Wetering Potlilium BV

Wetering Potlilium BV is opgericht in 1992 en is sinds 2001 gevestigd op een locatie van 27.000m2 in Den Hoorn. Het bedrijf ligt vlakbij de veiling in Honselersdijk en vlakbij de snelweg A4. Het bedrijf is nieuw gebouwd in 2001 en wordt constant voorzien van de nieuwste automatisering. In 2012 is er een tweede locatie in Honselersdijk aangekocht om ook in de drukkere periodes in het voorjaar en de zomer genoeg potlelies te kunnen leveren.

In 2006 is Wetering Potlilium begonnen met het kweken van eigen speciale potlelie-rassen. Deze worden verkocht onder het eigen merk Lily Looks. De planten die geteeld worden zijn bestemd voor de Europese markt en middels eigen transport worden deze planten gebracht naar de veiling in Honselersdijk, Bleiswijk en Aalsmeer.

Jaren geleden werd er al opgemerkt dat de markt steeds kritischer aan het worden was op het gebied van duurzaamheid. Wetering is er zich op het gebied van duurzaamheid verder gaan ontwikkelen met als resultaat dat er sinds april 2016 biologisch geteeld wordt. Het behouden van het ecologische evenwicht is één van de grootste uitdagingen in de teelt van potlelies.

Duurzaamheid

Water

De planten krijgen regenwater dat wordt opgevangen in waterbassins. Er is een gesloten teeltsysteem waarbij gebruik gemaakt wordt van eb en vloed rolcontainers. Al het water wat niet direct wordt opgenomen door de planten wordt weer opgevangen, schoongemaakt en kan weer hergebruikt worden.

Het waterverbruik van Wetering Potlilium heeft geen enkele invloed op de drinkwatervoorzieningen in de regio. Ook wordt er geen vuil water geloosd.

 

Biodiversiteit

Door middel van een goede klimaatcontrole wordt geprobeerd om het ongedierte binnen de kwekerij onder controle te houden. Wanneer er toch ziekte en / of plagen worden ontdekt dan worden er direct biologische bestrijdingsmiddelen (natuurlijke vijanden) in gezet.

Daarnaast wordt er ook netjes en schoon gewerkt met gezond uitgangsmateriaal. Mak Breeding veredeld de leliebollen speciaal voor Wetering Potlilium. Vervolgens vermeerdert Wetering de bollen zelf op verschillende percelen in Nederland, Frankrijk en Chili.

 

Klimaat

Betreffende energie verbruik en uitstoot van gassen met betrekking tot luchtvervuiling.

De kas is voorzien van een modern klimaatregelingssysteem. Deze is zo ingesteld dat er een optimaal gebruik kan worden behaald uit de gewonnen warmte. Door met energiezuinige schermen te werken blijft de warmte binnen en wordt het gebruik van fossiele brandstoffen (aardgas)  gereduceerd. Energie wordt mede opgewekt door een WKK (warmtekrachtkoppeling). Het teveel aan opgewekte energie wordt terug geleverd aan het net.

Al het afval wordt gescheiden en later weer door degene die het groen afval ophaalt weer verwerkt tot compost, wat uiteindelijk ook zorgt voor de reductie van gas uitstoot.

 

Wetering Potlilium is in het bezit van de belangrijkste certificaten, uitgegeven door de internationale certificeringsorganisatie MPS, waaruit blijkt dat de producten op een verantwoorde manier en met respect voor mens en milieu zijn geteeld.

In het bezit van de certificaten MPS-A, MPS GAP en MPS SQ

Gewasbescherming Kg werkzame stof:
Geeft inzicht in het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Rood staat voor stoffen die erg belastend zijn voor het milieu, oranje staat voor licht belastende stoffen voor het milieu, groen staat voor minimaal belastende voor het milieu (Bron MPS-A)

Energie (GJ):
Geeft inzicht in het gebruik van de hoeveelheid energie. (Bron MPS-A)

Meststoffen (KG) Stikstof en Fosfor verbruik:
Geeft inzicht in het gebruik van Stikstof en Fosfor. (Bron MPS-A)

Mensen

Wetering Potlilium BV is in het bezit van alle juiste certificaten die betrekking hebben op de wettelijke regelgeving en omgang met haar medewerkers (MPS SQ).

