Kwekerij van Winden Erica

Het bedrijf Van Winden Erica is in 1947 opgericht door Joop van Winden en is gevestigd in het Drentse Erica. In Erica wordt er sinds 1997 Zamioculcas geteeld op inmiddels 90.000 m2. Vanaf 2007 zijn er nabij gelegen kassen aangekocht voor de teelt van een exclusief soort blauwgrijze vetplant ‘Curio Mount Everest’ en perkplanten, violen, geraniums, senetti’s, hanging baskets, bolchrysanten en terrasrozen met 15 cm grote bloemen. Tot 1986 werd er voornamelijk groente, sla en stooktomaten geteeld.  Oorspronkelijk komt de familie Van Winden uit Schipluiden. De derde generatie Van Winden is nu actief in het bedrijf. Joop van Winden is in 1947 begonnen, in 1982 is zijn zoon Andre van Winden erbij gekomen en nu is kleinzoon Tom toe getreden in het bedrijf. Tom heeft technische bedrijfskunde gestudeerd en heeft op dit moment de dagelijkse leiding over de locatie waar perkgoed geteeld wordt.

De afgelopen 10 jaar wordt er door Van Winden veel aandacht gegeven aan het produceren van gezondere en meer milieubewust geteelde producten. Dit omdat de consument dit ook verwacht en wet en regelgeving het ook verplicht. Het resultaat is dat Van Winden Erica steeds meer biologische middelen en steeds minder  gewasbeschermingsmiddelen gebruikt.

Sterke gezonde en mooie planten maken, zonder gebruik te maken van gewasbeschermingsmiddelen om ziekte en plagen onder controle te houden, blijft de grootste uitdaging.

Duurzaamheid

Water
Er wordt gebruik gemaakt van regenwater wat opgevangen wordt in waterbassins. Dit water wordt jaarlijks gecontroleerd of er geen verkeerde stoffen in zitten. Indien echt noodzakelijk zou er gebruik gemaakt kunnen worden van oppervlakte water.

De kassen zijn voorzien van een gesloten systeem om water te geven. Dat houdt in dat al het water wat niet opgenomen wordt door de planten weer opgevangen wordt. Het water wordt dan weer gezuiverd en gefilterd en kan opnieuw aan de planten gegeven worden. Hierdoor spoelt er geen water met meststoffen naar openbare wateren.

De planten krijgen water met voedingstoffen via een nieuw sproeisysteem. Dit systeem zorgt ervoor dat de planten op een efficiënte en effectieve manier water krijgen wat ten goede komt van het waterverbruik en de groei van de planten

Het waterverbruik van Van Winden Erica heeft geen invloed op de drinkwatervoorziening in de regio.

 

Ziekte en plagen

Het is heel belangrijk voor het telen van gezonde planten dat het ongedierte binnen de kwekerij goed onder controle wordt gehouden. Wanneer ongedierte niet vroegtijdig aangepakt wordt dan zou dit grote schade kunnen veroorzaken.

Binnen het bedrijf zijn er mensen die dagelijks controleren of er geen ongedierte of ziekte in de planten aanwezig is. Mocht er toch iets gevonden worden dan zal er geprobeerd worden om deze ziekte en plagen te bestrijden door de inzet van biologie (natuurlijk vijanden). Ook worden er preventief natuurlijke vijanden in gezet. Denk aan de sluipwesp of spidex roofmijten. Door deze aanpak wordt de inzet van gewasbeschermingsmiddelen tot een minimum beperkt. Knaagdieren kunnen buiten gehouden worden door goede hygiëne. Mocht dit niet lukken dan helpt de kat met het opsporen en vangen van de knaagdieren.

 

 

Klimaat
Van de grootste teelt, de Zamioculcas, is de carbon footprint bekend. Ieder jaar wordt geprobeerd om deze footprint te verbeteren. De grootste winst is te behalen door te kiezen voor alternatieven energiebronnen. De mogelijkheden voor de beste alternatieve energiebronnen worden nu door een groep kwekers in Erica onderzocht. Denk aan aardwarmte, zonnepanelen, windmolens, zonneboilers, warmterotondes en smart-grids (koppeling tussen de vele gebruikers en producenten van energie voor efficiënter gebruik).

