KB Plants B.V.

Het potplantenbedrijf KB Plants B.V. teelt onder 6 hectare glas en is gevestigd in het Westland (de glazen stad), Zuid Holland. Dat ligt tussen de steden Rotterdam, Den Haag en Hoek van Holland. Wim vd Berg is het bedrijf in 1939 gestart en is begonnen met het telen van groente en aardappelen wat in de jaren 70 overging naar snijbloemen en in de jaren 90 naar potplanten.

 

Het bedrijf wordt nu bestuurd door de broers Dave en Jelle van den Berg. Sinds 2010 is er uit kosten en milieuoverwegingen gestart met het duurzamer telen. Het is zeker niet eenvoudig maar ieder jaar worden er op dit gebied stapjes gezet naar het volledig duurzaam telen. Hun mooiste uitdaging blijft een mooi product af te leveren, zodat ú er als consument optimaal van kunt genieten.

Duurzaamheid

Water
Er wordt gebruik gemaakt van 2 waterbronnen:
1 Regenwater wat opgevangen wordt via het glas van onze kassen, dit wordt opgeslagen in een waterbassin van 5 miljoen liter of in de watersilo’s. Er is een totale opslag capaciteit van 8 miljoen liter schoon regenwater. Bij veel extreme regenval helpt dit waterschappen omdat het niet in de sloot beland.
2 Slootwater. Dit water zal dan ook zo schoon mogelijk moeten zijn.

Het water wordt via een water spray systeem over de planten gesprayt, wat de plant niet direct opneemt wordt opgevangen door water dichte vloeren, gezuiverd en vervolgens weer hergebruikt. Water vanuit de bassins vullen het tekort steeds aan.

 

Biodiversiteit
Ongedierte bestrijden gebeurt zoveel mogelijk op een biologische manier, dwz door de inzet van natuurlijke vijanden. Zodat er zo min mogelijk gewasbeschermingsmiddelen noodzakelijk zijn. Voorbeeld, er zijn luchtramen in de kas waardoor bijen, wespen en hommels de kas in kunnen vliegen om het stuifmeel van onze bloemen te kunnen collecteren. En juist deze dieren helpen om minder last te hebben van luizen in de planten.
Daarnaast wordt er ook netjes en schoon gewerkt met gezond uitgangsmateriaal. Het stek voor de Coniferen en Skimmia’s is in eigen beheer en de knollen voor de Zantedeschia/ Calla worden gekocht bij vaste kwekers in Noord Holland

 

Klimaat
Betreffende energie verbruik en uitstoot van gassen mbt luchtvervuiling
Al het afval wordt gescheiden en later weer door degene die het groen afval ophaalt weer verwerkt tot compost wat uiteindelijk zorgt voor de reductie van gas uitstoot.

Door met energie zuinige schermen te werken waardoor de warmte binnen blijft wordt het gebruik van fossiele brandstoffen (aardgas, aardolie etc) gereduceerd. In de winter wordt er koud opgekweekt en als het warmer wordt zorgt de zon voor de warmte in de kas.
Alle planten worden uiteindelijk met een “euro 6”vrachtauto naar de klanten gebracht. Deze generatie vrachtauto’s levert een forse bijdrage aan een schonere lucht.

Gewasbescherming Kg werkzame stof: 
Geeft inzicht in het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Rood staat voor stoffen die erg belastend zijn voor het milieu, oranje staat voor licht belastende stoffen voor het milieu, groen staat voor minimaal belastende voor het milieu (Bron MPS-A)

Energie (GJ): 
Geeft inzicht in het gebruik van de hoeveelheid energie. (Bron MPS-A)

Meststoffen (KG) Stikstof en fosfor gebruik:
Geeft inzicht in het gebruik van Stikstof en Fosfor. (Bron MPS-A)

Mensen

Medewerkers krijgen de mogelijkheid dmv cursussen om zich verder te ontwikkelen en om door te groeien naar een andere functie. Medewerkers zouden zich op kunnen werken tot bedrijfsleider, teammanager.
Mannelijke en vrouwelijke medewerkers worden gelijk behandeld. De Cao regels worden bijzonder goed nageleefd. Dus elke medewerker heeft een arbeidscontract en heeft inkomenszekerheid waardoor ze in staat gesteld worden zich van een fatsoenlijk onderkomen te kunnen voorzien.

