Custers Plants BV

Custers Plants is gevestigd in Weert, in de Nederlandse provincie Limburg. De laatste jaren heeft Custers Plants zich gespecialiseerd in het kweken van tropische planten in bijzondere vormen zoals Yucca Elephantipes en Beaucarnea Recurvata. Daarnaast wordt er ook Spathiphyllum, Sansevieria en Philodendron Xanadu gekweekt.
Het uitgangsmateriaal van de meeste planten is afkomstig van partners uit Midden Amerika. Deze planten hebben een rijke geschiedenis. Het zijn levende schatten. In het concept van “Living Treasures” worden de verhalen over dit rijke verleden van deze planten verteld. Op de website www.custersplants.nl en www.Livingtreasures.eu wordt er uitleg gegeven over de concepten “Tres Canas”, “Maya Tree” en “Maya Palm”.
Custers Plants vindt het belangrijk dat de planten gekweekt worden met een zo laag mogelijke belasting voor de natuur en met respect voor de mens en hun natuurlijke omgeving. Het bedrijf is in het bezit van de certificaten MPS A+, MPS GAP en MPS-SQ. Het proces verder verbeteren om de producten nog duurzamer te kunnen telen blijft de grootste uitdaging.

 

Custers Plants is ook lid van de Paletti Growers. Dat is een cooperatie van ruim 20 kwekerijen in de Euregio Rijn-Maas, oftewel, de Nederlandse provincie Noord-Babant, Limburg en de aangrenzende regio Nordrhein-Westfalen.

Duurzaamheid

Water
Sinds 2018 is Custers Plants een volledig gesloten bedrijf. De planten krijgen water naar behoefte en worden met een beregeningssysteem voorzien van het benodigde water. Middels een gesloten systeem wordt het water, dat door de planten niet opgenomen is, opgevangen. Hergebruik van 100%. Water en meegegeven meststoffen worden door deze recirculatie optimaal benut. Er komt geen water in het oppervlakte water terecht. Het waterverbruik heeft dan ook geen invloed op de drinkwatervoorzieningen in de regio.

 

Gewasverzorging
Custers Plants bestrijdt plagen en ziekten in de planten door inzet van natuurlijke vijanden van de schadelijke organismen. Er wordt minimaal gebruik gemaakt van chemische gewasbeschermingsmiddelen. De middelen die nog gebruikt worden hebben een minimale belasting voor het milieu. Het gebruik van deze middelen is afgelopen jaren al met 70% gereduceerd.

 

Klimaat
De kassen worden verwarmd met restwarmte van de WKK. Dat is een gasturbine die elektriciteit produceert en door Custers Plants terug geleverd wordt aan het elektriciteitsnet. De warmte die daarbij vrijkomt wordt gebruikt om de kassen te verwarmen.
De laatste jaren heeft Custers de temperatuur in de kassen verlaagd. Dat bespaart niet alleen energie, maar de planten worden hierdoor ook sterker en hebben een langere houdbaarheid bij de consument.

 

Materiaalgebruik
De potgrond bestaat voor 30% uit houtvezel, zodat er minder turf gebruikt hoeft te worden. Dit houtvezel is restmateriaal van een houtzagerij.
Het touw dat gebruikt wordt bij de “Tres Canas” is gemaakt van kokosvezel, een restmateriaal van kokosnoten.
De potten zijn voor 97% gemaakt van gerecycled plastic.

 

Herkomst
Het uitgangsmateriaal wordt ingekocht in Midden-Amerika. De planten worden niet meer vervoerd per vliegtuig maar per schip. Dat geeft een enorme besparing op brandstofverbruik. De Leveranciers van het uitgangsmateriaal zijn allemaal gecertificeerd.
De Maya Tree (Yucca) werd door de Maya’s gebruikt als erfafscheiding. De stevige stammen zorgde voor een duidelijke grens. De plant werd veel aangeplant langs bergpaden. De sterke wortels van de plant zorgde ervoor dat er geen grond wegspoelde. Hierdoor werd erosie voorkomen. Tegenwoordig wordt de Maya Tree nog steeds gebruikt aan de randen van de koffiefarms om erosie te voorkomen.