Aangezien leveranciers ook van invloed zijn op de footprint worden de leveranciers bewust gekozen.

Het gebruik van fossiele brandstoffen wordt verder gereduceerd door gebruik te maken van een WKK (Warmtekracht Koppeling). Hiermee wordt het gas, dat sinds jaar en dag gebruikt wordt voor de verwarming van de kassen, efficiënter gebruikt. Bij verbranding van het gas wordt elektriciteit opgewekt. De opgewekte stroom wordt gebruikt voor de lampen en de warmte en de CO2 die hiermee vrij komt wordt gebruikt voor de voeding en groei van de planten.

Een deel van het groenafval wordt opgehaald door derden die het vervolgens composteren en deels verwerken tot afvalhout. Het andere deel van het groenafval (afval van de Zamioculcas) wordt door Van Winden Erica zelf verwerkt tot compost en uitgereden over een stuk grasland.

Het transport naar de klanten wordt gedaan door het transportbedrijf Transpa Emmen. Zij rijden met moderne vrachtauto’s die voldoen aan de strengste Euro-6 milieunorm.

Gewasbescherming Kg werkzame stof: 
Geeft inzicht in het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Rood staat voor stoffen die erg belastend zijn voor het milieu, oranje staat voor licht belastende stoffen voor het milieu, groen staat voor minimaal belastende voor het milieu (Bron MPS-A)

Energie (GJ): 
Geeft inzicht in het gebruik van de hoeveelheid energie. (Bron MPS-A)

Meststoffen (KG) Stikstof en fosfor gebruik:
Geeft inzicht in het gebruik van Stikstof en Fosfor. (Bron MPS-A)

Mensen

Van Winden Erica heeft 20 mensen in vaste dienst en maakt gebruik van 30 uitzendkrachten gedurende de seizoenen. Er wordt gewerkt volgens de voorwaarde beschreven in de CAO Glastuinbouw. Medewerkers hebben dus een arbeidsovereenkomst waardoor er ook sprake is van inkomenszekerheid.  Ook de uitzendbureaus waar mee gewerkt wordt moeten aan CAO voorwaarde voldoen.

 

Binnen het bedrijf is veel aandacht voor de veiligheid, gezondheid (hygiëne), welzijn en training van medewerkers. Om te zorgen dat er altijd een aanspreekpunt is, is er een veiligheidsfunctionaris aanwezig binnen het bedrijf. Er zijn 4 bedrijfshulpverleners actief binnen het bedrijf die ook kunnen beschikken over een AED voor noodgevallen. De locaties en werkzaamheden van Van Winden Erica worden jaarlijks gecontroleerd volgens de Risico Inventarisatie & Evaluatie voorschriften van Sazas.

Alle medewerkers (mannen, vrouwen, allochtonen, autochtonen) worden gelijk behandeld en hebben gelijke kansen binnen het bedrijf. Indien nodig wordt er huisvesting geregeld voor de medewerkers. Deze huisvesting voldoet aan alle hoge eisen die van een fatsoenlijk onderkomen verwacht mogen worden. Van Winden Erica laat dit ook regelmatig toetsen door daarvoor gespecialiseerde certificeringsbedrijven.

In de regio ondersteunt Van Winden Erica de plaatselijke voetbalvereniging, het zwembad en een dierenpark.

Gezondheid

Wist u dat bloemen en planten een gezonde uitwerking hebben op de mens?

