Adrichem Potplanten

Od 2000 r. firma Adrichem Potplanten mieści się w Monster pod adresem Papelaan 11. W 1991 r. Jan i Sjaan van Adrichem założyli firmę, którą po pewnym czasie przejęli synowie Bas i Tim. Hodowla w Adrichem Potplanten jest prowadzona na obszarze 5 hektarów. Uprawiane są tu różne rodzaje roślin doniczkowych, takie jak cyklamen, pelargonia wielkokwiatowa, papryka, słonecznik ozdobny, fuksja czy poziomka. Wszystkie rośliny są dostarczane w doniczkach o odpowiednio dobranym kolorze.
Coraz większą uwagę w firmie przykłada się do zrównoważonych upraw. Zrównoważona hodowla zdrowych i silnych roślin nie jest rzeczą łatwą. I w tym właśnie tkwi wyzwanie.
Adrichem Potplanten posiada certyfikaty środowiskowe MPS-A, MPS-GAP oraz MPS SQ.

ekorozwój

Woda
Stosowane są dwa źródła wody:
1. Woda deszczowa jest zbierana na szklanych dachach szklarni. Następnie woda ta jest przechowywana w silosie. W przypadku gwałtownych opadów pomaga to ograniczać wodę, która inaczej trafiałaby do rowów.
2 Woda z rowów. Ponieważ woda musi być jak najczystsza, woda z rowów jest filtrowana przed kontaktem z roślinami.
Betonowe podłoża upraw są połączone w zamknięty obieg, umożliwiając recyrkulację wody i nawozu. Obieg ten sprzężony jest z systemem zalewowym. Pozwala to na 100% recyrkulację wody. Tym samym woda nie ucieka do gleby. Czas pozostawania wody na podłożach w systemie zalewowym jest optymalnie dostosowywany, zależnie od potrzeb (i pór roku), roślin i rozmiarów doniczek.
Zużycie wody w Adrichem Potplanten nie ma wpływu na dostępność wody pitnej w regionie.

Ciepło
Spółdzielnia ciepłownicza Polanen została założona w 2018 r. Adrichem Potplanten jest członkiem spółdzielni w celu promowania upraw bezgazowych. W nadchodzących latach zostanie zainstalowana sieć ciepłownicza, z której także będzie korzystać Adrichem Potplanten.

Ochrona przyrody
Aby chronić przyrodę, trawa i chwasty rosnące wzdłuż rowu są przycinane i spryskiwane nieszkodliwymi środkami. Podczas przycinania krawędzi rowów oszczędzane są miejsca lęgowe ptaków. Do rowów nie są odprowadzane żadne nienaturalne lub szkodliwe substancje.
Odpady, takie jak plastik i papier, są zbierane osobno i jak najszybciej utylizowane. W skrócie wszystko jest tak naturalne, jak to tylko możliwe, by nie stanowić obciążenia dla środowiska.
Bioróżnorodność
W szkółce stosowana jest odpowiednia kontrola klimatu w celu zwalczania szkodników. W razie wykrycia choroby lub szkodnika natychmiast stosowane są pestycydy organiczne (naturalni wrogowie). W ten sposób można do minimum ograniczyć stosowanie produktów ochrony roślin. Uprawa papryki już w ogóle nie wymaga stosowania produktów ochrony roślin.
Ponadto pracujemy ze zdrowymi materiałami wyjściowymi.

Adrichem Potplanten posiada najważniejsze certyfikaty wydawane przez międzynarodową organizację certyfikacji MPS, wskazujące, że produkty są hodowane w sposób odpowiedzialny oraz z poszanowaniem ludzi i środowiska.
Adrichem Potplanten posiada certyfikaty środowiskowe MPS-A, MPS-GAP oraz MPS SQ.
– MPS-A – wskazuje poziom zrównoważonego rozwoju w działalności przedsiębiorstwa.
– MPS-GAP – dla przedsiębiorstw, które zapewniają dostawy do detalistów; dotyczy identyfikowalności, środowiska, bezpieczeństwa i higieny. MPS-GAP to kolejny krok po MPS-A na drodze ku zrównoważonemu rozwojowi.
– MPS SQ – odnosi się do aspektów społecznych prowadzenia działalności.

