Inca Orchids B.V.

Inca Orchids is een familiebedrijf gevestigd in Nootdorp. Het bedrijf is in de 70’er jaren gestart in de groenten en in de jaren ’90 overgestapt op de snij-cymbidium. Sinds 2006 is Inca Orchids actief in de exclusieve orchideeën. De collectie bestaat uit ruim 50 soorten orchideeën met bijzondere bloemvormen, kleuren en zelfs geurende typen. Binnen deze collectie zijn er ook diverse orchideeën exclusief verkrijgbaar. Elke orchidee heeft zijn eigen unieke eigenschappen en bloeiwijze. De teelt biedt daarom veel variatie en uitdagingen. Inca Orchids werkt met een groot team toegewijde mensen die dagelijks met veel passie met de orchideeën werken. De kwaliteit wordt mede bepaald door de ogen en oren van de medewerkers.

 

Duurzaamheid

Duurzaamheid is voor Inca Orchids zeer belangrijk: Aandacht voor natuur, mens en milieu staat centraal. Niet alleen certificering, maar juist het bewust zijn bij wat er dagelijks gedaan wordt, en het zetten van stappen daar waar mogelijk is. Zo worden er natuurlijke vijanden (bijvoorbeeld insecten als sluipwespen) gebruikt in de kas die plagen op natuurlijke wijze bestrijden en worden er zonnepanelen ingezet om energie op te wekken. In de kwekerij worden in de teelt herbruikbare trays gebruikt. De teeltpotten zijn van 100% gerecycled plastic. Het groen afval wordt apart verzameld en opgehaald om tot compost gemaakt te worden.

 

Daar waar mogelijk wordt al het afval gescheiden om vervolgens te kunnen worden verwerkt tot nieuw materiaal.

 

Water

Orchideeën groeien van nature in het oerwoud, veelal rond of op bomen in een vochtige omgeving. Deze situatie wordt nagebootst met verneveling in de kas. Daarnaast worden de planten ca. circa één keer per week beregend.

Het water dat aan de planten gegeven wordt en dat over blijft, wordt volledig gerecirculeerd en gezuiverd. Dit water wordt in een aparte silo opgeslagen en weer opnieuw gebruikt. Op deze manier gaan er geen meststoffen verloren en wordt het milieu minimaal belast. Inca Orchids maakt gebruik van een ondergrondse wateropslag. Regenwater wordt hierin opgeslagen diep in de grond tussen zandlagen. De dagvoorraad die nodig is wordt hier dagelijks uit omhoog gepompt. Ook in eventuele droge perioden is er voldoende water beschikbaar zonder dat er gebruik gemaakt hoeft te worden van leiding(drink) water. Voordeel is ook dat bij overmatige regenval de sloten en het riool niet (over)belast worden.

 

Gewasbescherming

Inca Orchids streeft naar volledige biologische bestrijding. Wanneer er schadelijk insecten in de kas gevonden worden dan worden er direct natuurlijke vijanden (insecten uit de natuur) ingezet. Alleen als een plaag zo hardnekkig is dat inzet van natuurlijke vijanden niet helpt dan zal er plaatselijk gebruik gemaakt worden van gewasbeschermingsmiddelen die binnen de milieu certificering vallen. En ook hierbij gaat de voorkeur uit naar GNO’s (gewasbescherming van natuurlijke oorsprong).

 

Grond

De orchideeën worden geteeld in een mengsel van kokosvezel en bark (boomschors). De kokosvezel is letterlijk afkomstig van de schil van een kokosnoot. Dit grondmengsel wordt direct geleverd door professionele leveranciers.

 

Klimaat

Inca Orchids is bewust bezig met haar energie gebruik en maakt gebruik van ruim 300 zonnepanelen die het bedrijf van de noodzakelijke stroom voorzien ten behoeve van belichting en machines. Doordat er steeds duurzamer gewerkt wordt, wordt het stroomgebruik jaarlijks minder. Er wordt ook  groen gas en groene stroom ingekocht. Bij de klimaatbeheersing wordt meerdaagse temperatuur Integratie toegepast, dat wil zeggen als het etmaal vandaag te hoog is wordt dit de andere dag gecompenseerd en visa versa.

Inca Orchids beschikt over eigen transport.

Gewasbescherming Kg werkzame stof: 
Geeft inzicht in het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Rood staat voor stoffen die erg belastend zijn voor het milieu, oranje staat voor licht belastende stoffen voor het milieu, groen staat voor minimaal belastende voor het milieu (Bron MPS-A)

Energie (GJ): 
Geeft inzicht in het gebruik van de hoeveelheid energie. (Bron MPS-A)

Meststoffen (KG) Stikstof en fosfor gebruik:
Geeft inzicht in het gebruik van Stikstof en Fosfor. (Bron MPS-A)

Mensen

Inca Orchids B.V. heeft 27 mensen in vaste dienst en vindt het welzijn van haar mensen zeer belangrijk. Een goede sfeer zorgt ervoor dat alle medewerkers met passie en plezier kunnen werken.