De richtlijnen van de CAO Glastuinbouw worden goed gevolgd. Medewerkers hebben een arbeidsovereenkomst, waarin zaken als hoeveelheid verlofdagen, salaris en werktijden etc zijn vastgelegd. Ook krijgen ze de mogelijkheden om door te kunnen groeien.

De maatschappelijke betrokkenheid in de regio is groot. Zo wordt er mee gedaan aan de “Dag van de Westlandse tuinbouw”. Op deze dag komen er 2 klassen van een basisschool uit de omgeving op bezoek om rond te kijken en vooral om kennis op te doen van het kweken van lelies.

Gezondheid

Wist u dat bloemen en planten een gezonde uitwerking hebben op de mens?

 • Planten zorgen voor zuivering van de lucht.
  Mensen ademen lucht in, halen zuurstof eruit en ademen kooldioxide uit. Bij planten is het net andersom. Planten halen bij de fotosynthese kooldioxide uit de lucht en zetten dat weer om in zuurstof. De hoeveelheid zuurstof in de lucht wordt door de aanwezigheid van planten groter en dat maakt het ademhalen makkelijker.
  Luchtzuiverende planten kunnen via hun bladeren schadelijke stoffen uit de lucht opnemen. Deze schadelijke stoffen worden vervolgens in de wortels van de plant opgeslagen en afgebroken. Ook kunnen deze planten vieze geurtjes afbreken, waardoor het dus eigenlijk gewoon natuurlijke luchtverfrissers zijn.
  Voor de duidelijkheid; elke (kamer)plant produceert zuurstof, maar niet elke plant zuivert ook de lucht. Luchtzuiverende planten zijn bv. de Spathiphyllum, Calathea, Hedera helix (klimop), Areca palm en de Ficus. Van veel planten is nog niet bekend in welke mate zij een luchtzuiverende werking hebben aangezien zij hierop nog niet zijn getest.
 • Planten zorgen voor een betere concentratie en vermindering van stress
  Planten zorgen voor een ontspannen en betere atmosfeer, ook op het werk. Door de aanwezigheid van planten wordt de werkplek als prettiger ervaren.
  Er blijkt zelfs een relatie te bestaan tussen de aanwezigheid van planten en de productiviteit van medewerk(st)ers.
  De aanwezigheid van planten heeft bovendien een positieve werking op de creativiteit en concentratie van mensen.
 • Planten zorgen voor een minder droge lucht
  Het stofgehalte en de luchtvochtigheid in huis hebben veel met elkaar te maken. Hoe droger de lucht, hoe meer stof er in de lucht zit. Dit kan klachten geven als kriebelhoest, droge huid, hoofdpijn en geïrriteerde ogen. Door planten water te geven, verdampt het uiteindelijk weer via de huidmondjes in de bladeren. Planten kunnen daarmee de luchtvochtigheid verhogen, wat de luchtkwaliteit dus ten goede komt.
 • Planten zorgen voor een aangenaam en warm gevoel
  Onderzoek heeft aangetoond dat planten op diverse (subtiele) manieren goed zijn voor mensen. Ze spelen nl. een essentiële rol bij het creëren van een aangename, natuurlijke en rustige omgeving waarin bewogen, gewerkt en/of ontspannen kan worden.
 • Wist u dat bloemen ook een positieve uitwerking hebben op de mens?
  Bloemen kunnen op een magische manier elke ruimte opfleuren. Ze geven een betekenis voor onze emoties als liefde, vreugde, troost, medeleven en verdriet. Bloemen zorgen voor een ontspannend effect op ons gestel. Ze zorgen voor positieve energie in huis en voor een warm gevoel. Kortom; daar wordt iedereen gewoon heel blij van!

Verzorging

Innovatie

De Nederlandse glastuinbouw staat wereldwijd bekend om zijn innovatiekracht. Om de concurrentie vanuit andere delen van de wereld een stap voor te zijn is men continue op zoek naar betere efficiëntie van gebruik van grondstoffen en ruimte. Dit uiteraard zonder op de (top)kwaliteit van het Nederlands product te besparen.

De glastuinbouw in Nederland kan dit hoge tempo van innovatie aan door een sterke relatie tussen onderzoek en praktijk. Daarnaast wordt er veel kennis uitgewisseld tussen de ondernemers om samen vooruitgang te boeken. Zelfs de bloemenveilingen zijn hier een voorbeeld van als één van de grootste coöperaties ter wereld.
Hieronder beschrijven wij enkele voorbeelden van deze innovatiekracht.

