Kwekerij J. de Groot BV

Het bedrijf is in 1963 gestart als tomaten- en komkommerkwekerij door Joop de Groot. Begin 1970 is zoon Jan voor zichzelf begonnen in de kwekerij naast die van zijn vader. Later is Joop gestopt en worden de kwekerijen 1 bedrijf. Vanaf 1986 is het bedrijf volledig overgegaan naar het kweken van potplanten.

 

Inmiddels is Kwekerij J. de Groot 13,4 hectare groot, verspreid over 4 locaties in West Brabant rond Breda, waarop het een breed assortiment kamer- en tuinplanten produceert. Het assortiment bestaat uit ca 40 soorten. onder andere Ficus, Dieffenbachia, Spatiphyllum, Alocasia, Begonia en Dahlia. Tegenwoordig wordt het bedrijf geleid door de broer van Jan, Leon en zonen Joost en Niels.

Duurzaamheid

een doorlopende prioriteit is het steeds duurzamer produceren van de producten. In een vroeg stadium (jaren 90) is het bedrijf begonnen met het gebruik van WKK’s (Warmtekracht Koppeling). Hiermee wordt het gas, dat sinds jaar en dag gebruikt wordt voor de verwarming van de kassen, efficiënter gebruikt. Bij verbranding van het gas wordt elektriciteit opgewekt. De warmte en de CO2 die hiermee vrij komt wordt gebruikt voor de teelt van de planten.

Op dit moment wordt er nagedacht over de volgende stap. Hiervoor zijn zonnepanelen geplaatst en worden nieuwe technieken onder de loep genomen.

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is in de loop der jaren fors verminderd. Het blijft ook een grote uitdaging om dit steeds te verbeteren. Op de locaties in Oosteind en Prinsenbeek is het doel om in 2018 volledig biologisch te bestrijden.

Al met al worden er continu stappen gezet om steeds duurzamer te gaan telen. Dit om ook in de toekomst de consument te kunnen blijven voorzien van mooie producten. Dit is namelijk waar Kwekerij J de Groot het elke dag weer voor doet.

 

Water
Er wordt gebruik gemaakt van 3 waterbronnen:
1 Regenwater: Regenwater dat opgevangen wordt via het glas van de kassen, wordt opgevangen in waterbassins.

2 Grondwater: Wanneer er een gebrek is aan regenwater, wordt er gebruik gemaakt van een waterpomp

3 Slootwater: Mochten bovenstaande bronnen niet voldoende zijn, wordt er gebruik gemaakt van slootwater.

 

Gewasbeschermingsmiddelen

Er wordt zo min mogelijk gebruik gemaakt van chemische bestrijding tegen ongedierte, ziekte en onkruid. Het wordt steeds minder en minder, maar helemaal er aan ontkomen lukt helaas nog niet. Op de locatie in Prinsenbeek wordt al voor 95% biologisch bestreden.

 

Potgrond

De planten worden geteeld in een mix van veen met kokosvezels.

 

Afval

99% van het afval wordt gerecycled. Op dit moment worden de volgende afvalstromen gescheiden: Papier/ karton, plastic, groenafval, glas, potten/trays en restafval.

 

Klimaat

Er wordt gebruik gemaakt van een registratiesysteem, waarmee inzichtelijk is hoe gescoord wordt op het gebied van o.a. energie, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Kwekerij J de Groot is ook in het bezit van diverse certificeringen van de officieel geaccrediteerde organisatie MPS .

Er wordt gebruik gemaakt van vrachtauto’s met een Euro 6 motor. Sinds 2016 zijn daken van een aantal van de schuren voorzien van zonnepanelen. Daarnaast wordt er doorlopend gekeken naar nieuwe technieken om het gebruik van fossiele brandstoffen terug te kunnen dringen.

Gewasbescherming Kg werkzame stof: 
Geeft inzicht in het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Rood staat voor stoffen die erg belastend zijn voor het milieu, oranje staat voor licht belastende stoffen voor het milieu, groen staat voor minimaal belastende voor het milieu (Bron MPS-A)

Energie (GJ): 
Geeft inzicht in het gebruik van de hoeveelheid energie. (Bron MPS-A)

Meststoffen (KG) Stikstof en fosfor gebruik:
Geeft inzicht in het gebruik van Stikstof en Fosfor. (Bron MPS-A)

Mensen

De medewerkers binnen Kwekerij de Groot vallen onder de Glastuinbouw CAO. De regels hierin worden uiteraard gevolgd.

