Novicactus BV

Novicactus BV is een dynamisch bedrijf in Nederland, gevestigd in Honselersdijk, gemeente Westland. Aan het hoofd van Novicactus staat derde generatie cactuskweker Hein van den Bos. Bij Novicactus worden met grote passie cactussen en (knol) succulenten van hoge kwaliteit gekweekt en wordt altijd gezocht naar nieuwigheden op het gebied van variëteiten, manier van telen, duurzaamheid en toegevoegde waarde.
Het bedrijf heeft een oppervlakte van 20.000 m2 en beschikt over volledig geautomatiseerde zaai-, verspeen- en oppotrobots waardoor het in staat is een zeer gevarieerd assortiment te bieden en snel in te kunnen spelen op alle soorten orders.

 

Novicactus kweekt al vanaf 1956 zo duurzaam mogelijk. Dit doet ze om de natuurlijke hulpbronnen zo min mogelijk te belasten en omdat het uiteindelijk bedrijfseconomisch ook een hogere opbrengst geeft.
De mooiste uitdaging blijft, om op een zo’n duurzaam mogelijke manier, van een minuscuul klein zaadje een mooi en sterk eindproduct te maken.

Duurzaamheid

Duurzaamheid
De cactusteelt is een energiearme teelt, er is weinig water nodig en er worden zéér weinig meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen gebruikt. Er wordt eerst altijd een inschatting gemaakt of mogelijke problemen door preventie, screening en door inzet van biologische middelen opgelost kunnen worden.

 

Water
Er wordt gebruik gemaakt van regenwater wat opgevangen wordt in 7 watersilo’s. Indien echt noodzakelijk zou er gebruik gemaakt kunnen worden van oppervlaktewater.
Cactussen hebben heel weinig water nodig en staan in kweektray’s die dicht zijn aan de onderkant. De planten krijgen handmatig water aangezien er meer dan 200 verschillende soorten planten gekweekt worden en al die planten hun eigen waterbehoefte hebben. Bijkomend voordeel van handmatig water geven is dat er geen water verloren gaat en dus ook niets in het oppervlaktewater terecht komt.
Het waterverbruik van Novicactus heeft dan ook geen enkele invloed op de drinkwatervoorzieningen in de regio.

 

Ziekte en plagen
Novicactus probeert ziekte en plagen binnen de kwekerij te bestrijden door de inzet van biologische middelen, waardoor er zo min mogelijk gebruik gemaakt hoeft te worden van gewasbeschermingsmiddelen.
Er wordt gewerkt met plaklinten om snel insecten te kunnen signaleren en vangen, zodat de bestrijding daarop af gestemd kan worden. Daarnaast wordt er ook gebruik gemaakt van vanglampen en diervriendelijke muizenvallen.

 

Vermeerderen
Om de variëteiten zuiver en van hoge kwaliteit te houden, zodat er niet onnodig zaden uit de natuur geoogst worden, heeft Novicactus eigen moederplanten waar zaden en stekken van gewonnen worden. Slechts 15% van het cactuszaad wordt ingekocht bij leveranciers. Deze leveranciers moeten dan wel gecertificeerd zijn.

 

Potgrond en meststoffen
Cactussen hebben weinig voeding nodig waardoor er dus weinig extra kunstmest hoeft te worden gegeven. De leverancier van de potgrond heeft al kunstmest toegevoegd aan de potgrond. Omdat er weinig water gegeven wordt, spoelen er ook geen meststoffen uit de grond.
Afgewerkte potgrond wordt gecomposteerd. Al de afvalstoffen worden eerst gescheiden en vervolgens afgevoerd. Plastic, papier, karton en bedrijfsafval worden apart verzameld en zoveel mogelijk in één rit opgehaald om de belasting voor het milieu te minimaliseren. Oude tray’s worden verzameld en per volle vrachtauto ingeleverd bij een recyclings bedrijf dat het weer hergebruikt.