 

Alle medewerkers hebben een arbeidsovereenkomst waarin zaken als hoeveelheid verlofdagen, salaris en werktijden etc. zijn vastgelegd. De richtlijnen van de CAO Glastuinbouw worden goed gevolgd, dus beschermende kleding is aanwezig en overige veiligheidsregels worden goed nageleefd. Elke medewerker krijgt de vrijheid om zijn/haar geloof uit te kunnen dragen.

Er is binnen Inca Orchids 1 medewerker verantwoordelijk voor P&O. Daarnaast is er ook een wettelijke verplichte personeelsvertegenwoordiging.

Medewerkers krijgen de mogelijkheden om zich te ontwikkelen door middel van cursussen of door te groeien in functie.

 

Inca Orchids is een erkend leerbedrijf waar regelmatig studenten stage lopen. Op zaterdag werken er scholieren. Er werken ook medewerkers met een sociale beperking en waar mogelijk worden er werkzaamheden uitbesteed aan leerlingen op het speciaal onderwijs.

Lokaal ondersteund Inca Orchids jaarlijks diverse goede doelen. Ook wordt er deelgenomen aan collectieve initiatieven in de regio zoals Kom in de Kas, Aardwarmte projecten en andere lokale samenwerkingen.

Gezondheid

Wist u dat bloemen en planten een gezonde uitwerking hebben op de mens?

 • Planten zorgen voor zuivering van de lucht.
  Mensen ademen lucht in, halen zuurstof eruit en ademen kooldioxide uit. Bij planten is het net andersom. Planten halen bij de fotosynthese kooldioxide uit de lucht en zetten dat weer om in zuurstof. De hoeveelheid zuurstof in de lucht wordt door de aanwezigheid van planten groter en dat maakt het ademhalen makkelijker.
  Luchtzuiverende planten kunnen via hun bladeren schadelijke stoffen uit de lucht opnemen. Deze schadelijke stoffen worden vervolgens in de wortels van de plant opgeslagen en afgebroken. Ook kunnen deze planten vieze geurtjes afbreken, waardoor het dus eigenlijk gewoon natuurlijke luchtverfrissers zijn.
  Voor de duidelijkheid; elke (kamer)plant produceert zuurstof, maar niet elke plant zuivert ook de lucht. Luchtzuiverende planten zijn bv. de Spathiphyllum, Calathea, Hedera helix (klimop), Areca palm en de Ficus. Van veel planten is nog niet bekend in welke mate zij een luchtzuiverende werking hebben aangezien zij hierop nog niet zijn getest.
 • Planten zorgen voor een betere concentratie en vermindering van stress
  Planten zorgen voor een ontspannen en betere atmosfeer, ook op het werk. Door de aanwezigheid van planten wordt de werkplek als prettiger ervaren.
  Er blijkt zelfs een relatie te bestaan tussen de aanwezigheid van planten en de productiviteit van medewerk(st)ers.
  De aanwezigheid van planten heeft bovendien een positieve werking op de creativiteit en concentratie van mensen.
 • Planten zorgen voor een minder droge lucht
  Het stofgehalte en de luchtvochtigheid in huis hebben veel met elkaar te maken. Hoe droger de lucht, hoe meer stof er in de lucht zit. Dit kan klachten geven als kriebelhoest, droge huid, hoofdpijn en geïrriteerde ogen. Door planten water te geven, verdampt het uiteindelijk weer via de huidmondjes in de bladeren. Planten kunnen daarmee de luchtvochtigheid verhogen, wat de luchtkwaliteit dus ten goede komt.
 • Planten zorgen voor een aangenaam en warm gevoel
  Onderzoek heeft aangetoond dat planten op diverse (subtiele) manieren goed zijn voor mensen. Ze spelen nl. een essentiële rol bij het creëren van een aangename, natuurlijke en rustige omgeving waarin bewogen, gewerkt en/of ontspannen kan worden.
 • Wist u dat bloemen ook een positieve uitwerking hebben op de mens?
  Bloemen kunnen op een magische manier elke ruimte opfleuren. Ze geven een betekenis voor onze emoties als liefde, vreugde, troost, medeleven en verdriet. Bloemen zorgen voor een ontspannend effect op ons gestel. Ze zorgen voor positieve energie in huis en voor een warm gevoel. Kortom; daar wordt iedereen gewoon heel blij van!

Verzorging

Innovatie

De Nederlandse glastuinbouw staat wereldwijd bekend om zijn innovatiekracht. Om de concurrentie vanuit andere delen van de wereld een stap voor te zijn is men continue op zoek naar betere efficiëntie van gebruik van grondstoffen en ruimte. Dit uiteraard zonder op de (top)kwaliteit van het Nederlands product te besparen.

