LG Flowers B.V.

Firma LG Flowers trudni się hodowlą gerberów i jest w tym segmencie jednym ze światowych potentatów. W statystykach, to przeszło sto tysięcy metrów kwadratowych powierzchni uprawnej, która zapewnia przedsiębiorstwu zbiór na poziomie siedemdziesięciu pięciu milionów kwiatów rocznie. LG Flowers jest firmą nowoczesną, przyjazną środowisku i pracownikom, która przez lata aktywnej działalności dała się poznać jako godny zaufania partner, zaskarbiając sobie szacunek kwiatowej branży. Firma, oprócz hodowli gerberów, specjalizuje się także w ich rozmnażaniu, uszlachetnianiu i selekcji.

Firma posiada dwie lokalizacje. Jedna obsługuje duży handel, druga skupia się na odbiorcach detalicznych, tworząc koncepcje dekoracyjne oraz bukiety. Florya Breeding jest odpowiedzalna za uszlachetnianie kwiatów; to właśnie tam powstają gerbery o unikalnych kolorach i formach.

Kiedy w 1994 roku Piet Lansbergen wraz z synami Aad’em, Kees’em i Hein’em zaczynał układać bukiety gerberów, przyświecała mu jedna myśl – uszczęśliwiać ludzi. Mimo upływu czasu, jego credo nic nie straciło na aktualności, jest w firmie ciągle żywe: LG Flowers pragnienie swoimi kwiatami wywoływać uśmiech radości, chce wyzwalać w ludziach pozytywną energię.

ekorozwój

Woda

Firma dysponuje pięcioma rezerwuarami, w których gromadzona jest woda opadowa (czyli tzw. deszczówka). Zważywszy na specyfikę holenderskiego klimatu, w zupełności zaspokaja to potrzeby firmy. Dzięki zastosowaniu systemu recyrukulacyjnego udaje się uniknąć marnotrastwa; woda, której rośliny nie zdołały zaabsorbować zostaje przechwycona, przefiltrowana i po jakimś czasie wykorzystana ponownie. Działalność firmy nie ma żadnego wpływu na gospodarkę wodą pitną w regionie.

 

Środowisko naturalne

Od 1 stycznia 2018 roku połowa prowadzonej przez LG Flowers uprawy ma charakter ekologiczny. Oznacza to, że firma nie stosuje w jej obrębie żadnych insektycydów oraz innych chemicznych środków ochrony roślin. Eliminacja zagrożeń odbywa się tu wyłącznie na drodze biologicznej, poprzez ułatwienie dostępu do hodowli organizmom pożytecznym, a więc takim, które w naturze występują przeciwko szkodnikom i pasożytom. Doktryna firmy zakłada, że po okresie skrzętnego gromadzenia doświadczeń ten przyjazny środowisku sposób prowadzenie hodowli zostanie rozszerzony, obejmując całą uprawę, tymczasem jednak jej druga połowa rozwijana jest w oparciu o metody mieszane: pierwszeństwo w zwalczaniu zagrożeń mają środki biologiczne, ale w stanach najwyższej konieczności dopuszcza się użycie substancji chemicznych.

 

Substrat (materiał sadzeniowy)

Firma LG Flowers hoduje kwiaty na podkładzie kokosowym. Otrzymuje się go z niejadalnych resztek orzecha. Jako że jest to naturalny odpad, jego zastosowanie pozwala ograniczyć jego masę na składowiskach, na które był on do tej pory kierowany.

Śmieci w firmie są starannie segregowane. Papier, plastik i inne pozostałości produkcyjne są przetrzymywane w sposób bezpieczny dla środowiska. Odpady zielone zsypywane są do kontenera; dzięki jego pojemności nie zachodzi potrzeba regularnego zastępowania go innym.

 

Klimat

Szklarnie należące do LG Flowers zostały wyposażone w nowoczesne systemy kontroli i regulacji klimatu, które są zaprogramowane w sposób zapewniający gerberom optymalne warunki bytowe. Firma prowadzi skojarzoną gospodarkę energetyczną (tzw. kogeneracja czyli proces technologiczny polegający na jednoczesnym wytwarzaniu energii elektrycznej i użytkowego ciepła). Uzyskany w ten sposób prąd wykorzystuje się do doświetlania uprawy: w pochmurne dni, kiedy aparatura pomiarowa wykazuje niedostatek światła w szklarni, włącza się lampy w celu wzmocnienia efektu wywołanego zwykle przez słońce (chodzi tu o zapewnienie kwiatom warunków umożliwiających prawidłowy przebieg fotosyntezy).

