Vita Toscana Plant

Vita Toscana Plant is gespecialiseerd in het telen van Bougainvillea in diverse vormen en maten. Het bedrijf is gevestigd in het hart van het Nederlandse glastuinbouwgebied ‘Westland’. Geïnspireerd door de Bougainvillea bloemenprachten, die veelal rond de Middellandse Zee te vinden zijn, werd er in 2006 gestart met het importeren van Bougainvillea bomen. Door de passie voor Bougainvillea breidde de kwekerij in korte periode uit met een exclusieve afdeling. Naast de bomen gingen er ook speciale vormen zoals pyramides en struiken geteeld worden.

In 2015 is de exclusieve afdeling verder uitgebreid met nieuwe sterke soorten en potmaten. Hierbij werd de naamgeving Vita Toscana Plant geïntroduceerd. Sindsdien vermarkt Vita Toscana de planten onder het Vita Toscana label.

Het leukste aan het werken in Bougainvillea is om naar een eindproduct te werken die het ultieme mediterrane vakantiegevoel aan de consument doet geven. Ook geeft de diversiteit van het product veel inspiratie. Zo is er voor iedere consument een passend product.

Duurzaamheid

Water

Vita Toscana Plant vangt regenwater op in bassins en gebruikt dat voor de planten. Al het opgevangen regenwater wordt gezuiverd voordat het via een eb- en vloed systeem op betonvloeren aan de planten gegeven wordt. Het water wat niet direct door de planten wordt opgenomen , wordt weer gezuiverd en weer hergebruikt. Water vanuit de bassins vullen het tekort steeds aan. Het waterverbruik van Vita Toscana Plant heeft geen invloed op de drinkwater voorziening in de regio

 

Biodiversiteit

Door middel van een goede klimaatcontrole wordt geprobeerd om het ongedierte binnen de kwekerij onder controle te houden. Wanneer er toch ziekte en / of plagen worden ontdekt dan worden er direct biologische bestrijdingsmiddelen (natuurlijke vijanden) in gezet. Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen kan zo tot een minimum beperkt worden.

Daarnaast wordt er ook netjes en schoon gewerkt met gezond uitgangsmateriaal

 

Klimaat

Al het afval wordt gescheiden en later weer door degene die het groen afval ophaalt weer verwerkt tot compost wat uiteindelijk zorgt voor de reductie van gas uitstoot. Door te werken met een goed klimaatsysteem is het mogelijk om optimaal gebruik te kunnen maken van de warmte. Vervolgens zorgen energie zuinig schermdoeken ervoor dat de warmte langer binnen blijft, waardoor het gebruik van fossiele brandstoffen verder gereduceerd wordt.

De locatie waar Vita Toscana Plant de Bougainvilles teelt, is aangemeld bij het project Trias Westland. Dit project moet het mogelijk maken om warmte uit de grond te kunnen halen.

Vita Toscana Plant werkt naar het certificaat MPS -A, uitgegeven door de internationale certificeringsorganisatie MPS, waaruit blijkt dat de producten op een verantwoorde manier geteeld zijn en het milieu daarmee minimaal belast.

Gewasbescherming Kg werkzame stof: 
Geeft inzicht in het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Rood staat voor stoffen die erg belastend zijn voor het milieu, oranje staat voor licht belastende stoffen voor het milieu, groen staat voor minimaal belastende voor het milieu (Bron MPS-A)

Energie (GJ): 
Geeft inzicht in het gebruik van de hoeveelheid energie. (Bron MPS-A)

Meststoffen (KG) Stikstof en fosfor gebruik:
Geeft inzicht in het gebruik van Stikstof en Fosfor. (Bron MPS-A)

Mensen

Er wordt gewerkt volgens de regels vanuit de CAO Glastuinbouw. Deze regels worden bijzonder goed nageleefd. Dus elke medewerker heeft een arbeidscontract en heeft dus inkomenszekerheid waardoor ze in staat gesteld worden zich van een fatsoenlijk onderkomen te kunnen voorzien. Medewerkers worden ondersteunt met het vinden van huisvesting.