 • Planten zorgen voor zuivering van de lucht.
  Mensen ademen lucht in, halen zuurstof eruit en ademen kooldioxide uit. Bij planten is het net andersom. Planten halen bij de fotosynthese kooldioxide uit de lucht en zetten dat weer om in zuurstof. De hoeveelheid zuurstof in de lucht wordt door de aanwezigheid van planten groter en dat maakt het ademhalen makkelijker.
  Luchtzuiverende planten kunnen via hun bladeren schadelijke stoffen uit de lucht opnemen. Deze schadelijke stoffen worden vervolgens in de wortels van de plant opgeslagen en afgebroken. Ook kunnen deze planten vieze geurtjes afbreken, waardoor het dus eigenlijk gewoon natuurlijke luchtverfrissers zijn.
  Voor de duidelijkheid; elke (kamer)plant produceert zuurstof, maar niet elke plant zuivert ook de lucht. Luchtzuiverende planten zijn bv. de Spathiphyllum, Calathea, Hedera helix (klimop), Areca palm en de Ficus. Van veel planten is nog niet bekend in welke mate zij een luchtzuiverende werking hebben aangezien zij hierop nog niet zijn getest.
 • Planten zorgen voor een betere concentratie en vermindering van stress
  Planten zorgen voor een ontspannen en betere atmosfeer, ook op het werk. Door de aanwezigheid van planten wordt de werkplek als prettiger ervaren.
  Er blijkt zelfs een relatie te bestaan tussen de aanwezigheid van planten en de productiviteit van medewerk(st)ers.
  De aanwezigheid van planten heeft bovendien een positieve werking op de creativiteit en concentratie van mensen.
 • Planten zorgen voor een minder droge lucht
  Het stofgehalte en de luchtvochtigheid in huis hebben veel met elkaar te maken. Hoe droger de lucht, hoe meer stof er in de lucht zit. Dit kan klachten geven als kriebelhoest, droge huid, hoofdpijn en geïrriteerde ogen. Door planten water te geven, verdampt het uiteindelijk weer via de huidmondjes in de bladeren. Planten kunnen daarmee de luchtvochtigheid verhogen, wat de luchtkwaliteit dus ten goede komt.
 • Planten zorgen voor een aangenaam en warm gevoel
  Onderzoek heeft aangetoond dat planten op diverse (subtiele) manieren goed zijn voor mensen. Ze spelen nl. een essentiële rol bij het creëren van een aangename, natuurlijke en rustige omgeving waarin bewogen, gewerkt en/of ontspannen kan worden.
 • Wist u dat bloemen ook een positieve uitwerking hebben op de mens?
  Bloemen kunnen op een magische manier elke ruimte opfleuren. Ze geven een betekenis voor onze emoties als liefde, vreugde, troost, medeleven en verdriet. Bloemen zorgen voor een ontspannend effect op ons gestel. Ze zorgen voor positieve energie in huis en voor een warm gevoel. Kortom; daar wordt iedereen gewoon heel blij van!

Verzorging

Zamioculcas (Raven)

Patio Roses

Curio Mount Everest

Pelargonium

Chrysanthemum

Senetti

Innovatie

De Nederlandse glastuinbouw staat wereldwijd bekend om zijn innovatiekracht. Om de concurrentie vanuit andere delen van de wereld een stap voor te zijn is men continue op zoek naar betere efficiëntie van gebruik van grondstoffen en ruimte. Dit uiteraard zonder op de (top)kwaliteit van het Nederlands product te besparen.

De glastuinbouw in Nederland kan dit hoge tempo van innovatie aan door een sterke relatie tussen onderzoek en praktijk. Daarnaast wordt er veel kennis uitgewisseld tussen de ondernemers om samen vooruitgang te boeken. Zelfs de bloemenveilingen zijn hier een voorbeeld van als één van de grootste coöperaties ter wereld.
Hieronder beschrijven wij enkele voorbeelden van deze innovatiekracht.

 

Biologische bestrijding en geïntegreerde bestrijding
Om het gebruik van bestrijdingsmiddelen te minimaliseren en een betere balans te vinden tussen plaagdieren en hun natuurlijke vijanden worden in de kassen natuurlijke vijanden van de plaaginsecten ingezet. Door de intensieve kennisuitwisseling van de kwekers en hun leveranciers zijn kwekers steeds meer in staat om met biologische oplossingen een top kwaliteit product te produceren.