Er zijn ca 25 mensen in vaste dienst. Daaromheen zijn er ca 10-20 uitzendkrachten die de flexibele schil vormen. De mensen in vaste dienst en de uitzendkrachten worden gelijkwaardig beloond en behandeld.

Binnen het bedrijf is het mogelijk om door te groeien naar ander functies. Dit wordt ondersteund door opleidingen en gesprekken.

Gezondheid

Wist u dat bloemen en planten een gezonde uitwerking hebben op de mens?

 • Planten zorgen voor zuivering van de lucht.
  Mensen ademen lucht in, halen zuurstof eruit en ademen kooldioxide uit. Bij planten is het net andersom. Planten halen bij de fotosynthese kooldioxide uit de lucht en zetten dat weer om in zuurstof. De hoeveelheid zuurstof in de lucht wordt door de aanwezigheid van planten groter en dat maakt het ademhalen makkelijker.
  Luchtzuiverende planten kunnen via hun bladeren schadelijke stoffen uit de lucht opnemen. Deze schadelijke stoffen worden vervolgens in de wortels van de plant opgeslagen en afgebroken. Ook kunnen deze planten vieze geurtjes afbreken, waardoor het dus eigenlijk gewoon natuurlijke luchtverfrissers zijn.
  Voor de duidelijkheid; elke (kamer)plant produceert zuurstof, maar niet elke plant zuivert ook de lucht. Luchtzuiverende planten zijn bv. de Spathiphyllum, Calathea, Hedera helix (klimop), Areca palm en de Ficus. Van veel planten is nog niet bekend in welke mate zij een luchtzuiverende werking hebben aangezien zij hierop nog niet zijn getest.
 • Planten zorgen voor een betere concentratie en vermindering van stress
  Planten zorgen voor een ontspannen en betere atmosfeer, ook op het werk. Door de aanwezigheid van planten wordt de werkplek als prettiger ervaren.
  Er blijkt zelfs een relatie te bestaan tussen de aanwezigheid van planten en de productiviteit van medewerk(st)ers.
  De aanwezigheid van planten heeft bovendien een positieve werking op de creativiteit en concentratie van mensen.
 • Planten zorgen voor een minder droge lucht
  Het stofgehalte en de luchtvochtigheid in huis hebben veel met elkaar te maken. Hoe droger de lucht, hoe meer stof er in de lucht zit. Dit kan klachten geven als kriebelhoest, droge huid, hoofdpijn en geïrriteerde ogen. Door planten water te geven, verdampt het uiteindelijk weer via de huidmondjes in de bladeren. Planten kunnen daarmee de luchtvochtigheid verhogen, wat de luchtkwaliteit dus ten goede komt.
 • Planten zorgen voor een aangenaam en warm gevoel
  Onderzoek heeft aangetoond dat planten op diverse (subtiele) manieren goed zijn voor mensen. Ze spelen nl. een essentiële rol bij het creëren van een aangename, natuurlijke en rustige omgeving waarin bewogen, gewerkt en/of ontspannen kan worden.
 • Wist u dat bloemen ook een positieve uitwerking hebben op de mens?
  Bloemen kunnen op een magische manier elke ruimte opfleuren. Ze geven een betekenis voor onze emoties als liefde, vreugde, troost, medeleven en verdriet. Bloemen zorgen voor een ontspannend effect op ons gestel. Ze zorgen voor positieve energie in huis en voor een warm gevoel. Kortom; daar wordt iedereen gewoon heel blij van!

Verzorging

Innovatie

De Nederlandse glastuinbouw staat wereldwijd bekend om zijn innovatiekracht. Om de concurrentie vanuit andere delen van de wereld een stap voor te zijn is men continue op zoek naar betere efficiëntie van gebruik van grondstoffen en ruimte. Dit uiteraard zonder op de (top)kwaliteit van het Nederlands product te besparen.

De glastuinbouw in Nederland kan dit hoge tempo van innovatie aan door een sterke relatie tussen onderzoek en praktijk. Daarnaast wordt er veel kennis uitgewisseld tussen de ondernemers om samen vooruitgang te boeken. Zelfs de bloemenveilingen zijn hier een voorbeeld van als één van de grootste coöperaties ter wereld.
Hieronder beschrijven wij enkele voorbeelden van deze innovatiekracht.