Gewasbescherming Kg werkzame stof: 
Geeft inzicht in het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Rood staat voor stoffen die erg belastend zijn voor het milieu, oranje staat voor licht belastende stoffen voor het milieu, groen staat voor minimaal belastende voor het milieu (Bron MPS-A)

Energie (GJ): 
Geeft inzicht in het gebruik van de hoeveelheid energie. (Bron MPS-A)

Meststoffen (KG) Stikstof en fosfor gebruik:
Geeft inzicht in het gebruik van Stikstof en Fosfor. (Bron MPS-A)

Mensen

Custers Plants heeft 6 vaste mensen in dienst en maakt in de piekperiode gebruik van 3 uitzendkrachten. Al deze medewerkers (mannen, vrouwen, allochtonen, autochtonen) worden gelijk behandeld en hebben gelijke kansen binnen het bedrijf. Er wordt gewerkt volgens de voorwaarde beschreven in de CAO Glastuinbouw. Medewerkers hebben dus een arbeidsovereenkomst waardoor er ook sprake is van inkomenszekerheid. Ook het uitzendbureau waar mee gewerkt wordt moeten aan CAO voorwaarden voldoen.

 

Binnen het bedrijf is veel aandacht voor de veiligheid, gezondheid (hygiëne), welzijn en training van medewerkers. Dit is met name gericht op betrokkenheid en verantwoordelijkheid bij de medewerkers. Zo is er ook een arbo-plan en zijn er diverse BHV’ers binnen het bedrijf aanwezig.

Gezondheid

Wist u dat bloemen en planten een gezonde uitwerking hebben op de mens?

 • Planten zorgen voor zuivering van de lucht.
  Mensen ademen lucht in, halen zuurstof eruit en ademen kooldioxide uit. Bij planten is het net andersom. Planten halen bij de fotosynthese kooldioxide uit de lucht en zetten dat weer om in zuurstof. De hoeveelheid zuurstof in de lucht wordt door de aanwezigheid van planten groter en dat maakt het ademhalen makkelijker.
  Luchtzuiverende planten kunnen via hun bladeren schadelijke stoffen uit de lucht opnemen. Deze schadelijke stoffen worden vervolgens in de wortels van de plant opgeslagen en afgebroken. Ook kunnen deze planten vieze geurtjes afbreken, waardoor het dus eigenlijk gewoon natuurlijke luchtverfrissers zijn.
  Voor de duidelijkheid; elke (kamer)plant produceert zuurstof, maar niet elke plant zuivert ook de lucht. Luchtzuiverende planten zijn bv. de Spathiphyllum, Calathea, Hedera helix (klimop), Areca palm en de Ficus. Van veel planten is nog niet bekend in welke mate zij een luchtzuiverende werking hebben aangezien zij hierop nog niet zijn getest.
 • Planten zorgen voor een betere concentratie en vermindering van stress
  Planten zorgen voor een ontspannen en betere atmosfeer, ook op het werk. Door de aanwezigheid van planten wordt de werkplek als prettiger ervaren.
  Er blijkt zelfs een relatie te bestaan tussen de aanwezigheid van planten en de productiviteit van medewerk(st)ers.
  De aanwezigheid van planten heeft bovendien een positieve werking op de creativiteit en concentratie van mensen.
 • Planten zorgen voor een minder droge lucht
  Het stofgehalte en de luchtvochtigheid in huis hebben veel met elkaar te maken. Hoe droger de lucht, hoe meer stof er in de lucht zit. Dit kan klachten geven als kriebelhoest, droge huid, hoofdpijn en geïrriteerde ogen. Door planten water te geven, verdampt het uiteindelijk weer via de huidmondjes in de bladeren. Planten kunnen daarmee de luchtvochtigheid verhogen, wat de luchtkwaliteit dus ten goede komt.
 • Planten zorgen voor een aangenaam en warm gevoel
  Onderzoek heeft aangetoond dat planten op diverse (subtiele) manieren goed zijn voor mensen. Ze spelen nl. een essentiële rol bij het creëren van een aangename, natuurlijke en rustige omgeving waarin bewogen, gewerkt en/of ontspannen kan worden.
 • Wist u dat bloemen ook een positieve uitwerking hebben op de mens?
  Bloemen kunnen op een magische manier elke ruimte opfleuren. Ze geven een betekenis voor onze emoties als liefde, vreugde, troost, medeleven en verdriet. Bloemen zorgen voor een ontspannend effect op ons gestel. Ze zorgen voor positieve energie in huis en voor een warm gevoel. Kortom; daar wordt iedereen gewoon heel blij van!

Verzorging

Innovatie

De Nederlandse glastuinbouw staat wereldwijd bekend om zijn innovatiekracht. Om de concurrentie vanuit andere delen van de wereld een stap voor te zijn is men continue op zoek naar betere efficiëntie van gebruik van grondstoffen en ruimte. Dit uiteraard zonder op de (top)kwaliteit van het Nederlands product te besparen.