Środki ochrony roślin (Kg) ze szczególnym uwzględnieniem komponentu aktywnie zwalczającego organizmy szkodliwe:
Określa poziom użycia w procesach hodowlanych środków ochrony roślin. Kolor czerwony przypisany jest do komponentów bardzo obciążających środowisko naturalne. Kolor pomarańczowy, do składników wpływających na przyrodę w sposób umiarkowany, a zielony, do składników obciążających środowisko naturalne w stopniu minimalnym (źródło MPS-A).

Energia(GJ):
Określa poziom zużywanej energii. (źródło MPS-A)

Nawozy (Kg). Użycie azotu i fosforu:
Określa poziom używanego azotu i fosforu. (źródło MPS-A)

ludzie

Adrichem Potplanten zatrudnia 7 osób, z których 6 to pracownicy zatrudnieni na stałe. Wszyscy pracownicy są wynagradzani zgodnie z porozumieniem zawartym w ramach układu zbiorowego pracy dla ogrodnictwa szklarniowego. Pracownicy z agencji pracy tymczasowej są także wynagradzani za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej zgodnie z porozumieniami zawartymi w ramach układu zbiorowego pracy. Wynagrodzenia są weryfikowane co roku.
Aby wykazać, że rośliny są hodowane w dobrych warunkach pracy, odpowiednio akredytowana firma wystawia certyfikaty w tym zakresie. W firmie obowiązuje między innymi protokół higieny oraz plan opisujący wszystkie ryzyka zawodowe, o których regularnie przypomina się pracownikom.
Kobiety i mężczyźni traktowani są tak samo i mają takie same możliwości w firmie. Firma zwraca szczególną uwagę na „postawę i zachowanie” pracowników. W razie jakichkolwiek problemów pracownicy mają możliwość kontaktu z doradcą.
Oprócz uprawy roślin firma zajmuje się także sponsorowaniem. Dzięki temu młodzież z lokalnej drużyny piłki nożnej jest odpowiednio ubrana, a kościół jest stale przystrojony w piękne kwiaty i rośliny. Także osoby starsze otaczane są opieką i mogą częściej korzystać z wycieczek dzięki Stichting Zonnebloem. Zespół Stichting Team Westland, który zajmuje się lokalnymi projektami zwalczania nowotworów, otrzymuje wsparcie finansowe oraz pomoc wolontariuszy.

zdrowie

Czy wiedzą Państwo, że rośliny ozdobne mają pozytywny wpływ na zdrowie człowieka?

 

Rośliny ozdobne oczyszczają powietrze.
Człowiek, wciągając w płuca powietrze, zaopatruje komórki organizmu w tlen, po czym wydycha dwutlenek węgla. U roślin wygląda to inaczej; pobierają one z powietrza potrzebny im do fotosyntezy dwutlenek węgla, a oddają wyprodukowany w jej trakcie tlen. Obecność roślin przyczynia się więc do zwiększenia ilości tlenu w powietrzu, co prowadzi to oczywistego wniosku, że im więcej drzew, krzewów i kwiatów wokół nas, tym większa łatwość oddychania.
Prowadzone od wielu lat doświadczenia dowiodły, że rośliny są zdolne do rozkładania szkodliwych substancji znajdujących się w otoczeniu. A jest ich w pomieszczeniach zamkniętych coraz więcej, gdyż powszechnym stało się użycie tworzyw sztucznych, tapet, syntetycznych tkanin, klejów oraz lakierów. Wspomniane substancje mogą powodować zmęczenie, bóle głowy, łzawienie oczu, podrażnienie błon śluzowych nosa i gardła, trudności z oddychaniem, alergię, astmę, a nawet zaburzenia systemu nerwowego. Odpowiednio dobrane rośliny mogą skutecznie ograniczyć ich niezdrowe oddziaływanie. Warto w tym momencie zaznaczyć, że choć wszystkie rośliny produkują tlen, to nie wszystkie mają właściwości oczyszczające. Najlepiej wypadają na tym polu skrzydłokwiat, kalatea, bluszcz pospolity, palma areka i fikus.
Na koniec, kwiaty doniczkowe zwalczają bakterie, wirusy i zarodniki grzybów. Dzieje się tak dzięki wydzielanym przez nie fitoncydom, lotnym substancjom, zwanym również roślinnymi antybiotykami.

 

Kwiaty i krzewy doniczkowe poprawiają koncentrację i pomagają obniżyć stres.
Rośliny ozdobne mają niebagatelny wpływ na ludzkie samopoczucie. Wielu naukowcow uważa, że zielony kolor nie tylko poprawia pracę płuc i krążenie krwi, ale także pogłębia oddech oraz uspokaja nerwy i koi oczy. Dzięki roślinom pomieszczenia biurowe stają się bardziej przytulne, co pozytywnie wpływa na ludzką koncentrację i kreatywność, znacznie podnosząc wydajność pracy.

