Hazeu Orchids

Hazeu Orchids is een kwekerij die al 4 generaties bestuurd wordt de familie Hazeu en is gevestigd in Pijnaker. De eerste generatie begon met het kweken van groente, maar tegenwoordig hebben Chiel en Sjors Hazeu zich volledig gespecialiseerd in het kweken van Phalaenopsis in een 12 cm kweekpot. Productie vindt plaats onder 68.000 m2 glas. Ze onderscheiden zich door te kweken in een hexagonale kweekpot, dat wil zeggen dat de kweekpot 6 hoeken heeft. Deze vorm kweekpot zorgt voor meer efficientie door de hele keten. Zo geeft het een transportvoordeel van 20%, een energiereductie van 20% en 16,4% minder CO2 uitstoot vergeleken met de ‘normale’ kweekpot met een ronde vorm. Deze innovatie heeft Hazeu Orchids al diverse prijzen opgeleverd. Het bedrijf focust zich op het retail-segment  en verkoopt het grootste deel van haar productie onder de naam ‘Caleidos’. De letterlijke vertaling hiervan is “veelhoekig”.  Meer informatie hierover is te vinden op www.hazeuorchids.nl.

Duurzaamheid

Hazeu Orchids is niet van de ene op de andere dag duurzamer gaan kweken. Het is een proces van jaren geweest waarin, mede door vragen van klanten en consumenten, langzaam een bepaalde bewustwording binnen het bedrijf is ontstaan dat het steeds noodzakelijker wordt om goed naar de bedrijfsvoering te kijken en met name op het gebied van duurzaamheid.

 

Water
Al het regenwater wat op het dek van de kas en bedrijfsgebouwen terecht komt wordt opgevangen in een waterbassin. Dit water wordt gebruikt als proceswater om de planten middels een spray-systeem water te geven. Dit gebeurt computer gestuurd. Op deze manier kunnen de planten naar behoefte water krijgen en wat direct voorzien is van de meest optimale hoeveelheid voedingsstoffen, zodat er weinig verspilling is. Het water wat niet door de planten is opgenomen wordt opgevangen in een watersilo. Dit water wordt weer hergebruikt, nadat dit eerst ontsmet is. Er wordt dus geen gebruik gemaakt van leidingwater.

Er komt geen “vies” water in het oppervlakte water terecht. Het waterverbruik in de kwekerij heeft geen invloed op de drinkwatervoorzieningen in de regio.

 

Biodiversiteit

Om de planten te kunnen produceren worden er met name veel biologische gewasbeschermingsmiddelen gebruikt. In gevallen dat het echt niet anders kan worden er wat niet-natuurlijke gewasbeschermingsmiddelen gebruikt. De afgelopen 5 jaar is de inzet van de biologische middelen sterk toegenomen en de inzet van niet-natuurlijke middelen heel sterk afgenomen. Er wordt veel tijd geïnvesteerd in het doen van onderzoeken om ziekten en plagen op een biologische manier om te kunnen bestrijden. Helaas is op dit moment nog niet mogelijk om alles op een biologische manier te doen.

 

Klimaat

De kassen zijn in de huidige vorm uitgerust met de meest moderne technieken met het oog op de toekomst en het milieu. Zo beschikt Hazeu Orchids over energie zuinige schermdoeken, een warmte pomp en meerdere warmte kracht koppelingen (WKK). De WKK maakt het mogelijk dat er zelf stroom opgewekt wordt en warmte en CO2 vrijkomt. Alle energie en CO2 die vrijkomt wordt gebruikt in de kas om de planten zo goed mogelijk te laten groeien.

Er zijn 6000 zonnepanelen op het dak van de schuur geplaatst om extra energie te verkrijgen.

Ook op het gebied van transport wordt er rekening gehouden met het milieu. Er is een elektrische bedrijfsauto en wordt er door de klanten veel handel direct van de kwekerij gehaald of direct naar de depots van de retailers gebracht. Dit om het aantal transportbewegingen te minimaliseren.