Środki ochrony roślin (Kg) ze szczególnym uwzględnieniem komponentu aktywnie zwalczającego organizmy szkodliwe:
Określa poziom użycia w procesach hodowlanych środków ochrony roślin. Kolor czerwony przypisany jest do komponentów bardzo obciążających środowisko naturalne. Kolor pomarańczowy, do składników wpływających na przyrodę w sposób umiarkowany, a zielony, do składników obciążających środowisko naturalne w stopniu minimalnym (źródło MPS-A).

Energia(GJ):
Określa poziom zużywanej energii. (źródło MPS-A)

Nawozy (Kg). Użycie azotu i fosforu:
Określa poziom używanego azotu i fosforu. (źródło MPS-A)

ludzie

LG Flowers zatrudnia około stu osób, z czego czterdzieści stanowi stałą kadrę, a pozostałe są wynajmowane z Agencji Pracy Tymczasowej. Wszystkie one są traktowane jednakowo; dyrekcja skrupulatnie przestrzega ustaleń zawartych w Układzie Zbiorowym Pracy CAO dla ogrodnictwa szklarniowego, nie dyskryminując na żadnej z płaszczyzn (np. w kwesti wynagrodzenia) personelu o innej, niż holenderska, narodowości. Przedsiębiorstwo stawia na stabilność: przy wyborze pracowników z Agencji Pracy Tymczasowej preferowane są osoby znane i sprawdzone. Warto tu zauważyć, że wielu zatrudnionych dziś w LG Flowers na stałe zaczynało swoją karierę od Agencji, jednak z czasem zostali oni przejęci przez firmę, która w ten sposób nagrodziła ich zaangażowanie, uczciwość i solidność.

Firma stara się zaciśniać więzy z pracownikami, tworząc relacje, które wybiegają poza standardową formułę zleceniodawca – zleceniobiorca. Wynika to z przeświadczenia, że postęp i rozwój przedsiębiorstwa pozostaje w ścisłej relacji z osobistym zaangażowaniem oraz chęcią współpracy całego personelu. LG Flowers zachęca zatrudnionych do podnoszenia zawodowych kwalifikacji, do rozwoju osobistego oraz pracy na rzecz poprawy funkcjonowania firmy. Dyrekcja pamięta o swoich pracownikach w dniu ich urodzin (małe upominki), organizuje też spotkania, które sprzyjają integracji i zawiązaniu przyjaźni (np. tradycyjne spotkania przedwigilijne).

zdrowie

Czy wiedzą Państwo, że rośliny ozdobne mają pozytywny wpływ na zdrowie człowieka?

 

Rośliny ozdobne oczyszczają powietrze.
Człowiek, wciągając w płuca powietrze, zaopatruje komórki organizmu w tlen, po czym wydycha dwutlenek węgla. U roślin wygląda to inaczej; pobierają one z powietrza potrzebny im do fotosyntezy dwutlenek węgla, a oddają wyprodukowany w jej trakcie tlen. Obecność roślin przyczynia się więc do zwiększenia ilości tlenu w powietrzu, co prowadzi to oczywistego wniosku, że im więcej drzew, krzewów i kwiatów wokół nas, tym większa łatwość oddychania.
Prowadzone od wielu lat doświadczenia dowiodły, że rośliny są zdolne do rozkładania szkodliwych substancji znajdujących się w otoczeniu. A jest ich w pomieszczeniach zamkniętych coraz więcej, gdyż powszechnym stało się użycie tworzyw sztucznych, tapet, syntetycznych tkanin, klejów oraz lakierów. Wspomniane substancje mogą powodować zmęczenie, bóle głowy, łzawienie oczu, podrażnienie błon śluzowych nosa i gardła, trudności z oddychaniem, alergię, astmę, a nawet zaburzenia systemu nerwowego. Odpowiednio dobrane rośliny mogą skutecznie ograniczyć ich niezdrowe oddziaływanie. Warto w tym momencie zaznaczyć, że choć wszystkie rośliny produkują tlen, to nie wszystkie mają właściwości oczyszczające. Najlepiej wypadają na tym polu skrzydłokwiat, kalatea, bluszcz pospolity, palma areka i fikus.
Na koniec, kwiaty doniczkowe zwalczają bakterie, wirusy i zarodniki grzybów. Dzieje się tak dzięki wydzielanym przez nie fitoncydom, lotnym substancjom, zwanym również roślinnymi antybiotykami.