Medewerkers krijgen de mogelijkheid dmv cursussen om zich verder te ontwikkelen en om door te groeien naar een andere functie. Medewerkers zouden zich, indien er ruimte beschikbaar is, op kunnen werken tot bedrijfsleider, teammanager.
Mannelijke en vrouwelijke medewerkers worden gelijk behandeld.  Ook wordt er gezorgd voor goede beschermende werkkleding en een veilige werkomgeving.

Gezondheid

Wist u dat bloemen en planten een gezonde uitwerking hebben op de mens?

 • Planten zorgen voor zuivering van de lucht.
  Mensen ademen lucht in, halen zuurstof eruit en ademen kooldioxide uit. Bij planten is het net andersom. Planten halen bij de fotosynthese kooldioxide uit de lucht en zetten dat weer om in zuurstof. De hoeveelheid zuurstof in de lucht wordt door de aanwezigheid van planten groter en dat maakt het ademhalen makkelijker.
  Luchtzuiverende planten kunnen via hun bladeren schadelijke stoffen uit de lucht opnemen. Deze schadelijke stoffen worden vervolgens in de wortels van de plant opgeslagen en afgebroken. Ook kunnen deze planten vieze geurtjes afbreken, waardoor het dus eigenlijk gewoon natuurlijke luchtverfrissers zijn.
  Voor de duidelijkheid; elke (kamer)plant produceert zuurstof, maar niet elke plant zuivert ook de lucht. Luchtzuiverende planten zijn bv. de Spathiphyllum, Calathea, Hedera helix (klimop), Areca palm en de Ficus. Van veel planten is nog niet bekend in welke mate zij een luchtzuiverende werking hebben aangezien zij hierop nog niet zijn getest.
 • Planten zorgen voor een betere concentratie en vermindering van stress
  Planten zorgen voor een ontspannen en betere atmosfeer, ook op het werk. Door de aanwezigheid van planten wordt de werkplek als prettiger ervaren.
  Er blijkt zelfs een relatie te bestaan tussen de aanwezigheid van planten en de productiviteit van medewerk(st)ers.
  De aanwezigheid van planten heeft bovendien een positieve werking op de creativiteit en concentratie van mensen.
 • Planten zorgen voor een minder droge lucht
  Het stofgehalte en de luchtvochtigheid in huis hebben veel met elkaar te maken. Hoe droger de lucht, hoe meer stof er in de lucht zit. Dit kan klachten geven als kriebelhoest, droge huid, hoofdpijn en geïrriteerde ogen. Door planten water te geven, verdampt het uiteindelijk weer via de huidmondjes in de bladeren. Planten kunnen daarmee de luchtvochtigheid verhogen, wat de luchtkwaliteit dus ten goede komt.
 • Planten zorgen voor een aangenaam en warm gevoel
  Onderzoek heeft aangetoond dat planten op diverse (subtiele) manieren goed zijn voor mensen. Ze spelen nl. een essentiële rol bij het creëren van een aangename, natuurlijke en rustige omgeving waarin bewogen, gewerkt en/of ontspannen kan worden.
 • Wist u dat bloemen ook een positieve uitwerking hebben op de mens?
  Bloemen kunnen op een magische manier elke ruimte opfleuren. Ze geven een betekenis voor onze emoties als liefde, vreugde, troost, medeleven en verdriet. Bloemen zorgen voor een ontspannend effect op ons gestel. Ze zorgen voor positieve energie in huis en voor een warm gevoel. Kortom; daar wordt iedereen gewoon heel blij van!

Verzorging

Innovatie

De Nederlandse glastuinbouw staat wereldwijd bekend om zijn innovatiekracht. Om de concurrentie vanuit andere delen van de wereld een stap voor te zijn is men continue op zoek naar betere efficiëntie van gebruik van grondstoffen en ruimte. Dit uiteraard zonder op de (top)kwaliteit van het Nederlands product te besparen.

De glastuinbouw in Nederland kan dit hoge tempo van innovatie aan door een sterke relatie tussen onderzoek en praktijk. Daarnaast wordt er veel kennis uitgewisseld tussen de ondernemers om samen vooruitgang te boeken. Zelfs de bloemenveilingen zijn hier een voorbeeld van als één van de grootste coöperaties ter wereld.
Hieronder beschrijven wij enkele voorbeelden van deze innovatiekracht.