Het veranderen van de kweekpot en alle hierboven beschreven gedane investeringen zijn er op gericht om het gebruik van fossiele brandstoffen te reduceren

Hazeu Orchids is in het bezit van de milieu certificaten MPS-A, MPS-GAP en MPS SQ

– MPS-A         ; geeft aan hoe duurzaam de bedrijfsvoering van het bedrijf is.

– MPS-GAP   ; voor bedrijven die aan retailers leveren. Heeft betrekking op traceerbaarheid, milieu, veiligheid en hygiëne. MPS-GAP is de volgende stap na MPS-A op weg naar verduurzaming

– MPS SQ       ; heeft betrekking op de sociale aspecten binnen de bedrijfsvoering

Daarnaast is Hazeu Orchids lid van het Horti Footprint Chain Program. Participanten in het Horti Footprint Chain Program willen klimaatneutraal produceren. Het doel is om voor iedere partij in de tuinbouwsector inzicht te krijgen in zijn aandeel op de CO2-footprint van het eindproduct, om vervolgens zijn uitstoot te reduceren.

In de schema’s hieronder staan grafieken van het verbruik van gewasbescherming, energie en meststoffen van Hazeu Orchids. De zwarte strepen zijn de gestelde normeringen. De grenzen die zijn aangegeven zijn de toegestane wettelijke grenzen voor belasting van het milieu. Zo kunt u goed zien, dat er alles aan gedaan wordt om dit niet te overschrijden.

Gewasbescherming Kg werkzame stof: 
Geeft inzicht in het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Rood staat voor stoffen die erg belastend zijn voor het milieu, oranje staat voor licht belastende stoffen voor het milieu, groen staat voor minimaal belastende voor het milieu (Bron MPS-A)

Energie (GJ): 
Geeft inzicht in het gebruik van de hoeveelheid energie. (Bron MPS-A)

Meststoffen (KG) Stikstof en fosfor gebruik:
Geeft inzicht in het gebruik van Stikstof en Fosfor. (Bron MPS-A)

Mensen

Hazeu Orchids heeft verdeeld over al haar locaties 100 medewerkers in dienst. Hiervan zijn er 15 in vaste dienst en worden er 85 medewerkers ingehuurd via een gecertificeerd uitzendbureau

Veel winkelketens focussen zich niet alleen op het milieu, maar ook steeds vaker op de sociale aspecten in de bedrijfsvoering. Vandaar dat Hazeu Orchids ook op het gebied van omgang met medewerkers de juiste benodigde certificaten (MPS-SQ) behaald heeft.

De richtlijnen van de CAO glastuinbouw worden goed gevolgd. Alle medewerkers hebben een arbeidsovereenkomst waarin zaken als hoeveelheid verlofdagen, salaris, werktijden etc. zijn vastgelegd. De rechten en plichten van vaste medewerkers en uitzendkrachten zijn gelijk, de medewerkers worden volgens de geldende CAO-normen betaald. Er is dus ook inkomenszekerheid waarmee de medewerkers in staat zouden moeten zijn om zich van fatsoenlijke huisvesting te kunnen voorzien.

Binnen het bedrijf hebben mannen en vrouwen gelijke ontwikkelingskansen en de mogelijkheid om zich verder te kunnen ontwikkelen en zo door te groeien naar een andere functie.

Ook wordt er gezorgd voor goede beschermende werkkleding en een veilige werkomgeving. Daarnaast krijgt elke medewerker de vrijheid om zijn/haar eigen geloof uit te kunnen dragen.

In de regio wordt er door Hazeu op regelmatige basis gesponsord en neemt ze jaarlijks deel aan de Tour for Life voor kankeronderzoek.

Gezondheid

Wist u dat bloemen en planten een gezonde uitwerking hebben op de mens?