 

Ook wordt er gezorgd voor goede beschermende werkkleding en een veilige werkomgeving. Daarnaast krijgt elke medewerker de vrijheid om zijn/haar eigen geloof uit te kunnen dragen en worden campagnes tegen pesten in het onderwijs door ons gesponsord.

Gezondheid

Wist u dat bloemen en planten een gezonde uitwerking hebben op de mens?

 • Planten zorgen voor zuivering van de lucht.
  Mensen ademen lucht in, halen zuurstof eruit en ademen kooldioxide uit. Bij planten is het net andersom. Planten halen bij de fotosynthese kooldioxide uit de lucht en zetten dat weer om in zuurstof. De hoeveelheid zuurstof in de lucht wordt door de aanwezigheid van planten groter en dat maakt het ademhalen makkelijker.
  Luchtzuiverende planten kunnen via hun bladeren schadelijke stoffen uit de lucht opnemen. Deze schadelijke stoffen worden vervolgens in de wortels van de plant opgeslagen en afgebroken. Ook kunnen deze planten vieze geurtjes afbreken, waardoor het dus eigenlijk gewoon natuurlijke luchtverfrissers zijn.
  Voor de duidelijkheid; elke (kamer)plant produceert zuurstof, maar niet elke plant zuivert ook de lucht. Luchtzuiverende planten zijn bv. de Spathiphyllum, Calathea, Hedera helix (klimop), Areca palm en de Ficus. Van veel planten is nog niet bekend in welke mate zij een luchtzuiverende werking hebben aangezien zij hierop nog niet zijn getest.
 • Planten zorgen voor een betere concentratie en vermindering van stress
  Planten zorgen voor een ontspannen en betere atmosfeer, ook op het werk. Door de aanwezigheid van planten wordt de werkplek als prettiger ervaren.
  Er blijkt zelfs een relatie te bestaan tussen de aanwezigheid van planten en de productiviteit van medewerk(st)ers.
  De aanwezigheid van planten heeft bovendien een positieve werking op de creativiteit en concentratie van mensen.
 • Planten zorgen voor een minder droge lucht
  Het stofgehalte en de luchtvochtigheid in huis hebben veel met elkaar te maken. Hoe droger de lucht, hoe meer stof er in de lucht zit. Dit kan klachten geven als kriebelhoest, droge huid, hoofdpijn en geïrriteerde ogen. Door planten water te geven, verdampt het uiteindelijk weer via de huidmondjes in de bladeren. Planten kunnen daarmee de luchtvochtigheid verhogen, wat de luchtkwaliteit dus ten goede komt.
 • Planten zorgen voor een aangenaam en warm gevoel
  Onderzoek heeft aangetoond dat planten op diverse (subtiele) manieren goed zijn voor mensen. Ze spelen nl. een essentiële rol bij het creëren van een aangename, natuurlijke en rustige omgeving waarin bewogen, gewerkt en/of ontspannen kan worden.
 • Wist u dat bloemen ook een positieve uitwerking hebben op de mens?
  Bloemen kunnen op een magische manier elke ruimte opfleuren. Ze geven een betekenis voor onze emoties als liefde, vreugde, troost, medeleven en verdriet. Bloemen zorgen voor een ontspannend effect op ons gestel. Ze zorgen voor positieve energie in huis en voor een warm gevoel. Kortom; daar wordt iedereen gewoon heel blij van!

Verzorging

Innovatie

De Nederlandse glastuinbouw staat wereldwijd bekend om zijn innovatiekracht. Om de concurrentie vanuit andere delen van de wereld een stap voor te zijn is men continue op zoek naar betere efficiëntie van gebruik van grondstoffen en ruimte. Dit uiteraard zonder op de (top)kwaliteit van het Nederlands product te besparen.

De glastuinbouw in Nederland kan dit hoge tempo van innovatie aan door een sterke relatie tussen onderzoek en praktijk. Daarnaast wordt er veel kennis uitgewisseld tussen de ondernemers om samen vooruitgang te boeken. Zelfs de bloemenveilingen zijn hier een voorbeeld van als één van de grootste coöperaties ter wereld.
Hieronder beschrijven wij enkele voorbeelden van deze innovatiekracht.