De glastuinbouw in Nederland kan dit hoge tempo van innovatie aan door een sterke relatie tussen onderzoek en praktijk. Daarnaast wordt er veel kennis uitgewisseld tussen de ondernemers om samen vooruitgang te boeken. Zelfs de bloemenveilingen zijn hier een voorbeeld van als één van de grootste coöperaties ter wereld.
Hieronder beschrijven wij enkele voorbeelden van deze innovatiekracht.

 

Biologische bestrijding en geïntegreerde bestrijding
Om het gebruik van bestrijdingsmiddelen te minimaliseren en een betere balans te vinden tussen plaagdieren en hun natuurlijke vijanden worden in de kassen natuurlijke vijanden van de plaaginsecten ingezet. Door de intensieve kennisuitwisseling van de kwekers en hun leveranciers zijn kwekers steeds meer in staat om met biologische oplossingen een top kwaliteit product te produceren.

 

Warmtekrachtkoppeling (WKK)
Een warmtekrachtkoppeling is een grote motor, afkomstig uit de scheepvaart. Alleen is deze omgebouwd om op aardgas te draaien. Het rendement van deze motor is hoger dan het gebruik van traditionele gasketels. Deze motoren drijven namelijk een generator aan die elektriciteit opwekt. Deze elektriciteit wordt gebruikt in de eigen kwekerij of terug geleverd aan het openbare elektriciteitsnet. De ‘restwarmte’ die de motor produceert wordt gebruikt om de kassen te verwarmen. De uitlaatgassen kunnen na reiniging zelfs gebruikt worden om de planten te voorzien van CO2. Alles bij elkaar leveren deze motoren een rendement wat wel 20% hoger kan liggen als de traditionele manier van verwarmen (gasketels).

 

Aardwarmte (Geothermie)
Bij Geothermie wordt gebruikt gemaakt van aardwarmte. Met een boortoren wordt een bron geboord naar een diepte van 2-3 km. Op deze diepte kan water worden ‘geoogst’ van meer dan 80 graden. Deze warmte wordt gebruikt om de kassen te verwarmen en vervolgens wordt het afgekoelde water weer terug gebracht in de bodem via een 2e bron. De verwachting is dat deze bronnen voldoende warmte kunnen blijven produceren, zelfs langer dan de levensduur van een kas.

Het boren van de bron is een enorm kostbare investering. Daarnaast is er een groot risico op het ‘mislukken’ van de boring. Door samen te werken met elkaar en met overheden zijn we in Nederland in staat om ervaring op te doen met deze manier van duurzame verwarming van kassen.

 

Waterzuivering
Planten hebben water en voedingsstoffen nodig om te groeien. Op steeds meer kwekerijen wordt gebruikt gemaakt van hergebruik van drainage water. Dit is water wat opgevangen wordt voordat het naar de ondergrond verdwijnt. In dit ‘drainage water’ zitten nog veel voedingsstoffen die bruikbaar zijn voor de planten.
Door dit water opnieuw te gebruiken en te mengen met schoon water worden er minder meststoffen gebruikt.
Het drainage water bevat echter ook de ‘verkeerde stoffen’. De hoogte van deze verkeerde stoffen bepaald hoeveel water hergebruikt kan worden. Door het toepassen van nieuwe technieken ontstaan er mogelijkheden om deze ‘verkeerde stoffen’ uit het water te filteren.

 

Diffuus glas
Bij nieuwbouw kiezen steeds meer kwekers ervoor om hun kassen te bedekken met diffuus glas. Diffuus glas zorgt ervoor dat licht zich veel gelijkmatiger over het gewas verdeelt zonder schaduw of lichtvlekken. Dit leidt tot een gelijkmatiger kasklimaat.
Temperatuur en vochthuishouding kunnen zo nauwkeuriger beheerst worden, waardoor bv. het openen van de luchtramen beperkt kan worden, hetgeen leidt tot een lagere CO2 uitstoot.

 

LED –verlichting in de glastuinbouw
Een nieuwe innovatie in de tuinbouw is het gebruik van LED-belichting. Niet te vergelijken met LED verlichting welke wordt toegepast bij consumentengebruik. In de tuinbouw is sprake van ‘power-LED’s’ die een veel hogere lichtopbrengst hebben. Het grote voordeel van deze ‘power-LED’s heeft alles te maken met duurzaam ondernemen: energiebesparing ten opzichte van hogedruknatriumlampen (oranjekleurig verlichting). Hierdoor kan meer dan de helft aan energie worden bespaard.
Nog een groot voordeel is dat bij gebruikmaking van LED’s de gewassen beter te sturen zijn met behulp van de verschillende kleuren in het licht. Dit ten gunste van een betere groei en een hogere kwaliteit van het product.

error: Content is protected!