 • Planten zorgen voor zuivering van de lucht.
  Mensen ademen lucht in, halen zuurstof eruit en ademen kooldioxide uit. Bij planten is het net andersom. Planten halen bij de fotosynthese kooldioxide uit de lucht en zetten dat weer om in zuurstof. De hoeveelheid zuurstof in de lucht wordt door de aanwezigheid van planten groter en dat maakt het ademhalen makkelijker.
  Luchtzuiverende planten kunnen via hun bladeren schadelijke stoffen uit de lucht opnemen. Deze schadelijke stoffen worden vervolgens in de wortels van de plant opgeslagen en afgebroken. Ook kunnen deze planten vieze geurtjes afbreken, waardoor het dus eigenlijk gewoon natuurlijke luchtverfrissers zijn.
  Voor de duidelijkheid; elke (kamer)plant produceert zuurstof, maar niet elke plant zuivert ook de lucht. Luchtzuiverende planten zijn bv. de Spathiphyllum, Calathea, Hedera helix (klimop), Areca palm en de Ficus. Van veel planten is nog niet bekend in welke mate zij een luchtzuiverende werking hebben aangezien zij hierop nog niet zijn getest.
 • Planten zorgen voor een betere concentratie en vermindering van stress
  Planten zorgen voor een ontspannen en betere atmosfeer, ook op het werk. Door de aanwezigheid van planten wordt de werkplek als prettiger ervaren.
  Er blijkt zelfs een relatie te bestaan tussen de aanwezigheid van planten en de productiviteit van medewerk(st)ers.
  De aanwezigheid van planten heeft bovendien een positieve werking op de creativiteit en concentratie van mensen.
 • Planten zorgen voor een minder droge lucht
  Het stofgehalte en de luchtvochtigheid in huis hebben veel met elkaar te maken. Hoe droger de lucht, hoe meer stof er in de lucht zit. Dit kan klachten geven als kriebelhoest, droge huid, hoofdpijn en geïrriteerde ogen. Door planten water te geven, verdampt het uiteindelijk weer via de huidmondjes in de bladeren. Planten kunnen daarmee de luchtvochtigheid verhogen, wat de luchtkwaliteit dus ten goede komt.
 • Planten zorgen voor een aangenaam en warm gevoel
  Onderzoek heeft aangetoond dat planten op diverse (subtiele) manieren goed zijn voor mensen. Ze spelen nl. een essentiële rol bij het creëren van een aangename, natuurlijke en rustige omgeving waarin bewogen, gewerkt en/of ontspannen kan worden.
 • Wist u dat bloemen ook een positieve uitwerking hebben op de mens?
  Bloemen kunnen op een magische manier elke ruimte opfleuren. Ze geven een betekenis voor onze emoties als liefde, vreugde, troost, medeleven en verdriet. Bloemen zorgen voor een ontspannend effect op ons gestel. Ze zorgen voor positieve energie in huis en voor een warm gevoel. Kortom; daar wordt iedereen gewoon heel blij van!

Verzorging

Innovatie

De Nederlandse glastuinbouw staat wereldwijd bekend om zijn innovatiekracht. Om de concurrentie vanuit andere delen van de wereld een stap voor te zijn is men continue op zoek naar betere efficiëntie van gebruik van grondstoffen en ruimte. Dit uiteraard zonder op de (top)kwaliteit van het Nederlands product te besparen.

De glastuinbouw in Nederland kan dit hoge tempo van innovatie aan door een sterke relatie tussen onderzoek en praktijk. Daarnaast wordt er veel kennis uitgewisseld tussen de ondernemers om samen vooruitgang te boeken. Zelfs de bloemenveilingen zijn hier een voorbeeld van als één van de grootste coöperaties ter wereld.
Hieronder beschrijven wij enkele voorbeelden van deze innovatiekracht.

 

Biologische bestrijding en geïntegreerde bestrijding
Om het gebruik van bestrijdingsmiddelen te minimaliseren en een betere balans te vinden tussen plaagdieren en hun natuurlijke vijanden worden in de kassen natuurlijke vijanden van de plaaginsecten ingezet. Door de intensieve kennisuitwisseling van de kwekers en hun leveranciers zijn kwekers steeds meer in staat om met biologische oplossingen een top kwaliteit product te produceren.