 

Rośliny ozdobne nawilżają powietrze
Niezwykle ważną zależnością pomiędzy roślinami doniczkowymi a zdrowiem człowieka jest to, że zwiększają one wilgotność powietrza. Jak wiadomo, powietrze wilgotne zawiera więcej korzystnych jonów ujemnych niż powietrze suche. Obliczono, że do przyrostu 1 grama masy zielonej rośliny potrzebują średnio od 200 do 2000 gramów wody, która, po oddaniu energii, wyparowuje przez liście. Wśród kwiatów doniczkowych do najlepszych „nawilżaczy” należą szeflera i paproć.

 

Rośliny ozdobne poprawiają samopoczucie człowieka.
Rośliny ozdobne nie tylko cieszą oko. Mają one również fundamentalny wpływ na nasze zdrowie: odpowiadają za jakość powietrza, jakim oddychamy oraz nadają otaczającym nas wnętrzom przyjazny, spokojny i bezpieczny charakter, co przyczynia się do obniżenia poziomu nękającego nas stresu, a w konsekwencji, łatwiejszej i pełniejszej regeneracji organizmu.
Kwiaty doniczkowe to także aromaterapia. Zapach najszybciej wpływa na zmianę samopoczucia, ponieważ impulsy zapachowe są łatwo przenoszone do mózgu. Pachną głównie kwiaty, ale substancje odpowiedzalne za aromat znajdują się we wszystkich częściach rośliny; w liściach, w pędach, w korzeniach, a także w nasionach i owocach.

 

Pozytywne oddziaływanie kwiatów.
Wszyscy cenią kwiaty za ich walory estetyczne, niewielu jednak pamięta, że opócz zadań upiększających, z których wywiązują się w sposób przywodzący na myśl magię, pełnią one jeszcze rolę posłańca, wyrażającego ludzkie emocje: obwieszczają światu, że jesteśmy dumni, szczęśliwi, zakochani, pełni nadziei albo smutku i rozpaczy. Napełniają one otoczenie pozytywną energią, sprawiają, że stajemy się bardziej wrażliwi, przyjaźni i otwarci na świat oraz innych ludzi.

opieka

innowacje

Sektor ogrodnictwa szklarniowego w Holandii słynie ze swojej innowacyjności: konkurencja z innych zakątków świata zmusza hodowców w Niderlandach do ciągłego rozwoju, do nieustannych poszukiwań nowych, bardziej efektywnych i bardziej przyjaznych środowisku naturalnemu rozwiązań, co – przy konieczności zachowania najwyższych standardów jakości produktu i dostosowania się do cenowych wymogów rynku – jest nie lada wyzwaniem. Jak się jednak okazuje, wyzwaniem realnym. Osiągane przez sektor ogrodnictwa szklarniowego w Holandii wyniki sprzedaży są możliwe tylko dzięki wysokiej konkurencyjności, opartej w głównej mierze na wspomnianej innowacyjności. Stanowi ona wynik relacji pomiędzy badaniami a codzienną praktyką oraz zakrojoną na szeroką skalę współpracą pomiędzy hodowcami w Niderlandach, którzy chętnie wymieniają się wiedzą i doświadczeniem. Doskonałym przykładem postępu są holenderskie giełdy kwiatowe, który aspirują do miana największych światowych korporacji. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów stosowanych w Holandii nowoczesnych rozwiązań:

 

Biologiczne środki ochrony roślin i integrowana ochrona roślin
W celu ograniczenia użycia insektycydów oraz innych chemicznych środków ochrony roślin podejmuje się coraz to nowe próby eliminacji zagrożeń upraw na drodze biologicznej, poprzez ułatwienie dostępu do nich organizmom pożytecznym, a więc takim, które w naturze występują przeciwko szkodnikom i pasożytom. Wymiana informacji pomiędzy szkółkami ogrodniczymi oraz przedsiębiorstwami z całego kraju przyczynia się do upowszechniania wiedzy, której zastosowanie przynosi z roku na rok coraz lepsze efekty.