 

Biologische bestrijding en geïntegreerde bestrijding
Om het gebruik van bestrijdingsmiddelen te minimaliseren en een betere balans te vinden tussen plaagdieren en hun natuurlijke vijanden worden in de kassen natuurlijke vijanden van de plaaginsecten ingezet. Door de intensieve kennisuitwisseling van de kwekers en hun leveranciers zijn kwekers steeds meer in staat om met biologische oplossingen een top kwaliteit product te produceren.

 

Warmtekrachtkoppeling (WKK)
Een warmtekrachtkoppeling is een grote motor, afkomstig uit de scheepvaart. Alleen is deze omgebouwd om op aardgas te draaien. Het rendement van deze motor is hoger dan het gebruik van traditionele gasketels. Deze motoren drijven namelijk een generator aan die elektriciteit opwekt. Deze elektriciteit wordt gebruikt in de eigen kwekerij of terug geleverd aan het openbare elektriciteitsnet. De ‘restwarmte’ die de motor produceert wordt gebruikt om de kassen te verwarmen. De uitlaatgassen kunnen na reiniging zelfs gebruikt worden om de planten te voorzien van CO2. Alles bij elkaar leveren deze motoren een rendement wat wel 20% hoger kan liggen als de traditionele manier van verwarmen (gasketels).

 

Aardwarmte (Geothermie)
Bij Geothermie wordt gebruikt gemaakt van aardwarmte. Met een boortoren wordt een bron geboord naar een diepte van 2-3 km. Op deze diepte kan water worden ‘geoogst’ van meer dan 80 graden. Deze warmte wordt gebruikt om de kassen te verwarmen en vervolgens wordt het afgekoelde water weer terug gebracht in de bodem via een 2e bron. De verwachting is dat deze bronnen voldoende warmte kunnen blijven produceren, zelfs langer dan de levensduur van een kas.

Het boren van de bron is een enorm kostbare investering. Daarnaast is er een groot risico op het ‘mislukken’ van de boring. Door samen te werken met elkaar en met overheden zijn we in Nederland in staat om ervaring op te doen met deze manier van duurzame verwarming van kassen.

 

Waterzuivering
Planten hebben water en voedingsstoffen nodig om te groeien. Op steeds meer kwekerijen wordt gebruikt gemaakt van hergebruik van drainage water. Dit is water wat opgevangen wordt voordat het naar de ondergrond verdwijnt. In dit ‘drainage water’ zitten nog veel voedingsstoffen die bruikbaar zijn voor de planten.
Door dit water opnieuw te gebruiken en te mengen met schoon water worden er minder meststoffen gebruikt.
Het drainage water bevat echter ook de ‘verkeerde stoffen’. De hoogte van deze verkeerde stoffen bepaald hoeveel water hergebruikt kan worden. Door het toepassen van nieuwe technieken ontstaan er mogelijkheden om deze ‘verkeerde stoffen’ uit het water te filteren.

 

Diffuus glas
Bij nieuwbouw kiezen steeds meer kwekers ervoor om hun kassen te bedekken met diffuus glas. Diffuus glas zorgt ervoor dat licht zich veel gelijkmatiger over het gewas verdeelt zonder schaduw of lichtvlekken. Dit leidt tot een gelijkmatiger kasklimaat.
Temperatuur en vochthuishouding kunnen zo nauwkeuriger beheerst worden, waardoor bv. het openen van de luchtramen beperkt kan worden, hetgeen leidt tot een lagere CO2 uitstoot.

 

LED –verlichting in de glastuinbouw
Een nieuwe innovatie in de tuinbouw is het gebruik van LED-belichting. Niet te vergelijken met LED verlichting welke wordt toegepast bij consumentengebruik. In de tuinbouw is sprake van ‘power-LED’s’ die een veel hogere lichtopbrengst hebben. Het grote voordeel van deze ‘power-LED’s heeft alles te maken met duurzaam ondernemen: energiebesparing ten opzichte van hogedruknatriumlampen (oranjekleurig verlichting). Hierdoor kan meer dan de helft aan energie worden bespaard.
Nog een groot voordeel is dat bij gebruikmaking van LED’s de gewassen beter te sturen zijn met behulp van de verschillende kleuren in het licht. Dit ten gunste van een betere groei en een hogere kwaliteit van het product.

error: Content is protected!