 

Klimaat
Voor de verwarming van de kassen wordt gebruik gemaakt van een warmteopslagtank. Hierdoor is er ook gedurende de koude dagen een constante, lage afname van gas. Dit gas is nodig om het water in de warmteopslagtank te kunnen verwarmen zodat energie-slurpende pieken in de afname worden voorkomen.
Momenteel wordt er onderzoek gedaan naar alternatieve manieren om de kas te verwarmen, zoals het gebruik van restwarmte of waterstof.
Om het energie- en gasverbruik te reduceren wordt er gebruik gemaakt van energieschermen en wordt er ook gekeken naar aanpassingen in de teeltmethode. Bijvoorbeeld door later in het jaar te zaaien is er minder gas nodig om de kas te verwarmen.

 

Novicactus maakt gebruik van een transportbedrijf dat duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan. Er wordt gebruik gemaakt van Duel Fuel-brandstof voor de vrachtwagens wat een combinatie van Diesel en LNG bevat. LNG staat voor Liquid Natural Gas (vloeibaar gas) waarmee de CO2 uitstoot fors verminderd kan worden. Verder is het transportbedrijf de mogelijkheden van een biogascentrale aan het onderzoeken waarbij gas wordt gewonnen door vergisting van agrarisch afval. Andere maatregelen van het transportbedrijf om de CO2-uitstoot terug te dringen, zijn de invoering van elektronische begrenzers op al hun vrachtauto’s en een ‘Het Nieuwe Rijden’-training voor alle chauffeurs.

Gewasbescherming Kg werkzame stof: 
Geeft inzicht in het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Rood staat voor stoffen die erg belastend zijn voor het milieu, oranje staat voor licht belastende stoffen voor het milieu, groen staat voor minimaal belastende voor het milieu (Bron MPS-A)

Energie (GJ): 
Geeft inzicht in het gebruik van de hoeveelheid energie. (Bron MPS-A)

Meststoffen (KG) Stikstof en fosfor gebruik:
Geeft inzicht in het gebruik van Stikstof en Fosfor. (Bron MPS-A)

Mensen

Novicactus heeft 2 mensen in vaste dienst en maakt gebruik van uitzendkrachten. Al deze medewerkers worden gelijk behandeld. Er worden geregeld stageopdrachten vanuit het MBO en HBO ingevuld. Gemiddeld zijn er 7 scholieren uit de regio werkzaam bij Novicactus. Zij krijgen alle gelegenheid om flexibel te werken tijdens hun vrije uren, zodat hun studie(die altijd voor gaat) hier niet onder lijdt.
Er is grote betrokkenheid vanuit Novicactus bij de belangrijke gebeurtenissen vanuit hun opleiding en leven, zoals bijvoorbeeld verjaardagen, de examens en andere (sportieve) activiteiten.

 

Er zijn protocollen voor het omgaan met machines, omgaan met middelen en het betreden van ruimtes na het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Er worden regelmatig informatiebijeenkomsten gehouden voor het personeel om uitleg te geven over het gebruik van machines en de omgang met elkaar. Ook is er is altijd iemand aanwezig die een BHV-diploma heeft. Verder wordt er gewerkt volgens de voorwaarden beschreven in de CAO Glastuinbouw. Medewerkers hebben dus een arbeidsovereenkomst waardoor er sprake is van inkomenszekerheid.
Novicactus heeft het certificaat GLOBAL-GRASP behaald. Dit betekent dat er gecontroleerd wordt op de naleving van de sociale regelgeving en wetten.

 

Naast het kweken van cactussen ondersteunt Novicactus buurtverenigingen, verschillende stichtingen, ALS Westland, Harttrimclub Westland, Honsels Harmonie, Jeugdorkest Nederland en hun personeel bij (sportieve) activiteiten.

Gezondheid

Wist u dat bloemen en planten een gezonde uitwerking hebben op de mens?

