natuurlijke en rustige omgeving waarin bewogen, gewerkt en/of ontspannen kan worden.
 • Wist u dat bloemen ook een positieve uitwerking hebben op de mens?
  Bloemen kunnen op een magische manier elke ruimte opfleuren. Ze geven een betekenis voor onze emoties als liefde, vreugde, troost, medeleven en verdriet. Bloemen zorgen voor een ontspannend effect op ons gestel. Ze zorgen voor positieve energie in huis en voor een warm gevoel. Kortom; daar wordt iedereen gewoon heel blij van!

Verzorging

Innovatie

De Nederlandse glastuinbouw staat wereldwijd bekend om zijn innovatiekracht. Om de concurrentie vanuit andere delen van de wereld een stap voor te zijn is men continue op zoek naar betere efficiëntie van gebruik van grondstoffen en ruimte. Dit uiteraard zonder op de (top)kwaliteit van het Nederlands product te besparen.

De glastuinbouw in Nederland kan dit hoge tempo van innovatie aan door een sterke relatie tussen onderzoek en praktijk. Daarnaast wordt er veel kennis uitgewisseld tussen de ondernemers om samen vooruitgang te boeken. Zelfs de bloemenveilingen zijn hier een voorbeeld van als één van de grootste coöperaties ter wereld.
Hieronder beschrijven wij enkele voorbeelden van deze innovatiekracht.

 

Biologische bestrijding en geïntegreerde bestrijding
Om het gebruik van bestrijdingsmiddelen te minimaliseren en een betere balans te vinden tussen plaagdieren en hun natuurlijke vijanden worden in de kassen natuurlijke vijanden van de plaaginsecten ingezet. Door de intensieve kennisuitwisseling van de kwekers en hun leveranciers zijn kwekers steeds meer in staat om met biologische oplossingen een top kwaliteit product te produceren.

 

Warmtekrachtkoppeling (WKK)
Een warmtekrachtkoppeling is een grote motor, afkomstig uit de scheepvaart. Alleen is deze omgebouwd om op aardgas te draaien. Het rendement van deze motor is hoger dan het gebruik van traditionele gasketels. Deze motoren drijven namelijk een generator aan die elektriciteit opwekt. Deze elektriciteit wordt gebruikt in de eigen kwekerij of terug geleverd aan het openbare elektriciteitsnet. De ‘restwarmte’ die de motor produceert wordt gebruikt om de kassen te verwarmen. De uitlaatgassen kunnen na reiniging zelfs gebruikt worden om de planten te voorzien van CO2. Alles bij elkaar leveren deze motoren een rendement wat wel 20% hoger kan liggen als de traditionele manier van verwarmen (gasketels).

 

Aardwarmte (Geothermie)
Bij Geothermie wordt gebruikt gemaakt van aardwarmte. Met een boortoren wordt een bron geboord naar een diepte van 2-3 km. Op deze diepte kan water worden ‘geoogst’ van meer dan 80 graden. Deze warmte wordt gebruikt om de kassen te verwarmen en vervolgens wordt het afgekoelde water weer terug gebracht in de bodem via een 2e bron. De verwachting is dat deze bronnen voldoende warmte kunnen blijven produceren, zelfs langer dan de levensduur van een kas.

Het boren van de bron is een enorm kostbare investering. Daarnaast is er een groot risico op het ‘mislukken’ van de boring. Door samen te werken met elkaar en met overheden zijn we in Nederland in staat om ervaring op te doen met deze manier van duurzame verwarming van kassen.

 

Waterzuivering
Planten hebben water en voedingsstoffen nodig om te groeien. Op steeds meer kwekerijen wordt gebruikt gemaakt van hergebruik van drainage water. Dit is water wat opgevangen wordt voordat het naar de ondergrond verdwijnt. In dit ‘drainage water’ zitten nog veel voedingsstoffen die bruikbaar zijn voor de planten.
Door dit water opnieuw te gebruiken en te mengen met schoon water worden er minder meststoffen gebruikt.
Het drainage water bevat echter ook de ‘verkeerde stoffen’. De hoogte van deze verkeerde stoffen bepaald hoeveel water hergebruikt kan worden. Door het toepassen van nieuwe technieken ontstaan er mogelijkheden om deze ‘verkeerde stoffen’ uit het water te filteren.

 

Diffuus glas
Bij nieuwbouw kiezen steeds meer kwekers ervoor om hun kassen te bedekken met diffuus glas. Diffuus glas zorgt ervoor dat licht zich veel gelijkmatiger over het gewas verdeelt zonder schaduw of lichtvlekken. Dit leidt tot een gelijkmatiger kasklimaat.
Temperatuur en vochthuishouding kunnen zo nauwkeuriger beheerst worden, waardoor bv. het openen van de luchtramen beperkt kan worden, hetgeen leidt tot een lagere CO2 uitstoot.

 

LED –verlichting in de glastuinbouw
Een nieuwe innovatie in de tuinbouw is het gebruik van LED-belichting. Niet te vergelijken met LED verlichting welke wordt toegepast bij consumentengebruik. In de tuinbouw is sprake van ‘power-LED’s’ die een veel hogere lichtopbrengst hebben. Het grote voordeel van deze ‘power-LED’s heeft alles te maken met duurzaam ondernemen: energiebesparing ten opzichte van hogedruknatriumlampen (oranjekleurig verlichting). Hierdoor kan meer dan de helft aan energie worden bespaard.
Nog een groot voordeel is dat bij gebruikmaking van LED’s de gewassen beter te sturen zijn met behulp van de verschillende kleuren in het licht. Dit ten gunste van een betere groei en een hogere kwaliteit van het product.

error: Content is protected!