Raadschelders Varens

Raadschelders Varens is gevestigd in midden Nederland en is gespecialiseerd in het kweken van verschillende soorten tropische en winterharde varens in verschillende potmaten. De productie is verdeeld over 2 locaties, de hoofdvestiging in De Kwakel en de tweede vestiging in Zevenhoven. De totale oppervlakte van de twee bedrijven beslaat 55.000m2. De planten worden verkocht aan de professionele handel zoals exporteurs, Cash & Carry’s en tuincentra in binnen en buitenland. Snel en klantgericht leveren is mogelijk, doordat de kwekerij dicht bij veiling Aalsmeer gevestigd is.

Raadschelders Varens streeft ernaar om producten van topkwaliteit te kweken op een dusdanige manier dat het milieu zo min mogelijk belast wordt. Doordat er jarenlange ervaring binnen het bedrijf aanwezig is kan er zeer energie zuinig geteeld worden.

Om een totaal pakket aan de klant en consument te kunnen leveren is het assortiment de laatste jaren sterk uitgebreid. Voordat er nieuwe producten worden opgenomen, worden eerst diverse proeven en testen gedaan om groeiwijze, watergift en gewenste klimaat te kunnen bepalen. Een greep uit het assortiment; diverse Nephrolepis soorten, Platycerium, Phlebodium, Humata, Blechnum, Dryopteris, Doryopteris, Didymochlaena

Duurzaamheid

Water
De planten krijgen regenwater dat wordt opgevangen in waterbassins. Er is een gesloten teeltsysteem waarbij gebruik wordt gemaakt van eb en vloed rolcontainers. Al het water wat niet direct opgenomen wordt door de planten wordt weer opgevangen en kan weer hergebruikt worden. Bij calamiteiten wordt gebruik gemaakt van grondwater wat met behulp van omgekeerde osmose wordt schoongemaakt. Lokale waterschappen zijn hiervan op de hoogte.

Slootkanten worden gemaaid en niet doodgespoten. Alleen in hele uitzonderlijke situaties wordt hiervan afgeweken. Bij het maaien van slootkanten worden broedplaatsen van bijvoorbeeld vogels ontzien. Daar waar slootkanten inzakken, worden deze zoveel mogelijk hersteld. Sloten worden regelmatig onderhouden in overleg met het natuur- en waterbeleid van de dienst lokale waterschap.

 

Biodiversiteit
Er is binnen Raadschelders Varens een gewasbeschermingsplan opgesteld om ziekten en plagen te voorkomen. Er zijn mensen die scouten, onkruid wieden, zoveel mogelijk alles schoonhouden en tocht proberen te voorkomen. Wanneer dit niet voldoende blijkt te zijn dan zal bestrijding op een zoveel mogelijk biologische manier gebeuren.

Een deel van het uitgangsmateriaal wordt gemaakt uit weefselkweek en wordt steriel afgeleverd. Binnen dit voortraject is geen bestrijding toegepast.

 

Klimaat
Betreffende energie verbruik en uitstoot van gassen mbt luchtvervuiling. Al het afval wordt apart van elkaar gescheiden en weer gerecycled. Ook de pallets van de verschillende leveranciers worden weer opgehaald en kunnen weer hergebruikt worden.

Door de aanwezige warmte-opslagtanks kan er elektra terug geleverd worden aan het net. De kassen zijn voorzien van energiebesparende panelen met twee scherminstallaties per afdeling.

 

De kwaliteit van de lucht is van groot belang voor de gezondheid, de fitheid en het welbevinden van mensen. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat planten in staat zijn om deze stoffen uit de lucht op te nemen en daardoor de lucht te reinigen. Elke plant produceert in bepaalde mate zuurstof, maar niet veel planten hebben dezelfde luchtzuiverende werking als de planten van Raadschelders Varens. Raadschelder Varens is om deze reden ook onderdeel van de kwekersvereniging AIR SO PURE.

Raadschelder Varens is ook in het bezit van alle mogelijk te behalen certificaten op het gebied van duurzaamheid. Deze certificaten zijn afgegeven door een geaccrediteerd en erkend certificeringsbedrijf binnen de bloemen en planten sector

Gewasbescherming Kg werkzame stof:
Geeft inzicht in het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Rood staat voor stoffen die erg belastend zijn voor het milieu, oranje staat voor licht belastende stoffen voor het milieu, groen staat voor minimaal belastende voor het milieu (Bron MPS-A)

Energie (GJ):
Geeft inzicht in het gebruik van de hoeveelheid energie. (Bron MPS-A)

Meststoffen (KG) Stikstof en Fosfor verbruik:
Geeft inzicht in het gebruik van Stikstof en Fosfor. (Bron MPS-A)

Mensen

Personeel krijgt binnen Raadschelders Varens de mogelijkheid om te ontwikkelen of door te groeien naar andere functies. Dit zou bijvoorbeeld door middel van een cursus kunnen. Tijdens de jaarlijkse functioneringsgesprekken worden diverse punten besproken zoals doorgroeien, veiligheid en gezondheid.