Biologische bestrijding en geïntegreerde bestrijding
Om het gebruik van bestrijdingsmiddelen te minimaliseren en een betere balans te vinden tussen plaagdieren en hun natuurlijke vijanden worden in de kassen natuurlijke vijanden van de plaaginsecten ingezet. Door de intensieve kennisuitwisseling van de kwekers en hun leveranciers zijn kwekers steeds meer in staat om met biologische oplossingen een top kwaliteit product te produceren.

Warmtekrachtkoppeling (WKK)
Een warmtekrachtkoppeling is een grote motor, afkomstig uit de scheepvaart. Alleen is deze omgebouwd om op aardgas te draaien. Het rendement van deze motor is hoger dan het gebruik van traditionele gasketels. Deze motoren drijven namelijk een generator aan die elektriciteit opwekt. Deze elektriciteit wordt gebruikt in de eigen kwekerij of terug geleverd aan het openbare elektriciteitsnet. De ‘restwarmte’ die de motor produceert wordt gebruikt om de kassen te verwarmen. De uitlaatgassen kunnen na reiniging zelfs gebruikt worden om de planten te voorzien van CO2. Alles bij elkaar leveren deze motoren een rendement wat wel 20% hoger kan liggen als de traditionele manier van verwarmen (gasketels).

Aardwarmte (Geothermie)
Bij Geothermie wordt gebruikt gemaakt van aardwarmte. Met een boortoren wordt een bron geboord naar een diepte van 2-3 km. Op deze diepte kan water worden ‘geoogst’ van meer dan 80 graden. Deze warmte wordt gebruikt om de kassen te verwarmen en vervolgens wordt het afgekoelde water weer terug gebracht in de bodem via een 2e bron. De verwachting is dat deze bronnen voldoende warmte kunnen blijven produceren, zelfs langer dan de levensduur van een kas.

Het boren van de bron is een enorm kostbare investering. Daarnaast is er een groot risico op het ‘mislukken’ van de boring. Door samen te werken met elkaar en met overheden zijn we in Nederland in staat om ervaring op te doen met deze manier van duurzame verwarming van kassen.

Waterzuivering
Planten hebben water en voedingsstoffen nodig om te groeien. Op steeds meer kwekerijen wordt gebruikt gemaakt van hergebruik van drainage water. Dit is water wat opgevangen wordt voordat het naar de ondergrond verdwijnt. In dit ‘drainage water’ zitten nog veel voedingsstoffen die bruikbaar zijn voor de planten.
Door dit water opnieuw te gebruiken en te mengen met schoon water worden er minder meststoffen gebruikt.
Het drainage water bevat echter ook de ‘verkeerde stoffen’. De hoogte van deze verkeerde stoffen bepaald hoeveel water hergebruikt kan worden. Door het toepassen van nieuwe technieken ontstaan er mogelijkheden om deze ‘verkeerde stoffen’ uit het water te filteren.

Diffuus glas
Bij nieuwbouw kiezen steeds meer kwekers ervoor om hun kassen te bedekken met diffuus glas. Diffuus glas zorgt ervoor dat licht zich veel gelijkmatiger over het gewas verdeelt zonder schaduw of lichtvlekken. Dit leidt tot een gelijkmatiger kasklimaat.
Temperatuur en vochthuishouding kunnen zo nauwkeuriger beheerst worden, waardoor bv. het openen van de luchtramen beperkt kan worden, hetgeen leidt tot een lagere CO2 uitstoot.

LED –verlichting in de glastuinbouw
Een nieuwe innovatie in de tuinbouw is het gebruik van LED-belichting. Niet te vergelijken met LED verlichting welke wordt toegepast bij consumentengebruik. In de tuinbouw is sprake van ‘power-LED’s’ die een veel hogere lichtopbrengst hebben. Het grote voordeel van deze ‘power-LED’s heeft alles te maken met duurzaam ondernemen: energiebesparing ten opzichte van hogedruknatriumlampen (oranjekleurig verlichting). Hierdoor kan meer dan de helft aan energie worden bespaard.
Nog een groot voordeel is dat bij gebruikmaking van LED’s de gewassen beter te sturen zijn met behulp van de verschillende kleuren in het licht. Dit ten gunste van een betere groei en een hogere kwaliteit van het product.

error: Content is protected!