 

Biologische bestrijding en geïntegreerde bestrijding
Om het gebruik van bestrijdingsmiddelen te minimaliseren en een betere balans te vinden tussen plaagdieren en hun natuurlijke vijanden worden in de kassen natuurlijke vijanden van de plaaginsecten ingezet. Door de intensieve kennisuitwisseling van de kwekers en hun leveranciers zijn kwekers steeds meer in staat om met biologische oplossingen een top kwaliteit product te produceren.

 

Warmtekrachtkoppeling (WKK)
Een warmtekrachtkoppeling is een grote motor, afkomstig uit de scheepvaart. Alleen is deze omgebouwd om op aardgas te draaien. Het rendement van deze motor is hoger dan het gebruik van traditionele gasketels. Deze motoren drijven namelijk een generator aan die elektriciteit opwekt. Deze elektriciteit wordt gebruikt in de eigen kwekerij of terug geleverd aan het openbare elektriciteitsnet. De ‘restwarmte’ die de motor produceert wordt gebruikt om de kassen te verwarmen. De uitlaatgassen kunnen na reiniging zelfs gebruikt worden om de planten te voorzien van CO2. Alles bij elkaar leveren deze motoren een rendement wat wel 20% hoger kan liggen als de traditionele manier van verwarmen (gasketels).

 

Aardwarmte (Geothermie)
Bij Geothermie wordt gebruikt gemaakt van aardwarmte. Met een boortoren wordt een bron geboord naar een diepte van 2-3 km. Op deze diepte kan water worden ‘geoogst’ van meer dan 80 graden. Deze warmte wordt gebruikt om de kassen te verwarmen en vervolgens wordt het afgekoelde water weer terug gebracht in de bodem via een 2e bron. De verwachting is dat deze bronnen voldoende warmte kunnen blijven produceren, zelfs langer dan de levensduur van een kas.

Het boren van de bron is een enorm kostbare investering. Daarnaast is er een groot risico op het ‘mislukken’ van de boring. Door samen te werken met elkaar en met overheden zijn we in Nederland in staat om ervaring op te doen met deze manier van duurzame verwarming van kassen.

 

Waterzuivering
Planten hebben water en voedingsstoffen nodig om te groeien. Op steeds meer kwekerijen wordt gebruikt gemaakt van hergebruik van drainage water. Dit is water wat opgevangen wordt voordat het naar de ondergrond verdwijnt. In dit ‘drainage water’ zitten nog veel voedingsstoffen die bruikbaar zijn voor de planten.
Door dit water opnieuw te gebruiken en te mengen met schoon water worden er minder meststoffen gebruikt.
Het drainage water bevat echter ook de ‘verkeerde stoffen’. De hoogte van deze verkeerde stoffen bepaald hoeveel water hergebruikt kan worden. Door het toepassen van nieuwe technieken ontstaan er mogelijkheden om deze ‘verkeerde stoffen’ uit het water te filteren.

 

Diffuus glas
Bij nieuwbouw kiezen steeds meer kwekers ervoor om hun kassen te bedekken met diffuus glas. Diffuus glas zorgt ervoor dat licht zich veel gelijkmatiger over het gewas verdeelt zonder schaduw of lichtvlekken. Dit leidt tot een gelijkmatiger kasklimaat.
Temperatuur en vochthuishouding kunnen zo nauwkeuriger beheerst worden, waardoor bv. het openen van de luchtramen beperkt kan worden, hetgeen leidt tot een lagere CO2 uitstoot.

 

LED –verlichting in de glastuinbouw
Een nieuwe innovatie in de tuinbouw is het gebruik van LED-belichting. Niet te vergelijken met LED verlichting welke wordt toegepast bij consumentengebruik. In de tuinbouw is sprake van ‘power-LED’s’ die een veel hogere lichtopbrengst hebben. Het grote voordeel van deze ‘power-LED’s heeft alles te maken met duurzaam ondernemen: energiebesparing ten opzichte van hogedruknatriumlampen (oranjekleurig verlichting). Hierdoor kan meer dan de helft aan energie worden bespaard.
Nog een groot voordeel is dat bij gebruikmaking van LED’s de gewassen beter te sturen zijn met behulp van de verschillende kleuren in het licht. Dit ten gunste van een betere groei en een hogere kwaliteit van het product.

error: Content is protected!