Raadschelders Varens heeft ook een certificaat behaald wat aangeeft hoe het bedrijf omgaat met veiligheid, gezondheid en arbeidsomstandigheden waarin haar werknemers zich bevinden. Het zogenaamde Social Qualified certificaat

Gezondheid

Wist u dat bloemen en planten een gezonde uitwerking hebben op de mens?

 • Planten zorgen voor zuivering van de lucht.
  Mensen ademen lucht in, halen zuurstof eruit en ademen kooldioxide uit. Bij planten is het net andersom. Planten halen bij de fotosynthese kooldioxide uit de lucht en zetten dat weer om in zuurstof. De hoeveelheid zuurstof in de lucht wordt door de aanwezigheid van planten groter en dat maakt het ademhalen makkelijker.
  Luchtzuiverende planten kunnen via hun bladeren schadelijke stoffen uit de lucht opnemen. Deze schadelijke stoffen worden vervolgens in de wortels van de plant opgeslagen en afgebroken. Ook kunnen deze planten vieze geurtjes afbreken, waardoor het dus eigenlijk gewoon natuurlijke luchtverfrissers zijn.
  Voor de duidelijkheid; elke (kamer)plant produceert zuurstof, maar niet elke plant zuivert ook de lucht. Luchtzuiverende planten zijn bv. de Spathiphyllum, Calathea, Hedera helix (klimop), Areca palm en de Ficus. Van veel planten is nog niet bekend in welke mate zij een luchtzuiverende werking hebben aangezien zij hierop nog niet zijn getest.
 • Planten zorgen voor een betere concentratie en vermindering van stress
  Planten zorgen voor een ontspannen en betere atmosfeer, ook op het werk. Door de aanwezigheid van planten wordt de werkplek als prettiger ervaren.
  Er blijkt zelfs een relatie te bestaan tussen de aanwezigheid van planten en de productiviteit van medewerk(st)ers.
  De aanwezigheid van planten heeft bovendien een positieve werking op de creativiteit en concentratie van mensen.
 • Planten zorgen voor een minder droge lucht
  Het stofgehalte en de luchtvochtigheid in huis hebben veel met elkaar te maken. Hoe droger de lucht, hoe meer stof er in de lucht zit. Dit kan klachten geven als kriebelhoest, droge huid, hoofdpijn en geïrriteerde ogen. Door planten water te geven, verdampt het uiteindelijk weer via de huidmondjes in de bladeren. Planten kunnen daarmee de luchtvochtigheid verhogen, wat de luchtkwaliteit dus ten goede komt.
 • Planten zorgen voor een aangenaam en warm gevoel
  Onderzoek heeft aangetoond dat planten op diverse (subtiele) manieren goed zijn voor mensen. Ze spelen nl. een essentiële rol bij het creëren van een aangename, natuurlijke en rustige omgeving waarin bewogen, gewerkt en/of ontspannen kan worden.
 • Wist u dat bloemen ook een positieve uitwerking hebben op de mens?
  Bloemen kunnen op een magische manier elke ruimte opfleuren. Ze geven een betekenis voor onze emoties als liefde, vreugde, troost, medeleven en verdriet. Bloemen zorgen voor een ontspannend effect op ons gestel. Ze zorgen voor positieve energie in huis en voor een warm gevoel. Kortom; daar wordt iedereen gewoon heel blij van!

Verzorging

Innovatie

De Nederlandse glastuinbouw staat wereldwijd bekend om zijn innovatiekracht. Om de concurrentie vanuit andere delen van de wereld een stap voor te zijn is men continue op zoek naar betere efficiëntie van gebruik van grondstoffen en ruimte. Dit uiteraard zonder op de (top)kwaliteit van het Nederlands product te besparen.

De glastuinbouw in Nederland kan dit hoge tempo van innovatie aan door een sterke relatie tussen onderzoek en praktijk. Daarnaast wordt er veel kennis uitgewisseld tussen de ondernemers om samen vooruitgang te boeken. Zelfs de bloemenveilingen zijn hier een voorbeeld van als één van de grootste coöperaties ter wereld.
Hieronder beschrijven wij enkele voorbeelden van deze innovatiekracht.