 

Warmtekrachtkoppeling (WKK)
Een warmtekrachtkoppeling is een grote motor, afkomstig uit de scheepvaart. Alleen is deze omgebouwd om op aardgas te draaien. Het rendement van deze motor is hoger dan het gebruik van traditionele gasketels. Deze motoren drijven namelijk een generator aan die elektriciteit opwekt. Deze elektriciteit wordt gebruikt in de eigen kwekerij of terug geleverd aan het openbare elektriciteitsnet. De ‘restwarmte’ die de motor produceert wordt gebruikt om de kassen te verwarmen. De uitlaatgassen kunnen na reiniging zelfs gebruikt worden om de planten te voorzien van CO2. Alles bij elkaar leveren deze motoren een rendement wat wel 20% hoger kan liggen als de traditionele manier van verwarmen (gasketels).

 

Aardwarmte (Geothermie)
Bij Geothermie wordt gebruikt gemaakt van aardwarmte. Met een boortoren wordt een bron geboord naar een diepte van 2-3 km. Op deze diepte kan water worden ‘geoogst’ van meer dan 80 graden. Deze warmte wordt gebruikt om de kassen te verwarmen en vervolgens wordt het afgekoelde water weer terug gebracht in de bodem via een 2e bron. De verwachting is dat deze bronnen voldoende warmte kunnen blijven produceren, zelfs langer dan de levensduur van een kas.

Het boren van de bron is een enorm kostbare investering. Daarnaast is er een groot risico op het ‘mislukken’ van de boring. Door samen te werken met elkaar en met overheden zijn we in Nederland in staat om ervaring op te doen met deze manier van duurzame verwarming van kassen.

 

Waterzuivering
Planten hebben water en voedingsstoffen nodig om te groeien. Op steeds meer kwekerijen wordt gebruikt gemaakt van hergebruik van drainage water. Dit is water wat opgevangen wordt voordat het naar de ondergrond verdwijnt. In dit ‘drainage water’ zitten nog veel voedingsstoffen die bruikbaar zijn voor de planten.
Door dit water opnieuw te gebruiken en te mengen met schoon water worden er minder meststoffen gebruikt.
Het drainage water bevat echter ook de ‘verkeerde stoffen’. De hoogte van deze verkeerde stoffen bepaald hoeveel water hergebruikt kan worden. Door het toepassen van nieuwe technieken ontstaan er mogelijkheden om deze ‘verkeerde stoffen’ uit het water te filteren.

 

Diffuus glas
Bij nieuwbouw kiezen steeds meer kwekers ervoor om hun kassen te bedekken met diffuus glas. Diffuus glas zorgt ervoor dat licht zich veel gelijkmatiger over het gewas verdeelt zonder schaduw of lichtvlekken. Dit leidt tot een gelijkmatiger kasklimaat.
Temperatuur en vochthuishouding kunnen zo nauwkeuriger beheerst worden, waardoor bv. het openen van de luchtramen beperkt kan worden, hetgeen leidt tot een lagere CO2 uitstoot.

 

LED –verlichting in de glastuinbouw
Een nieuwe innovatie in de tuinbouw is het gebruik van LED-belichting. Niet te vergelijken met LED verlichting welke wordt toegepast bij consumentengebruik. In de tuinbouw is sprake van ‘power-LED’s’ die een veel hogere lichtopbrengst hebben. Het grote voordeel van deze ‘power-LED’s heeft alles te maken met duurzaam ondernemen: energiebesparing ten opzichte van hogedruknatriumlampen (oranjekleurig verlichting). Hierdoor kan meer dan de helft aan energie worden bespaard.
Nog een groot voordeel is dat bij gebruikmaking van LED’s de gewassen beter te sturen zijn met behulp van de verschillende kleuren in het licht. Dit ten gunste van een betere groei en een hogere kwaliteit van het product.

error: Content is protected!