 

Skojarzona gospodarka energetyczna (kogeneracja)
Skojarzona gospodarka energetyczna jest to proces technologiczny polegający na jednoczesnym wytwarzaniu energii elektrycznej i użytkowego ciepła. Ze względu na mniejsze zużycie paliwa (w Holandii jest to gaz ziemny), zastosowanie kogeneracji daje duże oszczędności ekonomiczne i jest korzystne pod względem ekologicznym. Przedsiębiorcy holenderscy, stosujący to rozwiązanie, wykorzystują pozyskaną w ten sposób energię elektryczną do zaspokojenia potrzeb hodowlano-produkcyjnych (nadmiar odsprzedawany jest z zyskiem do sieci). Wygenerowane w wyniku prowadzenia skojarzonej gospodarki energetycznej ciepło zwykle spożytkowuje się do ogrzania szklarni, a powstałe w wyniku użytkowania gazu ziemnego spaliny, po oczyszczeniu ze szkodliwych związków (między innymi dwutlenku siarki), wykorzystywane są do zaopatrzenia roślin w niezbędny do fotosyntezy dwutlenek węgla.

 

Energia geotermiczna
Geotermia jest to energia cieplna skał, wody i gruntu pod powierzchnią Ziemi, zaliczana do odnawialnych źródeł energii. W Holandii, głównym sposobem pozyskiwania energii geotermalnej wykorzystywanej do ogrzewania szklarni jest tworzenie odwiertów do zbiorników gorących wód geotermalnych, których temperatura na głębokości dwóch, trzech kilometrów może przekraczać osiemdziesiąt stopni Celsjusza. W pewnej odległości od otworu czerpalnego wykonuje się drugi otwór, którym wodę geotermalną, po odebraniu od niej ciepła, wtłacza się z powrotem do złoża. Jest to niezwykle kosztowna inwestycja, możliwa do zrealizowania tylko dzięki szeroko zakrojonej współpracy sąsiedzkiej i pomocy holenderskiego rządu.

 

Uzdatnianie wody
Rośliny potrzebują wody i nawozów. Holenderscy hodowcy coraz częściej wybierają systemy recyrkulacyjne i instalacje hydrotechniczne, które umożliwiają przechwytywanie wody niezaabsorbowanej w procesie nawadniania przez uprawę. Zostaje ona zmagazynowana w specjalnych rezerwuarach i po jakimś czasie, wykorzystana ponownie. To bardzo praktyczne rozwiązanie, które oprócz oczywistej oszczędności wody, pozwala także na znaczne ograniczenie dozowania nawozów (woda pochodząca z odzysku zawiera zwykle duże ilości odżywek).
Rzecz jasna, woda przechwycona w szklarni może również zawierać nieczystości oraz szkodliwe organizmy (patogeny). Dzięki zastosowaniu nowoczesnych urządzeń filtrujących udaje się dziś uzyskać wysokiej jakości przesącz, który w zupełności zaspakaja specyficzne wymagania hodowli.

 

Szkło dyfuzyjne
Przedsiębiorcy holenderscy, wznoszący od podstaw swoje szklarnie, coraz częściej decydują się na zastąpienie zwykłego szkła tzw. szkłem dyfuzyjnym. Szkło dyfuzyjne powstaje na bazie szkła pryzmatycznego, które poddawane jest hartowaniu. Wyróżnia je niska zawartość żelaza, co sprawia, że promienie słoneczne, docierające do wnętrza szklarni doświetlają nawet dolne partie roślin, a przy tym nie oddziaływują zbyt intensywnie na ich wierzchołki. Prowadzi to do ujednolicenia klimatu w szklarni, co minimalizuje konieczność częstego otwierania okien, a w konsekwencji, ogranicza emisję dwutlenku węgla.

 

Lampy LED w szklarni
Holenderski sektor ogrodnictwa szklarniowego coraz powszechniej sięga po lampy LED (o wiele silniejsze niż te, które znalazły zastosowanie w mieszkaniach i w biurach). Otrzymane dzięki nim światło jak żadne inne nadaje się do uprawy roślin pod osłonami. Oprócz zagwarantowania optymalnego promieniowania, lampy LED umożliwiają dowolną modyfikację składowych barw światła, dzięki czemu absorbcja promieniowania przez rośliny kształtuje się na poziomie 85-90 procent. W odróżnieniu od tradycyjnego oświetlenia HPS (wysokoprężne lampy sodowe), lampy LED zapewniają dużą oszczędność energii; szacuje się, że dzięki nim można zaoszczędzić więcej niż połowę energii zużywanej przez zwykłe lampy.

error: Content is protected!