 

Biologische bestrijding en geïntegreerde bestrijding
Om het gebruik van bestrijdingsmiddelen te minimaliseren en een betere balans te vinden tussen plaagdieren en hun natuurlijke vijanden worden in de kassen natuurlijke vijanden van de plaaginsecten ingezet. Door de intensieve kennisuitwisseling van de kwekers en hun leveranciers zijn kwekers steeds meer in staat om met biologische oplossingen een top kwaliteit product te produceren.

 

Warmtekrachtkoppeling (WKK)
Een warmtekrachtkoppeling is een grote motor, afkomstig uit de scheepvaart. Alleen is deze omgebouwd om op aardgas te draaien. Het rendement van deze motor is hoger dan het gebruik van traditionele gasketels. Deze motoren drijven namelijk een generator aan die elektriciteit opwekt. Deze elektriciteit wordt gebruikt in de eigen kwekerij of terug geleverd aan het openbare elektriciteitsnet. De ‘restwarmte’ die de motor produceert wordt gebruikt om de kassen te verwarmen. De uitlaatgassen kunnen na reiniging zelfs gebruikt worden om de planten te voorzien van CO2. Alles bij elkaar leveren deze motoren een rendement wat wel 20% hoger kan liggen als de traditionele manier van verwarmen (gasketels).

 

Aardwarmte (Geothermie)
Bij Geothermie wordt gebruikt gemaakt van aardwarmte. Met een boortoren wordt een bron geboord naar een diepte van 2-3 km. Op deze diepte kan water worden ‘geoogst’ van meer dan 80 graden. Deze warmte wordt gebruikt om de kassen te verwarmen en vervolgens wordt het afgekoelde water weer terug gebracht in de bodem via een 2e bron. De verwachting is dat deze bronnen voldoende warmte kunnen blijven produceren, zelfs langer dan de levensduur van een kas.

Het boren van de bron is een enorm kostbare investering. Daarnaast is er een groot risico op het ‘mislukken’ van de boring. Door samen te werken met elkaar en met overheden zijn we in Nederland in staat om ervaring op te doen met deze manier van duurzame verwarming van kassen.

 

Waterzuivering
Planten hebben water en voedingsstoffen nodig om te groeien. Op steeds meer kwekerijen wordt gebruikt gemaakt van hergebruik van drainage water. Dit is water wat opgevangen wordt voordat het naar de ondergrond verdwijnt. In dit ‘drainage water’ zitten nog veel voedingsstoffen die bruikbaar zijn voor de planten.
Door dit water opnieuw te gebruiken en te mengen met schoon water worden er minder meststoffen gebruikt.
Het drainage water bevat echter ook de ‘verkeerde stoffen’. De hoogte van deze verkeerde stoffen bepaald hoeveel water hergebruikt kan worden. Door het toepassen van nieuwe technieken ontstaan er mogelijkheden om deze ‘verkeerde stoffen’ uit het water te filteren.

 

Diffuus glas
Bij nieuwbouw kiezen steeds meer kwekers ervoor om hun kassen te bedekken met diffuus glas. Diffuus glas zorgt ervoor dat licht zich veel gelijkmatiger over het gewas verdeelt zonder schaduw of lichtvlekken. Dit leidt tot een gelijkmatiger kasklimaat.
Temperatuur en vochthuishouding kunnen zo nauwkeuriger beheerst worden, waardoor bv. het openen van de luchtramen beperkt kan worden, hetgeen leidt tot een lagere CO2 uitstoot.

 

LED –verlichting in de glastuinbouw
Een nieuwe innovatie in de tuinbouw is het gebruik van LED-belichting. Niet te vergelijken met LED verlichting welke wordt toegepast bij consumentengebruik. In de tuinbouw is sprake van ‘power-LED’s’ die een veel hogere lichtopbrengst hebben. Het grote voordeel van deze ‘power-LED’s heeft alles te maken met duurzaam ondernemen: energiebesparing ten opzichte van hogedruknatriumlampen (oranjekleurig verlichting). Hierdoor kan meer dan de helft aan energie worden bespaard.
Nog een groot voordeel is dat bij gebruikmaking van LED’s de gewassen beter te sturen zijn met behulp van de verschillende kleuren in het licht. Dit ten gunste van een betere groei en een hogere kwaliteit van het product.

error: Content is protected!