 

Biologische bestrijding en geïntegreerde bestrijding
Om het gebruik van bestrijdingsmiddelen te minimaliseren en een betere balans te vinden tussen plaagdieren en hun natuurlijke vijanden worden in de kassen natuurlijke vijanden van de plaaginsecten ingezet. Door de intensieve kennisuitwisseling van de kwekers en hun leveranciers zijn kwekers steeds meer in staat om met biologische oplossingen een top kwaliteit product te produceren.

 

Warmtekrachtkoppeling (WKK)
Een warmtekrachtkoppeling is een grote motor, afkomstig uit de scheepvaart. Alleen is deze omgebouwd om op aardgas te draaien. Het rendement van deze motor is hoger dan het gebruik van traditionele gasketels. Deze motoren drijven namelijk een generator aan die elektriciteit opwekt. Deze elektriciteit wordt gebruikt in de eigen kwekerij of terug geleverd aan het openbare elektriciteitsnet. De ‘restwarmte’ die de motor produceert wordt gebruikt om de kassen te verwarmen. De uitlaatgassen kunnen na reiniging zelfs gebruikt worden om de planten te voorzien van CO2. Alles bij elkaar leveren deze motoren een rendement wat wel 20% hoger kan liggen als de traditionele manier van verwarmen (gasketels).

 

Aardwarmte (Geothermie)
Bij Geothermie wordt gebruikt gemaakt van aardwarmte. Met een boortoren wordt een bron geboord naar een diepte van 2-3 km. Op deze diepte kan water worden ‘geoogst’ van meer dan 80 graden. Deze warmte wordt gebruikt om de kassen te verwarmen en vervolgens wordt het afgekoelde water weer terug gebracht in de bodem via een 2e bron. De verwachting is dat deze bronnen voldoende warmte kunnen blijven produceren, zelfs langer dan de levensduur van een kas.

Het boren van de bron is een enorm kostbare investering. Daarnaast is er een groot risico op het ‘mislukken’ van de boring. Door samen te werken met elkaar en met overheden zijn we in Nederland in staat om ervaring op te doen met deze manier van duurzame verwarming van kassen.

 

Waterzuivering
Planten hebben water en voedingsstoffen nodig om te groeien. Op steeds meer kwekerijen wordt gebruikt gemaakt van hergebruik van drainage water. Dit is water wat opgevangen wordt voordat het naar de ondergrond verdwijnt. In dit ‘drainage water’ zitten nog veel voedingsstoffen die bruikbaar zijn voor de planten.
Door dit water opnieuw te gebruiken en te mengen met schoon water worden er minder meststoffen gebruikt.
Het drainage water bevat echter ook de ‘verkeerde stoffen’. De hoogte van deze verkeerde stoffen bepaald hoeveel water hergebruikt kan worden. Door het toepassen van nieuwe technieken ontstaan er mogelijkheden om deze ‘verkeerde stoffen’ uit het water te filteren.

 

Diffuus glas
Bij nieuwbouw kiezen steeds meer kwekers ervoor om hun kassen te bedekken met diffuus glas. Diffuus glas zorgt ervoor dat licht zich veel gelijkmatiger over het gewas verdeelt zonder schaduw of lichtvlekken. Dit leidt tot een gelijkmatiger kasklimaat.
Temperatuur en vochthuishouding kunnen zo nauwkeuriger beheerst worden, waardoor bv. het openen van de luchtramen beperkt kan worden, hetgeen leidt tot een lagere CO2 uitstoot.

 

LED –verlichting in de glastuinbouw
Een nieuwe innovatie in de tuinbouw is het gebruik van LED-belichting. Niet te vergelijken met LED verlichting welke wordt toegepast bij consumentengebruik. In de tuinbouw is sprake van ‘power-LED’s’ die een veel hogere lichtopbrengst hebben. Het grote voordeel van deze ‘power-LED’s heeft alles te maken met duurzaam ondernemen: energiebesparing ten opzichte van hogedruknatriumlampen (oranjekleurig verlichting). Hierdoor kan meer dan de helft aan energie worden bespaard.
Nog een groot voordeel is dat bij gebruikmaking van LED’s de gewassen beter te sturen zijn met behulp van de verschillende kleuren in het licht. Dit ten gunste van een betere groei en een hogere kwaliteit van het product.

error: Content is protected!