De glastuinbouw in Nederland kan dit hoge tempo van innovatie aan door een sterke relatie tussen onderzoek en praktijk. Daarnaast wordt er veel kennis uitgewisseld tussen de ondernemers om samen vooruitgang te boeken. Zelfs de bloemenveilingen zijn hier een voorbeeld van als één van de grootste coöperaties ter wereld.
Hieronder beschrijven wij enkele voorbeelden van deze innovatiekracht.

 

Biologische bestrijding en geïntegreerde bestrijding
Om het gebruik van bestrijdingsmiddelen te minimaliseren en een betere balans te vinden tussen plaagdieren en hun natuurlijke vijanden worden in de kassen natuurlijke vijanden van de plaaginsecten ingezet. Door de intensieve kennisuitwisseling van de kwekers en hun leveranciers zijn kwekers steeds meer in staat om met biologische oplossingen een top kwaliteit product te produceren.

 

Warmtekrachtkoppeling (WKK)
Een warmtekrachtkoppeling is een grote motor, afkomstig uit de scheepvaart. Alleen is deze omgebouwd om op aardgas te draaien. Het rendement van deze motor is hoger dan het gebruik van traditionele gasketels. Deze motoren drijven namelijk een generator aan die elektriciteit opwekt. Deze elektriciteit wordt gebruikt in de eigen kwekerij of terug geleverd aan het openbare elektriciteitsnet. De ‘restwarmte’ die de motor produceert wordt gebruikt om de kassen te verwarmen. De uitlaatgassen kunnen na reiniging zelfs gebruikt worden om de planten te voorzien van CO2. Alles bij elkaar leveren deze motoren een rendement wat wel 20% hoger kan liggen als de traditionele manier van verwarmen (gasketels).

 

Aardwarmte (Geothermie)
Bij Geothermie wordt gebruikt gemaakt van aardwarmte. Met een boortoren wordt een bron geboord naar een diepte van 2-3 km. Op deze diepte kan water worden ‘geoogst’ van meer dan 80 graden. Deze warmte wordt gebruikt om de kassen te verwarmen en vervolgens wordt het afgekoelde water weer terug gebracht in de bodem via een 2e bron. De verwachting is dat deze bronnen voldoende warmte kunnen blijven produceren, zelfs langer dan de levensduur van een kas.

Het boren van de bron is een enorm kostbare investering. Daarnaast is er een groot risico op het ‘mislukken’ van de boring. Door samen te werken met elkaar en met overheden zijn we in Nederland in staat om ervaring op te doen met deze manier van duurzame verwarming van kassen.

 

Waterzuivering
Planten hebben water en voedingsstoffen nodig om te groeien. Op steeds meer kwekerijen wordt gebruikt gemaakt van hergebruik van drainage water. Dit is water wat opgevangen wordt voordat het naar de ondergrond verdwijnt. In dit ‘drainage water’ zitten nog veel voedingsstoffen die bruikbaar zijn voor de planten.
Door dit water opnieuw te gebruiken en te mengen met schoon water worden er minder meststoffen gebruikt.
Het drainage water bevat echter ook de ‘verkeerde stoffen’. De hoogte van deze verkeerde stoffen bepaald hoeveel water hergebruikt kan worden. Door het toepassen van nieuwe technieken ontstaan er mogelijkheden om deze ‘verkeerde stoffen’ uit het water te filteren.

 

Diffuus glas
Bij nieuwbouw kiezen steeds meer kwekers ervoor om hun kassen te bedekken met diffuus glas. Diffuus glas zorgt ervoor dat licht zich veel gelijkmatiger over het gewas verdeelt zonder schaduw of lichtvlekken. Dit leidt tot een gelijkmatiger kasklimaat.
Temperatuur en vochthuishouding kunnen zo nauwkeuriger beheerst worden, waardoor bv. het openen van de luchtramen beperkt kan worden, hetgeen leidt tot een lagere CO2 uitstoot.

 

LED –verlichting in de glastuinbouw
Een nieuwe innovatie in de tuinbouw is het gebruik van LED-belichting. Niet te vergelijken met LED verlichting welke wordt toegepast bij consumentengebruik. In de tuinbouw is sprake van ‘power-LED’s’ die een veel hogere lichtopbrengst hebben. Het grote voordeel van deze ‘power-LED’s heeft alles te maken met duurzaam ondernemen: energiebesparing ten opzichte van hogedruknatriumlampen (oranjekleurig verlichting). Hierdoor kan meer dan de helft aan energie worden bespaard.
Nog een groot voordeel is dat bij gebruikmaking van LED’s de gewassen beter te sturen zijn met behulp van de verschillende kleuren in het licht. Dit ten gunste van een betere groei en een hogere kwaliteit van het product.

error: Content is protected!