 

Warmtekrachtkoppeling (WKK)
Een warmtekrachtkoppeling is een grote motor, afkomstig uit de scheepvaart. Alleen is deze omgebouwd om op aardgas te draaien. Het rendement van deze motor is hoger dan het gebruik van traditionele gasketels. Deze motoren drijven namelijk een generator aan die elektriciteit opwekt. Deze elektriciteit wordt gebruikt in de eigen kwekerij of terug geleverd aan het openbare elektriciteitsnet. De ‘restwarmte’ die de motor produceert wordt gebruikt om de kassen te verwarmen. De uitlaatgassen kunnen na reiniging zelfs gebruikt worden om de planten te voorzien van CO2. Alles bij elkaar leveren deze motoren een rendement wat wel 20% hoger kan liggen als de traditionele manier van verwarmen (gasketels).

 

Aardwarmte (Geothermie)
Bij Geothermie wordt gebruikt gemaakt van aardwarmte. Met een boortoren wordt een bron geboord naar een diepte van 2-3 km. Op deze diepte kan water worden ‘geoogst’ van meer dan 80 graden. Deze warmte wordt gebruikt om de kassen te verwarmen en vervolgens wordt het afgekoelde water weer terug gebracht in de bodem via een 2e bron. De verwachting is dat deze bronnen voldoende warmte kunnen blijven produceren, zelfs langer dan de levensduur van een kas.

Het boren van de bron is een enorm kostbare investering. Daarnaast is er een groot risico op het ‘mislukken’ van de boring. Door samen te werken met elkaar en met overheden zijn we in Nederland in staat om ervaring op te doen met deze manier van duurzame verwarming van kassen.

 

Waterzuivering
Planten hebben water en voedingsstoffen nodig om te groeien. Op steeds meer kwekerijen wordt gebruikt gemaakt van hergebruik van drainage water. Dit is water wat opgevangen wordt voordat het naar de ondergrond verdwijnt. In dit ‘drainage water’ zitten nog veel voedingsstoffen die bruikbaar zijn voor de planten.
Door dit water opnieuw te gebruiken en te mengen met schoon water worden er minder meststoffen gebruikt.
Het drainage water bevat echter ook de ‘verkeerde stoffen’. De hoogte van deze verkeerde stoffen bepaald hoeveel water hergebruikt kan worden. Door het toepassen van nieuwe technieken ontstaan er mogelijkheden om deze ‘verkeerde stoffen’ uit het water te filteren.

 

Diffuus glas
Bij nieuwbouw kiezen steeds meer kwekers ervoor om hun kassen te bedekken met diffuus glas. Diffuus glas zorgt ervoor dat licht zich veel gelijkmatiger over het gewas verdeelt zonder schaduw of lichtvlekken. Dit leidt tot een gelijkmatiger kasklimaat.
Temperatuur en vochthuishouding kunnen zo nauwkeuriger beheerst worden, waardoor bv. het openen van de luchtramen beperkt kan worden, hetgeen leidt tot een lagere CO2 uitstoot.

 

LED –verlichting in de glastuinbouw
Een nieuwe innovatie in de tuinbouw is het gebruik van LED-belichting. Niet te vergelijken met LED verlichting welke wordt toegepast bij consumentengebruik. In de tuinbouw is sprake van ‘power-LED’s’ die een veel hogere lichtopbrengst hebben. Het grote voordeel van deze ‘power-LED’s heeft alles te maken met duurzaam ondernemen: energiebesparing ten opzichte van hogedruknatriumlampen (oranjekleurig verlichting). Hierdoor kan meer dan de helft aan energie worden bespaard.
Nog een groot voordeel is dat bij gebruikmaking van LED’s de gewassen beter te sturen zijn met behulp van de verschillende kleuren in het licht. Dit ten gunste van een betere groei en een hogere kwaliteit van het product.

error: Content is protected!