 • Planten zorgen voor zuivering van de lucht.
  Mensen ademen lucht in, halen zuurstof eruit en ademen kooldioxide uit. Bij planten is het net andersom. Planten halen bij de fotosynthese kooldioxide uit de lucht en zetten dat weer om in zuurstof. De hoeveelheid zuurstof in de lucht wordt door de aanwezigheid van planten groter en dat maakt het ademhalen makkelijker.
  Luchtzuiverende planten kunnen via hun bladeren schadelijke stoffen uit de lucht opnemen. Deze schadelijke stoffen worden vervolgens in de wortels van de plant opgeslagen en afgebroken. Ook kunnen deze planten vieze geurtjes afbreken, waardoor het dus eigenlijk gewoon natuurlijke luchtverfrissers zijn.
  Voor de duidelijkheid; elke (kamer)plant produceert zuurstof, maar niet elke plant zuivert ook de lucht. Luchtzuiverende planten zijn bv. de Spathiphyllum, Calathea, Hedera helix (klimop), Areca palm en de Ficus. Van veel planten is nog niet bekend in welke mate zij een luchtzuiverende werking hebben aangezien zij hierop nog niet zijn getest.
 • Planten zorgen voor een betere concentratie en vermindering van stress
  Planten zorgen voor een ontspannen en betere atmosfeer, ook op het werk. Door de aanwezigheid van planten wordt de werkplek als prettiger ervaren.
  Er blijkt zelfs een relatie te bestaan tussen de aanwezigheid van planten en de productiviteit van medewerk(st)ers.
  De aanwezigheid van planten heeft bovendien een positieve werking op de creativiteit en concentratie van mensen.
 • Planten zorgen voor een minder droge lucht
  Het stofgehalte en de luchtvochtigheid in huis hebben veel met elkaar te maken. Hoe droger de lucht, hoe meer stof er in de lucht zit. Dit kan klachten geven als kriebelhoest, droge huid, hoofdpijn en geïrriteerde ogen. Door planten water te geven, verdampt het uiteindelijk weer via de huidmondjes in de bladeren. Planten kunnen daarmee de luchtvochtigheid verhogen, wat de luchtkwaliteit dus ten goede komt.
 • Planten zorgen voor een aangenaam en warm gevoel
  Onderzoek heeft aangetoond dat planten op diverse (subtiele) manieren goed zijn voor mensen. Ze spelen nl. een essentiële rol bij het creëren van een aangename, natuurlijke en rustige omgeving waarin bewogen, gewerkt en/of ontspannen kan worden.
 • Wist u dat bloemen ook een positieve uitwerking hebben op de mens?
  Bloemen kunnen op een magische manier elke ruimte opfleuren. Ze geven een betekenis voor onze emoties als liefde, vreugde, troost, medeleven en verdriet. Bloemen zorgen voor een ontspannend effect op ons gestel. Ze zorgen voor positieve energie in huis en voor een warm gevoel. Kortom; daar wordt iedereen gewoon heel blij van!

Verzorging

Innovatie

De Nederlandse glastuinbouw staat wereldwijd bekend om zijn innovatiekracht. Om de concurrentie vanuit andere delen van de wereld een stap voor te zijn is men continue op zoek naar betere efficiëntie van gebruik van grondstoffen en ruimte. Dit uiteraard zonder op de (top)kwaliteit van het Nederlands product te besparen.

De glastuinbouw in Nederland kan dit hoge tempo van innovatie aan door een sterke relatie tussen onderzoek en praktijk. Daarnaast wordt er veel kennis uitgewisseld tussen de ondernemers om samen vooruitgang te boeken. Zelfs de bloemenveilingen zijn hier een voorbeeld van als één van de grootste coöperaties ter wereld.
Hieronder beschrijven wij enkele voorbeelden van deze innovatiekracht.

 

Biologische bestrijding en geïntegreerde bestrijding
Om het gebruik van bestrijdingsmiddelen te minimaliseren en een betere balans te vinden tussen plaagdieren en hun natuurlijke vijanden worden in de kassen natuurlijke vijanden van de plaaginsecten ingezet. Door de intensieve kennisuitwisseling van de kwekers en hun leveranciers zijn kwekers steeds meer in staat om met biologische oplossingen een top kwaliteit product te produceren.