 

Kwiaty i krzewy doniczkowe poprawiają koncentrację i pomagają obniżyć stres.
Rośliny ozdobne mają niebagatelny wpływ na ludzkie samopoczucie. Wielu naukowcow uważa, że zielony kolor nie tylko poprawia pracę płuc i krążenie krwi, ale także pogłębia oddech oraz uspokaja nerwy i koi oczy. Dzięki roślinom pomieszczenia biurowe stają się bardziej przytulne, co pozytywnie wpływa na ludzką koncentrację i kreatywność, znacznie podnosząc wydajność pracy.

 

Rośliny ozdobne nawilżają powietrze
Niezwykle ważną zależnością pomiędzy roślinami doniczkowymi a zdrowiem człowieka jest to, że zwiększają one wilgotność powietrza. Jak wiadomo, powietrze wilgotne zawiera więcej korzystnych jonów ujemnych niż powietrze suche. Obliczono, że do przyrostu 1 grama masy zielonej rośliny potrzebują średnio od 200 do 2000 gramów wody, która, po oddaniu energii, wyparowuje przez liście. Wśród kwiatów doniczkowych do najlepszych „nawilżaczy” należą szeflera i paproć.

 

Rośliny ozdobne poprawiają samopoczucie człowieka.
Rośliny ozdobne nie tylko cieszą oko. Mają one również fundamentalny wpływ na nasze zdrowie: odpowiadają za jakość powietrza, jakim oddychamy oraz nadają otaczającym nas wnętrzom przyjazny, spokojny i bezpieczny charakter, co przyczynia się do obniżenia poziomu nękającego nas stresu, a w konsekwencji, łatwiejszej i pełniejszej regeneracji organizmu.
Kwiaty doniczkowe to także aromaterapia. Zapach najszybciej wpływa na zmianę samopoczucia, ponieważ impulsy zapachowe są łatwo przenoszone do mózgu. Pachną głównie kwiaty, ale substancje odpowiedzalne za aromat znajdują się we wszystkich częściach rośliny; w liściach, w pędach, w korzeniach, a także w nasionach i owocach.

 

Pozytywne oddziaływanie kwiatów.
Wszyscy cenią kwiaty za ich walory estetyczne, niewielu jednak pamięta, że opócz zadań upiększających, z których wywiązują się w sposób przywodzący na myśl magię, pełnią one jeszcze rolę posłańca, wyrażającego ludzkie emocje: obwieszczają światu, że jesteśmy dumni, szczęśliwi, zakochani, pełni nadziei albo smutku i rozpaczy. Napełniają one otoczenie pozytywną energią, sprawiają, że stajemy się bardziej wrażliwi, przyjaźni i otwarci na świat oraz innych ludzi.

opieka

innowacje

Sektor ogrodnictwa szklarniowego w Holandii słynie ze swojej innowacyjności: konkurencja z innych zakątków świata zmusza hodowców w Niderlandach do ciągłego rozwoju, do nieustannych poszukiwań nowych, bardziej efektywnych i bardziej przyjaznych środowisku naturalnemu rozwiązań, co – przy konieczności zachowania najwyższych standardów jakości produktu i dostosowania się do cenowych wymogów rynku – jest nie lada wyzwaniem. Jak się jednak okazuje, wyzwaniem realnym. Osiągane przez sektor ogrodnictwa szklarniowego w Holandii wyniki sprzedaży są możliwe tylko dzięki wysokiej konkurencyjności, opartej w głównej mierze na wspomnianej innowacyjności. Stanowi ona wynik relacji pomiędzy badaniami a codzienną praktyką oraz zakrojoną na szeroką skalę współpracą pomiędzy hodowcami w Niderlandach, którzy chętnie wymieniają się wiedzą i doświadczeniem. Doskonałym przykładem postępu są holenderskie giełdy kwiatowe, który aspirują do miana największych światowych korporacji. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów stosowanych w Holandii nowoczesnych rozwiązań:

 

Biologiczne środki ochrony roślin i integrowana ochrona roślin
W celu ograniczenia użycia insektycydów oraz innych chemicznych środków ochrony roślin podejmuje się coraz to nowe próby eliminacji zagrożeń upraw na drodze biologicznej, poprzez ułatwienie dostępu do nich organizmom pożytecznym, a więc takim, które w naturze występują przeciwko szkodnikom i pasożytom. Wymiana informacji pomiędzy szkółkami ogrodniczymi oraz przedsiębiorstwami z całego kraju przyczynia się do upowszechniania wiedzy, której zastosowanie przynosi z roku na rok coraz lepsze efekty.