 

Warmtekrachtkoppeling (WKK)
Een warmtekrachtkoppeling is een grote motor, afkomstig uit de scheepvaart. Alleen is deze omgebouwd om op aardgas te draaien. Het rendement van deze motor is hoger dan het gebruik van traditionele gasketels. Deze motoren drijven namelijk een generator aan die elektriciteit opwekt. Deze elektriciteit wordt gebruikt in de eigen kwekerij of terug geleverd aan het openbare elektriciteitsnet. De ‘restwarmte’ die de motor produceert wordt gebruikt om de kassen te verwarmen. De uitlaatgassen kunnen na reiniging zelfs gebruikt worden om de planten te voorzien van CO2. Alles bij elkaar leveren deze motoren een rendement wat wel 20% hoger kan liggen als de traditionele manier van verwarmen (gasketels).

 

Aardwarmte (Geothermie)
Bij Geothermie wordt gebruikt gemaakt van aardwarmte. Met een boortoren wordt een bron geboord naar een diepte van 2-3 km. Op deze diepte kan water worden ‘geoogst’ van meer dan 80 graden. Deze warmte wordt gebruikt om de kassen te verwarmen en vervolgens wordt het afgekoelde water weer terug gebracht in de bodem via een 2e bron. De verwachting is dat deze bronnen voldoende warmte kunnen blijven produceren, zelfs langer dan de levensduur van een kas.

Het boren van de bron is een enorm kostbare investering. Daarnaast is er een groot risico op het ‘mislukken’ van de boring. Door samen te werken met elkaar en met overheden zijn we in Nederland in staat om ervaring op te doen met deze manier van duurzame verwarming van kassen.

 

Waterzuivering
Planten hebben water en voedingsstoffen nodig om te groeien. Op steeds meer kwekerijen wordt gebruikt gemaakt van hergebruik van drainage water. Dit is water wat opgevangen wordt voordat het naar de ondergrond verdwijnt. In dit ‘drainage water’ zitten nog veel voedingsstoffen die bruikbaar zijn voor de planten.
Door dit water opnieuw te gebruiken en te mengen met schoon water worden er minder meststoffen gebruikt.
Het drainage water bevat echter ook de ‘verkeerde stoffen’. De hoogte van deze verkeerde stoffen bepaald hoeveel water hergebruikt kan worden. Door het toepassen van nieuwe technieken ontstaan er mogelijkheden om deze ‘verkeerde stoffen’ uit het water te filteren.

 

Diffuus glas
Bij nieuwbouw kiezen steeds meer kwekers ervoor om hun kassen te bedekken met diffuus glas. Diffuus glas zorgt ervoor dat licht zich veel gelijkmatiger over het gewas verdeelt zonder schaduw of lichtvlekken. Dit leidt tot een gelijkmatiger kasklimaat.
Temperatuur en vochthuishouding kunnen zo nauwkeuriger beheerst worden, waardoor bv. het openen van de luchtramen beperkt kan worden, hetgeen leidt tot een lagere CO2 uitstoot.

 

LED –verlichting in de glastuinbouw
Een nieuwe innovatie in de tuinbouw is het gebruik van LED-belichting. Niet te vergelijken met LED verlichting welke wordt toegepast bij consumentengebruik. In de tuinbouw is sprake van ‘power-LED’s’ die een veel hogere lichtopbrengst hebben. Het grote voordeel van deze ‘power-LED’s heeft alles te maken met duurzaam ondernemen: energiebesparing ten opzichte van hogedruknatriumlampen (oranjekleurig verlichting). Hierdoor kan meer dan de helft aan energie worden bespaard.
Nog een groot voordeel is dat bij gebruikmaking van LED’s de gewassen beter te sturen zijn met behulp van de verschillende kleuren in het licht. Dit ten gunste van een betere groei en een hogere kwaliteit van het product.

error: Content is protected!