 

Skojarzona gospodarka energetyczna (kogeneracja)
Skojarzona gospodarka energetyczna jest to proces technologiczny polegający na jednoczesnym wytwarzaniu energii elektrycznej i użytkowego ciepła. Ze względu na mniejsze zużycie paliwa (w Holandii jest to gaz ziemny), zastosowanie kogeneracji daje duże oszczędności ekonomiczne i jest korzystne pod względem ekologicznym. Przedsiębiorcy holenderscy, stosujący to rozwiązanie, wykorzystują pozyskaną w ten sposób energię elektryczną do zaspokojenia potrzeb hodowlano-produkcyjnych (nadmiar odsprzedawany jest z zyskiem do sieci). Wygenerowane w wyniku prowadzenia skojarzonej gospodarki energetycznej ciepło zwykle spożytkowuje się do ogrzania szklarni, a powstałe w wyniku użytkowania gazu ziemnego spaliny, po oczyszczeniu ze szkodliwych związków (między innymi dwutlenku siarki), wykorzystywane są do zaopatrzenia roślin w niezbędny do fotosyntezy dwutlenek węgla.

 

Energia geotermiczna
Geotermia jest to energia cieplna skał, wody i gruntu pod powierzchnią Ziemi, zaliczana do odnawialnych źródeł energii. W Holandii, głównym sposobem pozyskiwania energii geotermalnej wykorzystywanej do ogrzewania szklarni jest tworzenie odwiertów do zbiorników gorących wód geotermalnych, których temperatura na głębokości dwóch, trzech kilometrów może przekraczać osiemdziesiąt stopni Celsjusza. W pewnej odległości od otworu czerpalnego wykonuje się drugi otwór, którym wodę geotermalną, po odebraniu od niej ciepła, wtłacza się z powrotem do złoża. Jest to niezwykle kosztowna inwestycja, możliwa do zrealizowania tylko dzięki szeroko zakrojonej współpracy sąsiedzkiej i pomocy holenderskiego rządu.

 

Uzdatnianie wody
Rośliny potrzebują wody i nawozów. Holenderscy hodowcy coraz częściej wybierają systemy recyrkulacyjne i instalacje hydrotechniczne, które umożliwiają przechwytywanie wody niezaabsorbowanej w procesie nawadniania przez uprawę. Zostaje ona zmagazynowana w specjalnych rezerwuarach i po jakimś czasie, wykorzystana ponownie. To bardzo praktyczne rozwiązanie, które oprócz oczywistej oszczędności wody, pozwala także na znaczne ograniczenie dozowania nawozów (woda pochodząca z odzysku zawiera zwykle duże ilości odżywek).
Rzecz jasna, woda przechwycona w szklarni może również zawierać nieczystości oraz szkodliwe organizmy (patogeny). Dzięki zastosowaniu nowoczesnych urządzeń filtrujących udaje się dziś uzyskać wysokiej jakości przesącz, który w zupełności zaspakaja specyficzne wymagania hodowli.

 

Szkło dyfuzyjne
Przedsiębiorcy holenderscy, wznoszący od podstaw swoje szklarnie, coraz częściej decydują się na zastąpienie zwykłego szkła tzw. szkłem dyfuzyjnym. Szkło dyfuzyjne powstaje na bazie szkła pryzmatycznego, które poddawane jest hartowaniu. Wyróżnia je niska zawartość żelaza, co sprawia, że promienie słoneczne, docierające do wnętrza szklarni doświetlają nawet dolne partie roślin, a przy tym nie oddziaływują zbyt intensywnie na ich wierzchołki. Prowadzi to do ujednolicenia klimatu w szklarni, co minimalizuje konieczność częstego otwierania okien, a w konsekwencji, ogranicza emisję dwutlenku węgla.

 

Lampy LED w szklarni
Holenderski sektor ogrodnictwa szklarniowego coraz powszechniej sięga po lampy LED (o wiele silniejsze niż te, które znalazły zastosowanie w mieszkaniach i w biurach). Otrzymane dzięki nim światło jak żadne inne nadaje się do uprawy roślin pod osłonami. Oprócz zagwarantowania optymalnego promieniowania, lampy LED umożliwiają dowolną modyfikację składowych barw światła, dzięki czemu absorbcja promieniowania przez rośliny kształtuje się na poziomie 85-90 procent. W odróżnieniu od tradycyjnego oświetlenia HPS (wysokoprężne lampy sodowe), lampy LED zapewniają dużą oszczędność energii; szacuje się, że dzięki nim można zaoszczędzić więcej niż połowę energii zużywanej przez zwykłe lampy.

error: Content is protected!